FORVALTNINGSDATABASEN

FEDJE, HORDALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i FEDJE (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 9 3 12 8 2 10 1 1 2
1981 25 6 31 24 4 28 1 2 3
1982 25 6 31 24 3 27 1 3 4
1983 26 7 33 25 4 29 1 3 4
1984 24 3 27 23 1 24 1 2 3
1985 23 4 27 23 1 24 3 3
1986 22 6 28 22 2 24 4 4
1987 21 7 28 21 2 23 5 5
1988 23 5 28 23 2 25 3 3
1989 28 3 31 28 1 29 2 2
1990 25 3 28 25 1 26 2 2
1991 20 3 23 20 1 21 2 2
1992 15 3 18 15 1 16 2 2
1993 15 5 20 15 1 16 4 4
1994 12 4 16 12 1 13 3 3
1995 12 4 16 12 1 13 3 3
1996 12 5 17 12 1 13 4 4
1997 10 6 16 10 10 6 6
1998 14 7 21 13 13 1 7 8
1999 10 6 16 10 10 6 6
2000 10 2 12 10 10 2 2
2001 8 1 9 8 8 1 1
2002 8 1 9 8 8 1 1
2003 55 5 60 53 2 55 2 3 5
2004 56 5 61 53 2 55 3 3 6
2005 53 5 58 49 2 51 4 3 7
2006 55 6 61 51 3 54 4 3 7
2007 55 6 61 51 3 54 4 3 7
2008 58 6 64 54 3 57 4 3 7
2009 60 5 65 55 2 57 5 3 8
2010 61 5 66 58 2 60 3 3 6
2011 61 5 66 58 2 60 3 3 6
2012 60 5 65 58 2 60 2 3 5
2013 62 5 67 60 3 63 2 2 4
2014 63 6 69 62 4 66 1 2 3
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i FEDJE (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 8.7 2.2 10.8 8.0 2.0 10.0 0.7 0.2 0.8
1981 24.8 4.8 29.6 24.0 4.0 28.0 0.8 0.8 1.6
1982 24.8 4.7 29.4 24.0 3.0 27.0 0.8 1.7 2.4
1983 25.8 5.4 31.1 25.0 4.0 29.0 0.8 1.4 2.1
1984 23.8 1.8 25.6 23.0 1.0 24.0 0.8 0.8 1.6
1985 23.0 2.5 25.5 23.0 1.0 24.0 1.5 1.5
1986 22.0 3.6 25.6 22.0 2.0 24.0 1.6 1.6
1987 21.0 4.3 25.3 21.0 2.0 23.0 2.3 2.3
1988 23.0 3.0 26.0 23.0 2.0 25.0 1.0 1.0
1989 28.0 1.9 29.9 28.0 1.0 29.0 0.9 0.9
1990 25.0 1.9 26.9 25.0 1.0 26.0 0.9 0.9
1991 20.0 2.0 22.0 20.0 1.0 21.0 1.0 1.0
1992 15.0 2.0 17.0 15.0 1.0 16.0 1.0 1.0
1993 15.0 2.3 17.4 15.0 1.0 16.0 1.4 1.4
1994 12.0 2.2 14.2 12.0 1.0 13.0 1.2 1.2
1995 12.0 1.5 13.5 12.0 1.0 13.0 0.5 0.5
1996 12.0 2.6 14.6 12.0 1.0 13.0 1.6 1.6
1997 10.0 3.1 13.1 10.0 10.0 3.1 3.1
1998 13.2 3.1 16.2 13.0 13.0 0.2 3.1 3.2
1999 10.0 2.6 12.6 10.0 10.0 2.6 2.6
2000 10.0 0.3 10.3 10.0 10.0 0.3 0.3
2001 8.0 0.2 8.2 8.0 8.0 0.2 0.2
2002 8.0 0.2 8.2 8.0 8.0 0.2 0.2
2003 53.9 3.2 57.1 53.0 2.0 55.0 0.9 1.2 2.1
2004 54.4 3.2 57.6 53.0 2.0 55.0 1.4 1.2 2.6
2005 51.1 3.2 54.3 49.0 2.0 51.0 2.1 1.2 3.3
2006 53.2 4.2 57.4 51.0 3.0 54.0 2.2 1.2 3.4
2007 53.2 4.2 57.4 51.0 3.0 54.0 2.2 1.2 3.4
2008 56.1 4.2 60.3 54.0 3.0 57.0 2.1 1.2 3.3
2009 57.2 3.2 60.4 55.0 2.0 57.0 2.2 1.2 3.4
2010 59.5 3.2 62.7 58.0 2.0 60.0 1.5 1.2 2.7
2011 59.5 3.2 62.7 58.0 2.0 60.0 1.5 1.2 2.7
2012 59.3 3.2 62.5 58.0 2.0 60.0 1.3 1.2 2.5
2013 61.0 4.1 65.1 60.0 3.0 63.0 1.0 1.1 2.1
2014 62.5 5.1 67.6 62.0 4.0 66.0 0.5 1.1 1.6
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i FEDJE (HORDALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 12 0.0 10.8 0.0
1981 31 0.0 29.6 0.0
1982 31 0.0 29.4 0.0
1983 33 0.0 31.1 0.0
1984 27 0.0 25.6 0.0
1985 27 0.0 25.5 0.0
1986 28 0.0 25.6 0.0
1987 28 0.0 25.3 0.0
1988 28 0.0 26.0 0.0
1989 31 0.0 29.9 0.0
1990 28 0.0 26.9 0.0
1991 23 0.0 22.0 0.0
1992 18 0.0 17.0 0.0
1993 20 0.0 17.4 0.0
1994 16 0.0 14.2 0.0
1995 16 0.0 13.5 0.0
1996 17 0.0 14.6 0.0
1997 16 0.0 13.1 0.0
1998 21 0.0 16.2 0.0
1999 16 0.0 12.6 0.0
2000 12 0.0 3.9 10.3 0.0
2001 9 0.0 3.0 8.2 0.0
2002 9 0.0 3.0 8.2 0.0
2003 60 0.0 22.6 57.1 0.0
2004 61 0.0 21.6 57.6 0.0
2005 58 0.0 22.8 54.3 0.0
2006 61 0.0 23.4 57.4 0.0
2007 61 0.0 21.4 57.4 0.0
2008 64 0.0 24.2 60.3 0.0
2009 65 0.0 25.5 60.4 0.0
2010 66 0.0 26.0 62.7 0.0
2011 66 0.0 24.7 62.7 0.0
2012 65 0.0 22.4 62.5 0.0
2013 67 0.0 25.1 65.1 0.0
2014 69 0.0 26.4 67.6 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i FEDJE (HORDALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 67 65.6
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i FEDJE (HORDALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
KYSTVERKET VEST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 67 65.6
NAV HORDALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i FEDJE (HORDALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
13:14:3:4 KYSTVERKET VEST SJØTRAFIKKAVDELING VESTLANDET AVD. FEDJE SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 67 65.6
90:2:2:12:14 NAV HORDALAND NAV FEDJE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0