FORVALTNINGSDATABASEN

VIK, SOGN OG FJORDANE

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i VIK (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 24 10 34 23 4 27 1 6 7
1981 23 12 35 22 6 28 1 6 7
1982 26 12 38 25 6 31 1 6 7
1983 27 14 41 26 5 31 1 9 10
1984 25 12 37 24 4 28 1 8 9
1985 24 11 35 23 7 30 1 4 5
1986 24 11 35 24 6 30 5 5
1987 24 12 36 22 5 27 2 7 9
1988 22 15 37 20 7 27 2 8 10
1989 40 15 55 39 5 44 1 10 11
1990 44 20 64 42 6 48 2 14 16
1991 42 23 65 39 8 47 3 15 18
1992 20 23 43 19 7 26 1 16 17
1993 21 31 52 20 8 28 1 23 24
1994 18 26 44 17 7 24 1 19 20
1995 20 27 47 18 8 26 2 19 21
1996 21 26 47 20 4 24 1 22 23
1997 17 28 45 15 9 24 2 19 21
1998 17 25 42 15 9 24 2 16 18
1999 18 39 57 15 12 27 3 27 30
2000 15 10 25 13 6 19 2 4 6
2001 16 10 26 15 6 21 1 4 5
2002 14 10 24 13 6 19 1 4 5
2003 14 12 26 13 9 22 1 3 4
2004 17 9 26 16 5 21 1 4 5
2005 19 12 31 15 8 23 4 4 8
2006 18 8 26 16 4 20 2 4 6
2007 18 11 29 16 5 21 2 6 8
2008 22 15 37 20 13 33 2 2 4
2009 30 15 45 27 13 40 3 2 5
2010 29 16 45 26 12 38 3 4 7
2011 28 19 47 26 16 42 2 3 5
2012 29 16 45 25 13 38 4 3 7
2013 28 18 46 25 13 38 3 5 8
2014 30 19 49 28 16 44 2 3 5
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i VIK (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 23.6 6.9 30.6 23.0 4.0 27.0 0.6 2.9 3.6
1981 22.5 9.2 31.7 22.0 6.0 28.0 0.5 3.2 3.7
1982 25.5 9.6 35.2 25.0 6.0 31.0 0.5 3.7 4.2
1983 26.5 10.0 36.5 26.0 5.0 31.0 0.5 5.0 5.5
1984 24.5 7.9 32.5 24.0 4.0 28.0 0.5 4.0 4.4
1985 23.6 9.0 32.7 23.0 7.0 30.0 0.6 2.0 2.7
1986 24.0 8.6 32.6 24.0 6.0 30.0 2.6 2.6
1987 23.8 8.5 32.3 22.0 5.0 27.0 1.8 3.5 5.3
1988 21.8 10.5 32.3 20.0 7.0 27.0 1.8 3.5 5.3
1989 39.2 11.2 50.3 39.0 5.0 44.0 0.2 6.2 6.3
1990 42.7 13.1 55.8 42.0 6.0 48.0 0.7 7.1 7.8
1991 39.9 15.7 55.6 39.0 8.0 47.0 0.9 7.7 8.6
1992 19.2 15.2 34.4 19.0 7.0 26.0 0.2 8.2 8.4
1993 20.5 16.8 37.3 20.0 8.0 28.0 0.5 8.8 9.3
1994 17.5 15.2 32.7 17.0 7.0 24.0 0.5 8.2 8.7
1995 19.0 16.4 35.4 18.0 8.0 26.0 1.0 8.4 9.4
1996 20.5 14.2 34.8 20.0 4.0 24.0 0.5 10.2 10.8
1997 15.7 18.9 34.6 15.0 9.0 24.0 0.7 9.9 10.6
1998 15.7 17.7 33.4 15.0 9.0 24.0 0.7 8.7 9.4
1999 16.2 25.0 41.2 15.0 12.0 27.0 1.2 13.1 14.2
2000 14.1 7.6 21.7 13.0 6.0 19.0 1.1 1.6 2.7
2001 15.5 7.6 23.1 15.0 6.0 21.0 0.5 1.6 2.1
2002 13.5 7.6 21.1 13.0 6.0 19.0 0.5 1.6 2.1
2003 13.5 9.8 23.3 13.0 9.0 22.0 0.5 0.8 1.3
2004 16.5 6.6 23.1 16.0 5.0 21.0 0.5 1.6 2.1
2005 16.6 8.9 25.5 15.0 8.0 23.0 1.6 0.9 2.5
2006 17.0 5.6 22.6 16.0 4.0 20.0 1.0 1.6 2.6
2007 17.0 7.9 24.9 16.0 5.0 21.0 1.0 2.9 3.9
2008 21.0 13.8 34.8 20.0 13.0 33.0 1.0 0.8 1.8
2009 28.8 14.6 43.4 27.0 13.0 40.0 1.8 1.6 3.4
2010 27.8 14.5 42.3 26.0 12.0 38.0 1.8 2.5 4.3
2011 27.0 18.1 45.1 26.0 16.0 42.0 1.0 2.1 3.1
2012 27.7 14.8 42.5 25.0 13.0 38.0 2.7 1.8 4.5
2013 26.8 16.5 43.3 25.0 13.0 38.0 1.8 3.5 5.3
2014 29.0 17.9 46.9 28.0 16.0 44.0 1.0 1.9 2.9
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i VIK (SOGN OG FJORDANE)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 34 0.0 30.6 0.0
1981 35 0.0 31.7 0.0
1982 38 0.0 35.2 0.0
1983 41 0.0 36.5 0.0
1984 37 0.0 32.5 0.0
1985 35 0.0 32.7 0.0
1986 35 0.0 32.6 0.0
1987 36 0.0 32.3 0.0
1988 37 0.0 32.3 0.0
1989 55 0.0 50.3 0.0
1990 64 0.0 55.8 0.0
1991 65 0.0 55.6 0.0
1992 43 0.0 34.4 0.0
1993 52 0.0 37.3 0.0
1994 44 0.0 32.7 0.0
1995 47 0.0 35.4 0.0
1996 47 0.0 34.8 0.0
1997 45 0.0 34.6 0.0
1998 42 0.0 33.4 0.0
1999 57 0.0 41.2 0.0
2000 25 0.0 1.9 21.7 0.0
2001 26 0.0 2.1 23.1 0.0
2002 24 0.0 1.9 21.1 0.0
2003 26 0.0 2.0 23.3 0.0
2004 26 0.0 2.0 23.1 0.0
2005 31 0.0 2.5 25.5 0.0
2006 26 0.0 2.0 22.6 0.0
2007 29 0.0 2.2 24.9 0.0
2008 37 0.0 2.8 34.8 0.0
2009 45 0.0 3.5 43.4 0.0
2010 45 0.0 3.5 42.3 0.0
2011 47 0.0 3.7 45.1 0.0
2012 45 0.0 3.6 42.5 0.0
2013 46 0.0 3.5 43.3 0.0
2014 49 0.0 3.9 46.9 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i VIK (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 2 1.5
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 43 42.4
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i VIK (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 1.5
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 37 36.4
NAV SOGN OG FJORDANE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.0
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 6.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i VIK (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:56 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I VIK KULTURDEPARTEMENTET 2 1.5
4:5:8:4:16 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET VIK FENGSEL JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 37 36.4
90:2:2:14:30 NAV SOGN OG FJORDANE NAV VIK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.0
4:7:15:17:21 SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT VIK LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 6.0