FORVALTNINGSDATABASEN

LUSTER, SOGN OG FJORDANE

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i LUSTER (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 43 16 59 30 12 42 13 4 17
1981 45 18 63 33 12 45 12 6 18
1982 45 39 84 32 28 60 13 11 24
1983 44 22 66 31 12 43 13 10 23
1984 36 21 57 26 10 36 10 11 21
1985 37 26 63 29 12 41 8 14 22
1986 38 26 64 29 13 42 9 13 22
1987 69 25 94 57 13 70 12 12 24
1988 81 28 109 69 14 83 12 14 26
1989 56 29 85 44 16 60 12 13 25
1990 69 47 116 57 27 84 12 20 32
1991 59 36 95 45 13 58 14 23 37
1992 31 34 65 22 12 34 9 22 31
1993 29 37 66 19 12 31 10 25 35
1994 21 27 48 16 10 26 5 17 22
1995 18 37 55 16 9 25 2 28 30
1996 20 38 58 18 8 26 2 30 32
1997 19 30 49 16 7 23 3 23 26
1998 19 35 54 16 8 24 3 27 30
1999 18 28 46 15 9 24 3 19 22
2000 12 10 22 12 8 20 2 2
2001 13 11 24 12 4 16 1 7 8
2002 12 10 22 10 7 17 2 3 5
2003 9 10 19 8 6 14 1 4 5
2004 10 9 19 9 6 15 1 3 4
2005 9 8 17 8 4 12 1 4 5
2006 8 6 14 7 6 13 1 1
2007 7 7 14 7 7 14
2008 6 7 13 6 5 11 2 2
2009 5 9 14 5 6 11 3 3
2010 5 10 15 5 6 11 4 4
2011 5 8 13 5 7 12 1 1
2012 4 7 11 3 6 9 1 1 2
2013 4 8 12 4 7 11 1 1
2014 6 8 14 5 8 13 1 1
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i LUSTER (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 38.9 13.1 52.1 30.0 12.0 42.0 8.9 1.1 10.1
1981 41.3 14.1 55.4 33.0 12.0 45.0 8.3 2.1 10.4
1982 41.5 32.4 73.9 32.0 28.0 60.0 9.5 4.4 13.9
1983 40.5 16.4 56.8 31.0 12.0 43.0 9.5 4.4 13.8
1984 33.6 15.1 48.7 26.0 10.0 36.0 7.6 5.1 12.7
1985 34.4 17.2 51.6 29.0 12.0 41.0 5.4 5.2 10.6
1986 35.3 17.5 52.8 29.0 13.0 42.0 6.3 4.4 10.8
1987 64.1 18.0 82.1 57.0 13.0 70.0 7.1 5.0 12.1
1988 76.2 20.2 96.5 69.0 14.0 83.0 7.2 6.2 13.4
1989 51.3 21.9 73.2 44.0 16.0 60.0 7.3 5.9 13.2
1990 64.6 34.4 99.0 57.0 27.0 84.0 7.6 7.4 15.0
1991 53.5 21.8 75.3 45.0 13.0 58.0 8.5 8.8 17.3
1992 26.1 19.7 45.8 22.0 12.0 34.0 4.1 7.7 11.8
1993 23.9 20.1 44.0 19.0 12.0 31.0 4.8 8.1 13.0
1994 19.1 18.2 37.3 16.0 10.0 26.0 3.1 8.2 11.3
1995 17.3 21.2 38.5 16.0 9.0 25.0 1.3 12.2 13.5
1996 19.3 20.4 39.7 18.0 8.0 26.0 1.3 12.4 13.7
1997 17.2 17.2 34.5 16.0 7.0 23.0 1.2 10.2 11.5
1998 17.4 21.6 39.0 16.0 8.0 24.0 1.4 13.6 15.0
1999 16.1 16.9 33.0 15.0 9.0 24.0 1.1 7.9 9.0
2000 12.0 8.9 20.9 12.0 8.0 20.0 0.9 0.9
2001 12.8 9.1 21.9 12.0 4.0 16.0 0.8 5.1 5.9
2002 11.6 9.4 21.0 10.0 7.0 17.0 1.6 2.4 4.0
2003 8.8 9.3 18.1 8.0 6.0 14.0 0.8 3.3 4.1
2004 9.8 8.4 18.2 9.0 6.0 15.0 0.8 2.4 3.2
2005 8.8 6.6 15.4 8.0 4.0 12.0 0.8 2.6 3.4
2006 7.8 6.0 13.8 7.0 6.0 13.0 0.8 0.8
2007 7.0 7.0 14.0 7.0 7.0 14.0
2008 6.0 6.4 12.4 6.0 5.0 11.0 1.4 1.4
2009 5.0 7.5 12.5 5.0 6.0 11.0 1.5 1.5
2010 5.0 8.4 13.4 5.0 6.0 11.0 2.4 2.4
2011 5.0 7.5 12.5 5.0 7.0 12.0 0.5 0.5
2012 3.8 6.8 10.6 3.0 6.0 9.0 0.8 0.8 1.6
2013 4.0 7.5 11.5 4.0 7.0 11.0 0.5 0.5
2014 5.5 8.0 13.5 5.0 8.0 13.0 0.5 0.5
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i LUSTER (SOGN OG FJORDANE)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 59 0.0 52.1 0.0
1981 63 0.0 55.4 0.0
1982 84 0.0 73.9 0.0
1983 66 0.0 56.8 0.0
1984 57 0.0 48.7 0.0
1985 63 0.0 51.6 0.0
1986 64 0.0 52.8 0.0
1987 94 0.1 82.1 0.0
1988 109 0.1 96.5 0.1
1989 85 0.0 73.2 0.0
1990 116 0.1 99.0 0.1
1991 95 0.1 75.3 0.0
1992 65 0.0 45.8 0.0
1993 66 0.0 44.0 0.0
1994 48 0.0 37.3 0.0
1995 55 0.0 38.5 0.0
1996 58 0.0 39.7 0.0
1997 49 0.0 34.5 0.0
1998 54 0.0 39.0 0.0
1999 46 0.0 33.0 0.0
2000 22 0.0 1.2 20.9 0.0
2001 24 0.0 1.3 21.9 0.0
2002 22 0.0 1.2 21.0 0.0
2003 19 0.0 1.0 18.1 0.0
2004 19 0.0 1.0 18.2 0.0
2005 17 0.0 0.9 15.4 0.0
2006 14 0.0 0.7 13.8 0.0
2007 14 0.0 0.7 14.0 0.0
2008 13 0.0 0.7 12.4 0.0
2009 14 0.0 0.7 12.5 0.0
2010 15 0.0 0.8 13.4 0.0
2011 13 0.0 0.7 12.5 0.0
2012 11 0.0 0.5 10.6 0.0
2013 12 0.0 0.6 11.5 0.0
2014 14 0.0 0.7 13.5 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i LUSTER (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 2 1.5
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 7.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 5.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i LUSTER (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 1.5
NAV SOGN OG FJORDANE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 7.0
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 5.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i LUSTER (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:34 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I LUSTER KULTURDEPARTEMENTET 2 1.5
90:2:2:14:20 NAV SOGN OG FJORDANE NAV LUSTER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 7.0
4:7:15:17:15 SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT LUSTER LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 5.0