FORVALTNINGSDATABASEN

SOLUND, SOGN OG FJORDANE

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SOLUND (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 21 8 29 12 1 13 9 7 16
1981 19 9 28 11 2 13 8 7 15
1982 23 17 40 14 7 21 9 10 19
1983 23 19 42 16 5 21 7 14 21
1984 18 11 29 11 1 12 7 10 17
1985 16 11 27 11 1 12 5 10 15
1986 14 12 26 8 2 10 6 10 16
1987 13 12 25 7 2 9 6 10 16
1988 13 14 27 8 2 10 5 12 17
1989 13 13 26 7 1 8 6 12 18
1990 14 14 28 7 2 9 7 12 19
1991 12 16 28 5 3 8 7 13 20
1992 12 16 28 7 3 10 5 13 18
1993 12 19 31 6 4 10 6 15 21
1994 10 19 29 5 4 9 5 15 20
1995 11 20 31 6 5 11 5 15 20
1996 13 20 33 8 4 12 5 16 21
1997 11 11 22 9 4 13 2 7 9
1998 11 12 23 9 5 14 2 7 9
1999 10 13 23 8 6 14 2 7 9
2000 5 6 11 5 4 9 2 2
2001 4 5 9 4 3 7 2 2
2002 4 5 9 4 3 7 2 2
2003 7 5 12 7 3 10 2 2
2004 6 5 11 6 4 10 1 1
2005 3 5 8 3 3 6 2 2
2006 2 4 6 2 2 4 2 2
2007 1 3 4 1 2 3 1 1
2008 2 5 7 2 3 5 2 2
2009 3 4 7 3 4 7
2010 3 3 6 3 3 6
2011 3 3 6 3 3 6
2012 1 3 4 1 3 4
2013 1 4 5 1 2 3 2 2
2014 1 3 4 1 3 4
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SOLUND (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 17.0 4.3 21.4 12.0 1.0 13.0 5.0 3.3 8.4
1981 15.7 5.4 21.1 11.0 2.0 13.0 4.7 3.4 8.1
1982 19.3 11.8 31.1 14.0 7.0 21.0 5.3 4.8 10.1
1983 20.0 11.5 31.4 16.0 5.0 21.0 4.0 6.5 10.4
1984 14.5 5.0 19.5 11.0 1.0 12.0 3.5 4.0 7.5
1985 13.7 5.1 18.8 11.0 1.0 12.0 2.7 4.1 6.8
1986 11.3 6.1 17.4 8.0 2.0 10.0 3.3 4.1 7.4
1987 10.3 6.2 16.6 7.0 2.0 9.0 3.3 4.2 7.6
1988 10.7 6.2 16.9 8.0 2.0 10.0 2.7 4.2 6.9
1989 11.2 4.8 16.0 7.0 1.0 8.0 4.2 3.8 8.0
1990 12.1 5.8 17.9 7.0 2.0 9.0 5.1 3.8 8.9
1991 9.9 6.5 16.5 5.0 3.0 8.0 4.9 3.5 8.5
1992 10.3 6.4 16.7 7.0 3.0 10.0 3.3 3.4 6.7
1993 10.2 7.5 17.8 6.0 4.0 10.0 4.2 3.5 7.8
1994 8.4 8.7 17.2 5.0 4.0 9.0 3.5 4.7 8.2
1995 9.4 10.9 20.4 6.0 5.0 11.0 3.5 5.9 9.4
1996 11.5 8.4 19.9 8.0 4.0 12.0 3.5 4.4 7.9
1997 10.2 6.8 16.9 9.0 4.0 13.0 1.2 2.8 3.9
1998 10.2 7.3 17.4 9.0 5.0 14.0 1.2 2.3 3.4
1999 8.9 8.7 17.5 8.0 6.0 14.0 0.9 2.7 3.5
2000 5.0 4.7 9.7 5.0 4.0 9.0 0.7 0.7
2001 4.0 3.7 7.7 4.0 3.0 7.0 0.7 0.7
2002 4.0 3.7 7.7 4.0 3.0 7.0 0.7 0.7
2003 7.0 3.7 10.7 7.0 3.0 10.0 0.7 0.7
2004 6.0 4.2 10.2 6.0 4.0 10.0 0.2 0.2
2005 3.0 3.7 6.7 3.0 3.0 6.0 0.7 0.7
2006 2.0 2.7 4.7 2.0 2.0 4.0 0.7 0.7
2007 1.0 2.2 3.2 1.0 2.0 3.0 0.2 0.2
2008 2.0 3.4 5.4 2.0 3.0 5.0 0.4 0.4
2009 3.0 4.0 7.0 3.0 4.0 7.0
2010 3.0 3.0 6.0 3.0 3.0 6.0
2011 3.0 3.0 6.0 3.0 3.0 6.0
2012 1.0 3.0 4.0 1.0 3.0 4.0
2013 1.0 3.0 4.0 1.0 2.0 3.0 1.0 1.0
2014 1.0 3.0 4.0 1.0 3.0 4.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SOLUND (SOGN OG FJORDANE)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 29 0.0 21.4 0.0
1981 28 0.0 21.1 0.0
1982 40 0.0 31.1 0.0
1983 42 0.0 31.4 0.0
1984 29 0.0 19.5 0.0
1985 27 0.0 18.8 0.0
1986 26 0.0 17.4 0.0
1987 25 0.0 16.6 0.0
1988 27 0.0 16.9 0.0
1989 26 0.0 16.0 0.0
1990 28 0.0 17.9 0.0
1991 28 0.0 16.5 0.0
1992 28 0.0 16.7 0.0
1993 31 0.0 17.8 0.0
1994 29 0.0 17.2 0.0
1995 31 0.0 20.4 0.0
1996 33 0.0 19.9 0.0
1997 22 0.0 16.9 0.0
1998 23 0.0 17.4 0.0
1999 23 0.0 17.5 0.0
2000 11 0.0 2.6 9.7 0.0
2001 9 0.0 2.1 7.7 0.0
2002 9 0.0 2.2 7.7 0.0
2003 12 0.0 3.1 10.7 0.0
2004 11 0.0 2.9 10.2 0.0
2005 8 0.0 2.1 6.7 0.0
2006 6 0.0 1.5 4.7 0.0
2007 4 0.0 0.9 3.2 0.0
2008 7 0.0 1.7 5.4 0.0
2009 7 0.0 1.8 7.0 0.0
2010 6 0.0 1.5 6.0 0.0
2011 6 0.0 1.5 6.0 0.0
2012 4 0.0 1.0 4.0 0.0
2013 5 0.0 1.3 4.0 0.0
2014 4 0.0 1.1 4.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SOLUND (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SOLUND (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
HORDALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV SOGN OG FJORDANE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SOLUND (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:46 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I SOLUND KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:15:9 HORDALAND POLITIDISTRIKT GULEN MASFJORDEN SOLUND LENSMANNS DISTRIKT SOLUND JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:14:28 NAV SOGN OG FJORDANE NAV SOLUND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0