FORVALTNINGSDATABASEN

AUSTRHEIM, HORDALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i AUSTRHEIM (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 14 9 23 14 4 18 5 5
1981 15 9 24 15 4 19 5 5
1982 14 11 25 14 6 20 5 5
1983 14 13 27 14 7 21 6 6
1984 13 10 23 13 6 19 4 4
1985 13 13 26 13 7 20 6 6
1986 13 12 25 13 5 18 7 7
1987 12 13 25 12 4 16 9 9
1988 12 14 26 12 6 18 8 8
1989 12 16 28 12 6 18 10 10
1990 10 17 27 10 7 17 10 10
1991 9 18 27 9 7 16 11 11
1992 10 16 26 10 8 18 8 8
1993 12 20 32 10 8 18 2 12 14
1994 8 11 19 6 4 10 2 7 9
1995 7 18 25 5 9 14 2 9 11
1996 6 19 25 6 7 13 12 12
1997 5 19 24 5 6 11 13 13
1998 5 19 24 5 8 13 11 11
1999 2 10 12 2 4 6 6 6
2000 3 10 13 3 4 7 6 6
2001 4 9 13 4 5 9 4 4
2002 2 9 11 2 4 6 5 5
2003 2 11 13 2 6 8 5 5
2004 3 8 11 3 4 7 4 4
2005 2 8 10 2 4 6 4 4
2006 2 7 9 2 4 6 3 3
2007 3 6 9 3 4 7 2 2
2008 3 7 10 3 3 6 4 4
2009 3 7 10 3 3 6 4 4
2010 4 7 11 4 3 7 4 4
2011 4 7 11 3 4 7 1 3 4
2012 2 6 8 2 4 6 2 2
2013 1 5 6 1 2 3 3 3
2014 1 4 5 1 3 4 1 1
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i AUSTRHEIM (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 14.0 5.9 19.9 14.0 4.0 18.0 1.9 1.9
1981 15.0 6.0 21.0 15.0 4.0 19.0 2.0 2.0
1982 14.0 8.0 22.0 14.0 6.0 20.0 2.0 2.0
1983 14.0 8.7 22.7 14.0 7.0 21.0 1.7 1.7
1984 13.0 6.7 19.7 13.0 6.0 19.0 0.7 0.7
1985 13.0 8.4 21.4 13.0 7.0 20.0 1.4 1.4
1986 13.0 6.8 19.9 13.0 5.0 18.0 1.9 1.9
1987 12.0 7.0 19.0 12.0 4.0 16.0 3.0 3.0
1988 12.0 8.9 20.9 12.0 6.0 18.0 2.9 2.9
1989 12.0 9.5 21.5 12.0 6.0 18.0 3.5 3.5
1990 10.0 10.6 20.6 10.0 7.0 17.0 3.6 3.6
1991 9.0 11.3 20.3 9.0 7.0 16.0 4.3 4.3
1992 10.0 11.1 21.0 10.0 8.0 18.0 3.0 3.0
1993 10.6 12.9 23.5 10.0 8.0 18.0 0.6 4.9 5.5
1994 6.6 7.1 13.7 6.0 4.0 10.0 0.6 3.1 3.7
1995 5.6 13.0 18.6 5.0 9.0 14.0 0.6 4.0 4.6
1996 6.0 12.5 18.5 6.0 7.0 13.0 5.5 5.5
1997 5.0 11.8 16.8 5.0 6.0 11.0 5.8 5.8
1998 5.0 13.0 18.0 5.0 8.0 13.0 5.0 5.0
1999 2.0 5.9 7.9 2.0 4.0 6.0 1.9 1.9
2000 3.0 6.8 9.8 3.0 4.0 7.0 2.8 2.8
2001 4.0 6.3 10.3 4.0 5.0 9.0 1.3 1.3
2002 2.0 5.4 7.4 2.0 4.0 6.0 1.4 1.4
2003 2.0 7.4 9.4 2.0 6.0 8.0 1.4 1.4
2004 3.0 5.3 8.3 3.0 4.0 7.0 1.3 1.3
2005 2.0 5.3 7.3 2.0 4.0 6.0 1.3 1.3
2006 2.0 5.2 7.2 2.0 4.0 6.0 1.2 1.2
2007 3.0 4.8 7.8 3.0 4.0 7.0 0.8 0.8
2008 3.0 4.8 7.8 3.0 3.0 6.0 1.8 1.8
2009 3.0 4.8 7.8 3.0 3.0 6.0 1.8 1.8
2010 4.0 4.7 8.6 4.0 3.0 7.0 1.6 1.6
2011 3.8 5.2 8.9 3.0 4.0 7.0 0.8 1.1 2.0
2012 2.0 4.9 6.9 2.0 4.0 6.0 0.9 0.9
2013 1.0 3.8 4.8 1.0 2.0 3.0 1.8 1.8
2014 1.0 3.2 4.2 1.0 3.0 4.0 0.2 0.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i AUSTRHEIM (HORDALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 23 0.0 19.9 0.0
1981 24 0.0 21.0 0.0
1982 25 0.0 22.0 0.0
1983 27 0.0 22.7 0.0
1984 23 0.0 19.7 0.0
1985 26 0.0 21.4 0.0
1986 25 0.0 19.9 0.0
1987 25 0.0 19.0 0.0
1988 26 0.0 20.9 0.0
1989 28 0.0 21.5 0.0
1990 27 0.0 20.6 0.0
1991 27 0.0 20.3 0.0
1992 26 0.0 21.0 0.0
1993 32 0.0 23.5 0.0
1994 19 0.0 13.7 0.0
1995 25 0.0 18.6 0.0
1996 25 0.0 18.5 0.0
1997 24 0.0 16.8 0.0
1998 24 0.0 18.0 0.0
1999 12 0.0 7.9 0.0
2000 13 0.0 1.3 9.8 0.0
2001 13 0.0 1.3 10.3 0.0
2002 11 0.0 1.1 7.4 0.0
2003 13 0.0 1.3 9.4 0.0
2004 11 0.0 1.1 8.3 0.0
2005 10 0.0 1.0 7.3 0.0
2006 9 0.0 0.9 7.2 0.0
2007 9 0.0 0.8 7.8 0.0
2008 10 0.0 0.9 7.8 0.0
2009 10 0.0 0.9 7.8 0.0
2010 11 0.0 1.0 8.6 0.0
2011 11 0.0 1.0 8.9 0.0
2012 8 0.0 0.7 6.9 0.0
2013 6 0.0 0.5 4.8 0.0
2014 5 0.0 0.4 4.2 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i AUSTRHEIM (HORDALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 0.2
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i AUSTRHEIM (HORDALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
HORDALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 0.2
NAV HORDALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i AUSTRHEIM (HORDALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:6 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I AUSTRHEIM KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:15:18 HORDALAND POLITIDISTRIKT NORDHORDALAND LENSMANNSDISTRIKT AUSTRHEIM JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 0.2
90:2:2:12:4 NAV HORDALAND NAV AUSTRHEIM ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0