FORVALTNINGSDATABASEN

GAULAR, SOGN OG FJORDANE

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i GAULAR (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 14 13 27 12 7 19 2 6 8
1981 17 16 33 15 8 23 2 8 10
1982 17 17 34 16 6 22 1 11 12
1983 18 18 36 17 6 23 1 12 13
1984 16 17 33 14 4 18 2 13 15
1985 15 17 32 13 6 19 2 11 13
1986 15 16 31 13 5 18 2 11 13
1987 14 18 32 10 5 15 4 13 17
1988 15 18 33 10 5 15 5 13 18
1989 14 20 34 10 4 14 4 16 20
1990 15 25 40 10 6 16 5 19 24
1991 15 27 42 12 5 17 3 22 25
1992 19 27 46 18 6 24 1 21 22
1993 20 28 48 17 6 23 3 22 25
1994 14 25 39 11 4 15 3 21 24
1995 16 23 39 14 4 18 2 19 21
1996 18 23 41 16 5 21 2 18 20
1997 11 18 29 10 5 15 1 13 14
1998 11 16 27 9 5 14 2 11 13
1999 7 6 13 7 3 10 3 3
2000 8 7 15 8 4 12 3 3
2001 7 7 14 7 4 11 3 3
2002 23 9 32 21 4 25 2 5 7
2003 5 6 11 4 3 7 1 3 4
2004 5 6 11 5 3 8 3 3
2005 7 6 13 6 3 9 1 3 4
2006 6 4 10 6 2 8 2 2
2007 6 4 10 6 3 9 1 1
2008 6 4 10 6 3 9 1 1
2009 5 4 9 5 2 7 2 2
2010 5 4 9 5 3 8 1 1
2011 5 4 9 5 3 8 1 1
2012 3 3 6 3 2 5 1 1
2013 3 4 7 3 2 5 2 2
2014 4 4 8 4 3 7 1 1
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i GAULAR (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 13.7 9.8 23.5 12.0 7.0 19.0 1.7 2.8 4.5
1981 16.7 12.0 28.7 15.0 8.0 23.0 1.7 4.0 5.7
1982 16.8 11.5 28.4 16.0 6.0 22.0 0.8 5.5 6.4
1983 17.8 11.5 29.4 17.0 6.0 23.0 0.8 5.5 6.4
1984 15.4 10.2 25.6 14.0 4.0 18.0 1.4 6.2 7.6
1985 14.4 10.8 25.2 13.0 6.0 19.0 1.4 4.8 6.2
1986 14.3 9.8 24.1 13.0 5.0 18.0 1.3 4.8 6.1
1987 12.8 10.7 23.5 10.0 5.0 15.0 2.8 5.7 8.5
1988 13.2 11.8 25.0 10.0 5.0 15.0 3.2 6.8 10.0
1989 12.8 11.5 24.2 10.0 4.0 14.0 2.8 7.5 10.2
1990 13.3 13.2 26.5 10.0 6.0 16.0 3.3 7.2 10.5
1991 14.1 13.6 27.7 12.0 5.0 17.0 2.1 8.6 10.7
1992 18.2 14.4 32.6 18.0 6.0 24.0 0.2 8.4 8.6
1993 18.7 15.1 33.8 17.0 6.0 23.0 1.7 9.1 10.8
1994 12.7 12.7 25.4 11.0 4.0 15.0 1.7 8.7 10.4
1995 15.6 12.4 28.0 14.0 4.0 18.0 1.6 8.4 9.9
1996 17.6 13.2 30.8 16.0 5.0 21.0 1.6 8.2 9.8
1997 10.7 10.9 21.6 10.0 5.0 15.0 0.7 5.9 6.6
1998 10.8 10.2 21.0 9.0 5.0 14.0 1.8 5.2 7.0
1999 7.0 4.6 11.6 7.0 3.0 10.0 1.6 1.6
2000 8.0 5.6 13.6 8.0 4.0 12.0 1.6 1.6
2001 7.0 5.4 12.4 7.0 4.0 11.0 1.4 1.4
2002 22.5 6.4 28.9 21.0 4.0 25.0 1.5 2.4 3.9
2003 4.6 5.1 9.7 4.0 3.0 7.0 0.6 2.1 2.7
2004 5.0 5.1 10.1 5.0 3.0 8.0 2.1 2.1
2005 6.8 5.1 11.9 6.0 3.0 9.0 0.8 2.1 2.9
2006 6.0 3.4 9.4 6.0 2.0 8.0 1.4 1.4
2007 6.0 3.8 9.8 6.0 3.0 9.0 0.8 0.8
2008 6.0 3.8 9.8 6.0 3.0 9.0 0.8 0.8
2009 5.0 3.3 8.3 5.0 2.0 7.0 1.3 1.3
2010 5.0 3.8 8.8 5.0 3.0 8.0 0.8 0.8
2011 5.0 3.8 8.8 5.0 3.0 8.0 0.8 0.8
2012 3.0 2.8 5.8 3.0 2.0 5.0 0.8 0.8
2013 3.0 3.6 6.6 3.0 2.0 5.0 1.6 1.6
2014 4.0 3.8 7.8 4.0 3.0 7.0 0.8 0.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i GAULAR (SOGN OG FJORDANE)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 27 0.0 23.5 0.0
1981 33 0.0 28.7 0.0
1982 34 0.0 28.4 0.0
1983 36 0.0 29.4 0.0
1984 33 0.0 25.6 0.0
1985 32 0.0 25.2 0.0
1986 31 0.0 24.1 0.0
1987 32 0.0 23.5 0.0
1988 33 0.0 25.0 0.0
1989 34 0.0 24.2 0.0
1990 40 0.0 26.5 0.0
1991 42 0.0 27.7 0.0
1992 46 0.0 32.6 0.0
1993 48 0.0 33.8 0.0
1994 39 0.0 25.4 0.0
1995 39 0.0 28.0 0.0
1996 41 0.0 30.8 0.0
1997 29 0.0 21.6 0.0
1998 27 0.0 21.0 0.0
1999 13 0.0 11.6 0.0
2000 15 0.0 1.4 13.6 0.0
2001 14 0.0 1.4 12.4 0.0
2002 32 0.0 3.1 28.9 0.0
2003 11 0.0 1.1 9.7 0.0
2004 11 0.0 1.1 10.1 0.0
2005 13 0.0 1.4 11.9 0.0
2006 10 0.0 1.0 9.4 0.0
2007 10 0.0 1.0 9.8 0.0
2008 10 0.0 0.9 9.8 0.0
2009 9 0.0 0.8 8.3 0.0
2010 9 0.0 0.8 8.8 0.0
2011 9 0.0 0.9 8.8 0.0
2012 6 0.0 0.6 5.8 0.0
2013 7 0.0 0.7 6.6 0.0
2014 8 0.0 0.8 7.8 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i GAULAR (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i GAULAR (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV SOGN OG FJORDANE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i GAULAR (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:23 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I GAULAR KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:14:12 NAV SOGN OG FJORDANE NAV GAULAR ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
4:7:15:17:9 SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT GAULAR LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.8