FORVALTNINGSDATABASEN

SKIPTVET, ØSTFOLD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SKIPTVET (ØSTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 8 11 19 8 6 14 5 5
1981 10 13 23 10 7 17 6 6
1982 10 12 22 10 6 16 6 6
1983 10 12 22 10 5 15 7 7
1984 8 15 23 8 6 14 9 9
1985 8 15 23 8 5 13 10 10
1986 9 16 25 9 7 16 9 9
1987 8 15 23 8 7 15 8 8
1988 9 15 24 9 6 15 9 9
1989 9 14 23 9 6 15 8 8
1990 11 17 28 11 6 17 11 11
1991 8 15 23 8 6 14 9 9
1992 11 17 28 11 6 17 11 11
1993 9 21 30 9 6 15 15 15
1994 7 18 25 7 7 14 11 11
1995 6 17 23 6 7 13 10 10
1996 6 16 22 6 7 13 9 9
1997 6 16 22 6 8 14 8 8
1998 5 12 17 5 6 11 6 6
1999 4 7 11 4 4 8 3 3
2000 3 7 10 3 4 7 3 3
2001 3 6 9 3 4 7 2 2
2002 4 4 8 4 2 6 2 2
2003 3 4 7 3 4 7
2004 11 20 31 8 13 21 3 7 10
2005 12 20 32 8 13 21 4 7 11
2006 10 17 27 6 10 16 4 7 11
2007 2 5 7 2 4 6 1 1
2008 2 7 9 2 5 7 2 2
2009 13 24 37 7 15 22 6 9 15
2010 19 45 64 14 29 43 5 16 21
2011 21 45 66 15 28 43 6 17 23
2012 17 37 54 16 22 38 1 15 16
2013 10 19 29 8 11 19 2 8 10
2014 1 4 5 1 2 3 2 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SKIPTVET (ØSTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 8.0 8.3 16.3 8.0 6.0 14.0 2.3 2.3
1981 10.0 9.7 19.7 10.0 7.0 17.0 2.7 2.7
1982 10.0 8.7 18.7 10.0 6.0 16.0 2.7 2.7
1983 10.0 7.8 17.8 10.0 5.0 15.0 2.8 2.8
1984 8.0 10.1 18.1 8.0 6.0 14.0 4.1 4.1
1985 8.0 9.7 17.7 8.0 5.0 13.0 4.7 4.7
1986 9.0 11.4 20.4 9.0 7.0 16.0 4.4 4.4
1987 8.0 11.0 19.0 8.0 7.0 15.0 4.0 4.0
1988 9.0 10.6 19.6 9.0 6.0 15.0 4.6 4.6
1989 9.0 10.2 19.2 9.0 6.0 15.0 4.2 4.2
1990 11.0 11.4 22.4 11.0 6.0 17.0 5.3 5.3
1991 8.0 10.6 18.6 8.0 6.0 14.0 4.6 4.6
1992 11.0 10.9 21.9 11.0 6.0 17.0 4.8 4.8
1993 9.0 12.5 21.5 9.0 6.0 15.0 6.5 6.5
1994 7.0 12.8 19.8 7.0 7.0 14.0 5.8 5.8
1995 6.0 12.6 18.6 6.0 7.0 13.0 5.7 5.7
1996 6.0 12.2 18.2 6.0 7.0 13.0 5.2 5.2
1997 6.0 12.7 18.7 6.0 8.0 14.0 4.7 4.7
1998 5.0 9.1 14.1 5.0 6.0 11.0 3.2 3.2
1999 4.0 5.4 9.4 4.0 4.0 8.0 1.4 1.4
2000 3.0 5.4 8.4 3.0 4.0 7.0 1.4 1.4
2001 3.0 4.9 7.9 3.0 4.0 7.0 0.9 0.9
2002 4.0 2.9 6.9 4.0 2.0 6.0 0.9 0.9
2003 3.0 4.0 7.0 3.0 4.0 7.0
2004 9.7 16.5 26.2 8.0 13.0 21.0 1.7 3.5 5.2
2005 10.4 17.0 27.4 8.0 13.0 21.0 2.4 4.0 6.4
2006 8.4 14.2 22.6 6.0 10.0 16.0 2.4 4.2 6.6
2007 2.0 4.8 6.8 2.0 4.0 6.0 0.8 0.8
2008 2.0 6.0 8.0 2.0 5.0 7.0 1.0 1.0
2009 9.6 19.8 29.4 7.0 15.0 22.0 2.7 4.8 7.4
2010 16.1 37.4 53.5 14.0 29.0 43.0 2.1 8.4 10.5
2011 17.5 36.9 54.4 15.0 28.0 43.0 2.5 8.9 11.4
2012 16.5 29.8 46.3 16.0 22.0 38.0 0.5 7.8 8.3
2013 8.9 15.0 23.9 8.0 11.0 19.0 0.9 4.0 4.9
2014 1.0 3.0 4.0 1.0 2.0 3.0 1.0 1.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SKIPTVET (ØSTFOLD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 19 0.0 16.3 0.0
1981 23 0.0 19.7 0.0
1982 22 0.0 18.7 0.0
1983 22 0.0 17.8 0.0
1984 23 0.0 18.1 0.0
1985 23 0.0 17.7 0.0
1986 25 0.0 20.4 0.0
1987 23 0.0 19.0 0.0
1988 24 0.0 19.6 0.0
1989 23 0.0 19.2 0.0
1990 28 0.0 22.4 0.0
1991 23 0.0 18.6 0.0
1992 28 0.0 21.9 0.0
1993 30 0.0 21.5 0.0
1994 25 0.0 19.8 0.0
1995 23 0.0 18.6 0.0
1996 22 0.0 18.2 0.0
1997 22 0.0 18.7 0.0
1998 17 0.0 14.1 0.0
1999 11 0.0 9.4 0.0
2000 10 0.0 1.3 8.4 0.0
2001 9 0.0 1.1 7.9 0.0
2002 8 0.0 1.0 6.9 0.0
2003 7 0.0 0.8 7.0 0.0
2004 31 0.0 3.4 26.2 0.0
2005 32 0.0 3.4 27.4 0.0
2006 27 0.0 2.8 22.6 0.0
2007 7 0.0 0.8 6.8 0.0
2008 9 0.0 0.9 8.0 0.0
2009 37 0.0 3.6 29.4 0.0
2010 64 0.0 6.0 53.5 0.0
2011 66 0.0 6.3 54.4 0.0
2012 54 0.0 5.3 46.3 0.0
2013 29 0.0 3.0 23.9 0.0
2014 5 0.0 0.5 4.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SKIPTVET (ØSTFOLD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SKIPTVET (ØSTFOLD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BORG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV ØSTFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SKIPTVET (ØSTFOLD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:1:41 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I SKIPTVEDT KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:1:18 NAV ØSTFOLD NAV SKIPTVEDT ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.0