FORVALTNINGSDATABASEN

NAUSTDAL, SOGN OG FJORDANE

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i NAUSTDAL (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 12 7 19 9 5 14 3 2 5
1981 18 9 27 15 3 18 3 6 9
1982 18 9 27 15 3 18 3 6 9
1983 18 10 28 15 3 18 3 7 10
1984 14 8 22 11 2 13 3 6 9
1985 14 10 24 11 3 14 3 7 10
1986 13 9 22 10 3 13 3 6 9
1987 14 10 24 9 5 14 5 5 10
1988 13 9 22 9 4 13 4 5 9
1989 13 12 25 10 5 15 3 7 10
1990 15 15 30 12 4 16 3 11 14
1991 14 14 28 11 4 15 3 10 13
1992 13 14 27 12 4 16 1 10 11
1993 15 15 30 10 4 14 5 11 16
1994 11 13 24 7 3 10 4 10 14
1995 11 13 24 7 3 10 4 10 14
1996 10 13 23 4 3 7 6 10 16
1997 8 14 22 4 3 7 4 11 15
1998 5 10 15 4 3 7 1 7 8
1999 2 5 7 2 3 5 2 2
2000 3 6 9 2 4 6 1 2 3
2001 4 5 9 4 4 8 1 1
2002 2 5 7 2 5 7
2003 2 5 7 2 3 5 2 2
2004 2 5 7 2 4 6 1 1
2005 2 6 8 2 4 6 2 2
2006 1 4 5 3 3 1 1 2
2007 4 4 2 2 2 2
2008 2 2 2 2
2009 2 3 5 2 2 4 1 1
2010 2 1 3 2 2 1 1
2011 2 2 4 2 1 3 1 1
2012 2 1 3 2 1 3
2013 2 2 2 2
2014 4 4 3 3 1 1
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i NAUSTDAL (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 10.6 5.8 16.4 9.0 5.0 14.0 1.5 0.8 2.4
1981 16.6 6.5 23.2 15.0 3.0 18.0 1.6 3.5 5.2
1982 16.8 6.0 22.8 15.0 3.0 18.0 1.8 3.0 4.8
1983 16.9 6.9 23.8 15.0 3.0 18.0 1.9 3.9 5.8
1984 12.9 5.0 17.9 11.0 2.0 13.0 1.9 3.0 4.9
1985 12.9 6.1 18.9 11.0 3.0 14.0 1.9 3.1 4.9
1986 11.9 6.0 17.9 10.0 3.0 13.0 1.9 3.0 4.9
1987 12.0 7.3 19.3 9.0 5.0 14.0 3.0 2.3 5.3
1988 11.4 6.3 17.7 9.0 4.0 13.0 2.4 2.3 4.7
1989 11.9 7.4 19.3 10.0 5.0 15.0 1.9 2.4 4.3
1990 13.5 7.6 21.1 12.0 4.0 16.0 1.5 3.6 5.1
1991 12.5 7.5 20.1 11.0 4.0 15.0 1.5 3.5 5.1
1992 12.0 7.8 19.8 12.0 4.0 16.0 0.0 3.8 3.8
1993 12.9 7.8 20.7 10.0 4.0 14.0 2.9 3.8 6.7
1994 9.3 7.4 16.7 7.0 3.0 10.0 2.3 4.4 6.7
1995 9.5 8.1 17.6 7.0 3.0 10.0 2.5 5.1 7.6
1996 7.9 7.8 15.6 4.0 3.0 7.0 3.9 4.8 8.6
1997 6.3 8.8 15.1 4.0 3.0 7.0 2.3 5.8 8.1
1998 4.5 6.9 11.4 4.0 3.0 7.0 0.5 3.9 4.4
1999 2.0 4.0 6.0 2.0 3.0 5.0 1.0 1.0
2000 2.4 5.1 7.5 2.0 4.0 6.0 0.4 1.1 1.5
2001 4.0 4.8 8.8 4.0 4.0 8.0 0.8 0.8
2002 2.0 5.0 7.0 2.0 5.0 7.0
2003 2.0 4.7 6.7 2.0 3.0 5.0 1.7 1.7
2004 2.0 4.1 6.1 2.0 4.0 6.0 0.1 0.1
2005 2.0 4.9 6.9 2.0 4.0 6.0 0.9 0.9
2006 0.1 3.8 3.9 3.0 3.0 0.1 0.8 0.9
2007 2.9 2.9 2.0 2.0 0.9 0.9
2008 2.0 2.0 2.0 2.0
2009 2.0 2.5 4.5 2.0 2.0 4.0 0.5 0.5
2010 2.0 0.5 2.5 2.0 2.0 0.5 0.5
2011 2.0 1.5 3.5 2.0 1.0 3.0 0.5 0.5
2012 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0
2013 2.0 2.0 2.0 2.0
2014 3.5 3.5 3.0 3.0 0.5 0.5
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i NAUSTDAL (SOGN OG FJORDANE)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 19 0.0 16.4 0.0
1981 27 0.0 23.2 0.0
1982 27 0.0 22.8 0.0
1983 28 0.0 23.8 0.0
1984 22 0.0 17.9 0.0
1985 24 0.0 18.9 0.0
1986 22 0.0 17.9 0.0
1987 24 0.0 19.3 0.0
1988 22 0.0 17.7 0.0
1989 25 0.0 19.3 0.0
1990 30 0.0 21.1 0.0
1991 28 0.0 20.1 0.0
1992 27 0.0 19.8 0.0
1993 30 0.0 20.7 0.0
1994 24 0.0 16.7 0.0
1995 24 0.0 17.6 0.0
1996 23 0.0 15.6 0.0
1997 22 0.0 15.1 0.0
1998 15 0.0 11.4 0.0
1999 7 0.0 6.0 0.0
2000 9 0.0 1.3 7.5 0.0
2001 9 0.0 1.3 8.8 0.0
2002 7 0.0 1.0 7.0 0.0
2003 7 0.0 1.0 6.7 0.0
2004 7 0.0 1.0 6.1 0.0
2005 8 0.0 1.2 6.9 0.0
2006 5 0.0 0.8 3.9 0.0
2007 4 0.0 0.7 2.9 0.0
2008 2 0.0 0.3 2.0 0.0
2009 5 0.0 0.8 4.5 0.0
2010 3 0.0 0.4 2.5 0.0
2011 4 0.0 0.6 3.5 0.0
2012 3 0.0 0.4 3.0 0.0
2013 2 0.0 0.3 2.0 0.0
2014 4 0.0 0.6 3.5 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i NAUSTDAL (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i NAUSTDAL (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV SOGN OG FJORDANE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i NAUSTDAL (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:38 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I NAUSTDAL KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:14:22 NAV SOGN OG FJORDANE NAV NAUSTDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.5