FORVALTNINGSDATABASEN

ASKVOLL, SOGN OG FJORDANE

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i ASKVOLL (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 42 16 58 35 8 43 7 8 15
1981 47 31 78 41 19 60 6 12 18
1982 43 38 81 37 26 63 6 12 18
1983 44 38 82 36 24 60 8 14 22
1984 37 21 58 31 9 40 6 12 18
1985 36 23 59 29 11 40 7 12 19
1986 40 20 60 33 5 38 7 15 22
1987 38 23 61 31 7 38 7 16 23
1988 37 24 61 31 9 40 6 15 21
1989 38 30 68 32 9 41 6 21 27
1990 32 29 61 25 9 34 7 20 27
1991 33 35 68 26 8 34 7 27 34
1992 34 36 70 31 8 39 3 28 31
1993 33 42 75 28 6 34 5 36 41
1994 27 39 66 19 9 28 8 30 38
1995 27 37 64 22 8 30 5 29 34
1996 15 34 49 13 5 18 2 29 31
1997 15 24 39 14 7 21 1 17 18
1998 15 21 36 13 5 18 2 16 18
1999 17 22 39 15 8 23 2 14 16
2000 10 11 21 10 5 15 6 6
2001 8 12 20 8 7 15 5 5
2002 6 9 15 6 4 10 5 5
2003 6 9 15 6 4 10 5 5
2004 5 9 14 5 4 9 5 5
2005 5 8 13 5 4 9 4 4
2006 5 7 12 5 2 7 5 5
2007 4 7 11 4 2 6 5 5
2008 5 9 14 5 3 8 6 6
2009 4 7 11 4 4 8 3 3
2010 3 5 8 3 3 6 2 2
2011 4 6 10 3 3 6 1 3 4
2012 3 6 9 3 3 6 3 3
2013 3 5 8 3 2 5 3 3
2014 3 5 8 3 3 6 2 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i ASKVOLL (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 38.8 12.2 51.0 35.0 8.0 43.0 3.8 4.2 8.0
1981 43.9 25.1 69.1 41.0 19.0 60.0 2.9 6.1 9.1
1982 40.5 32.4 72.9 37.0 26.0 63.0 3.5 6.4 9.9
1983 41.0 30.9 71.9 36.0 24.0 60.0 5.0 6.9 11.9
1984 34.8 14.8 49.6 31.0 9.0 40.0 3.8 5.8 9.6
1985 33.7 17.1 50.9 29.0 11.0 40.0 4.7 6.2 10.9
1986 37.7 11.1 48.8 33.0 5.0 38.0 4.7 6.1 10.8
1987 35.7 14.4 50.1 31.0 7.0 38.0 4.7 7.3 12.1
1988 35.2 15.5 50.7 31.0 9.0 40.0 4.2 6.5 10.7
1989 36.2 17.4 53.6 32.0 9.0 41.0 4.2 8.4 12.6
1990 30.2 16.7 46.9 25.0 9.0 34.0 5.2 7.7 12.9
1991 30.3 18.5 48.9 26.0 8.0 34.0 4.3 10.6 14.9
1992 32.1 18.2 50.3 31.0 8.0 39.0 1.1 10.2 11.3
1993 31.0 18.6 49.6 28.0 6.0 34.0 3.0 12.6 15.6
1994 23.8 21.8 45.5 19.0 9.0 28.0 4.8 12.8 17.5
1995 25.3 21.2 46.4 22.0 8.0 30.0 3.3 13.2 16.4
1996 14.1 15.6 29.7 13.0 5.0 18.0 1.1 10.6 11.7
1997 14.2 13.6 27.9 14.0 7.0 21.0 0.2 6.6 6.9
1998 13.6 13.5 27.1 13.0 5.0 18.0 0.6 8.5 9.1
1999 16.1 13.7 29.8 15.0 8.0 23.0 1.1 5.7 6.8
2000 10.0 7.4 17.4 10.0 5.0 15.0 2.4 2.4
2001 8.0 8.8 16.8 8.0 7.0 15.0 1.8 1.8
2002 6.0 5.4 11.4 6.0 4.0 10.0 1.4 1.4
2003 6.0 5.4 11.4 6.0 4.0 10.0 1.4 1.4
2004 5.0 5.8 10.8 5.0 4.0 9.0 1.8 1.8
2005 5.0 5.3 10.3 5.0 4.0 9.0 1.3 1.3
2006 5.0 4.1 9.1 5.0 2.0 7.0 2.1 2.1
2007 4.0 4.0 8.0 4.0 2.0 6.0 2.0 2.0
2008 5.0 5.7 10.7 5.0 3.0 8.0 2.7 2.7
2009 4.0 5.7 9.7 4.0 4.0 8.0 1.7 1.7
2010 3.0 3.9 6.9 3.0 3.0 6.0 0.9 0.9
2011 3.8 4.7 8.5 3.0 3.0 6.0 0.8 1.7 2.5
2012 3.0 4.7 7.7 3.0 3.0 6.0 1.7 1.7
2013 3.0 4.2 7.2 3.0 2.0 5.0 2.2 2.2
2014 3.0 4.7 7.7 3.0 3.0 6.0 1.7 1.7
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i ASKVOLL (SOGN OG FJORDANE)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 58 0.0 51.0 0.0
1981 78 0.0 69.1 0.0
1982 81 0.0 72.9 0.0
1983 82 0.0 71.9 0.0
1984 58 0.0 49.6 0.0
1985 59 0.0 50.9 0.0
1986 60 0.0 48.8 0.0
1987 61 0.0 50.1 0.0
1988 61 0.0 50.7 0.0
1989 68 0.0 53.6 0.0
1990 61 0.0 46.9 0.0
1991 68 0.0 48.9 0.0
1992 70 0.0 50.3 0.0
1993 75 0.0 49.6 0.0
1994 66 0.0 45.5 0.0
1995 64 0.0 46.4 0.0
1996 49 0.0 29.7 0.0
1997 39 0.0 27.9 0.0
1998 36 0.0 27.1 0.0
1999 39 0.0 29.8 0.0
2000 21 0.0 1.7 17.4 0.0
2001 20 0.0 1.7 16.8 0.0
2002 15 0.0 1.3 11.4 0.0
2003 15 0.0 1.3 11.4 0.0
2004 14 0.0 1.2 10.8 0.0
2005 13 0.0 1.1 10.3 0.0
2006 12 0.0 1.0 9.1 0.0
2007 11 0.0 0.9 8.0 0.0
2008 14 0.0 1.2 10.7 0.0
2009 11 0.0 0.9 9.7 0.0
2010 8 0.0 0.7 6.9 0.0
2011 10 0.0 0.9 8.5 0.0
2012 9 0.0 0.8 7.7 0.0
2013 8 0.0 0.7 7.2 0.0
2014 8 0.0 0.8 7.7 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i ASKVOLL (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.8
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 2.9
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i ASKVOLL (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV SOGN OG FJORDANE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.8
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 2.9
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i ASKVOLL (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:2 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I ASKVOLL KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:14:1 NAV SOGN OG FJORDANE NAV ASKVOLL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.8
4:7:15:17:1 SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT ASKVOLL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 2.9