FORVALTNINGSDATABASEN

SELJE, SOGN OG FJORDANE

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SELJE (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 18 8 26 13 4 17 5 4 9
1981 23 9 32 18 3 21 5 6 11
1982 24 10 34 20 3 23 4 7 11
1983 28 10 38 24 3 27 4 7 11
1984 22 11 33 19 2 21 3 9 12
1985 21 8 29 18 1 19 3 7 10
1986 19 10 29 16 16 3 10 13
1987 20 14 34 17 1 18 3 13 16
1988 20 16 36 18 2 20 2 14 16
1989 19 20 39 17 2 19 2 18 20
1990 19 24 43 16 3 19 3 21 24
1991 19 23 42 17 2 19 2 21 23
1992 16 24 40 15 4 19 1 20 21
1993 18 29 47 15 4 19 3 25 28
1994 13 27 40 11 2 13 2 25 27
1995 15 29 44 13 1 14 2 28 30
1996 13 27 40 11 2 13 2 25 27
1997 13 24 37 10 1 11 3 23 26
1998 11 20 31 8 2 10 3 18 21
1999 9 18 27 8 4 12 1 14 15
2000 4 8 12 3 2 5 1 6 7
2001 6 8 14 5 2 7 1 6 7
2002 5 9 14 4 2 6 1 7 8
2003 7 6 13 6 6 1 6 7
2004 6 7 13 6 1 7 6 6
2005 6 7 13 6 1 7 6 6
2006 3 8 11 3 2 5 6 6
2007 3 8 11 3 2 5 6 6
2008 3 8 11 3 4 7 4 4
2009 3 8 11 3 4 7 4 4
2010 3 9 12 3 4 7 5 5
2011 3 6 9 3 3 6 3 3
2012 2 7 9 2 4 6 3 3
2013 1 7 8 1 4 5 3 3
2014 2 8 10 2 5 7 3 3
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SELJE (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 15.9 5.9 21.8 13.0 4.0 17.0 2.9 1.9 4.8
1981 21.0 5.1 26.0 18.0 3.0 21.0 3.0 2.1 5.0
1982 21.9 5.8 27.7 20.0 3.0 23.0 1.9 2.8 4.7
1983 26.0 6.3 32.3 24.0 3.0 27.0 2.0 3.3 5.3
1984 20.7 6.1 26.9 19.0 2.0 21.0 1.7 4.1 5.8
1985 19.7 4.0 23.8 18.0 1.0 19.0 1.7 3.0 4.8
1986 17.7 4.3 22.0 16.0 16.0 1.7 4.3 6.0
1987 19.0 7.3 26.2 17.0 1.0 18.0 2.0 6.3 8.2
1988 19.5 8.0 27.4 18.0 2.0 20.0 1.5 6.0 7.4
1989 18.5 8.4 26.8 17.0 2.0 19.0 1.5 6.3 7.8
1990 17.5 9.5 27.0 16.0 3.0 19.0 1.5 6.5 8.0
1991 17.9 9.7 27.5 17.0 2.0 19.0 0.9 7.7 8.5
1992 15.8 9.1 24.9 15.0 4.0 19.0 0.8 5.1 5.9
1993 16.0 10.9 26.9 15.0 4.0 19.0 1.0 6.9 7.9
1994 12.0 9.3 21.3 11.0 2.0 13.0 1.0 7.3 8.3
1995 14.0 12.0 26.0 13.0 1.0 14.0 1.0 11.0 12.0
1996 12.0 10.9 22.9 11.0 2.0 13.0 1.0 8.9 9.9
1997 11.1 9.6 20.6 10.0 1.0 11.0 1.1 8.6 9.6
1998 9.4 8.8 18.1 8.0 2.0 10.0 1.4 6.8 8.1
1999 8.5 10.2 18.7 8.0 4.0 12.0 0.5 6.2 6.7
2000 3.5 4.5 8.0 3.0 2.0 5.0 0.5 2.5 3.0
2001 5.5 4.7 10.2 5.0 2.0 7.0 0.5 2.7 3.2
2002 4.5 4.6 9.1 4.0 2.0 6.0 0.5 2.6 3.1
2003 6.5 3.0 9.5 6.0 6.0 0.5 3.0 3.5
2004 6.0 3.8 9.8 6.0 1.0 7.0 2.8 2.8
2005 6.0 3.7 9.7 6.0 1.0 7.0 2.7 2.7
2006 3.0 4.9 7.9 3.0 2.0 5.0 2.9 2.9
2007 3.0 5.0 8.0 3.0 2.0 5.0 3.0 3.0
2008 3.0 5.7 8.7 3.0 4.0 7.0 1.7 1.7
2009 3.0 5.7 8.7 3.0 4.0 7.0 1.7 1.7
2010 3.0 6.3 9.3 3.0 4.0 7.0 2.3 2.3
2011 3.0 4.6 7.6 3.0 3.0 6.0 1.5 1.5
2012 2.0 5.2 7.2 2.0 4.0 6.0 1.2 1.2
2013 1.0 5.2 6.2 1.0 4.0 5.0 1.1 1.1
2014 2.0 6.1 8.1 2.0 5.0 7.0 1.0 1.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SELJE (SOGN OG FJORDANE)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 26 0.0 21.8 0.0
1981 32 0.0 26.0 0.0
1982 34 0.0 27.7 0.0
1983 38 0.0 32.3 0.0
1984 33 0.0 26.9 0.0
1985 29 0.0 23.8 0.0
1986 29 0.0 22.0 0.0
1987 34 0.0 26.2 0.0
1988 36 0.0 27.4 0.0
1989 39 0.0 26.8 0.0
1990 43 0.0 27.0 0.0
1991 42 0.0 27.5 0.0
1992 40 0.0 24.9 0.0
1993 47 0.0 26.9 0.0
1994 40 0.0 21.3 0.0
1995 44 0.0 26.0 0.0
1996 40 0.0 22.9 0.0
1997 37 0.0 20.6 0.0
1998 31 0.0 18.1 0.0
1999 27 0.0 18.7 0.0
2000 12 0.0 0.9 8.0 0.0
2001 14 0.0 1.1 10.2 0.0
2002 14 0.0 1.2 9.1 0.0
2003 13 0.0 1.1 9.5 0.0
2004 13 0.0 1.2 9.8 0.0
2005 13 0.0 1.2 9.7 0.0
2006 11 0.0 1.0 7.9 0.0
2007 11 0.0 0.9 8.0 0.0
2008 11 0.0 1.0 8.7 0.0
2009 11 0.0 0.9 8.7 0.0
2010 12 0.0 1.0 9.3 0.0
2011 9 0.0 0.8 7.6 0.0
2012 9 0.0 0.7 7.2 0.0
2013 8 0.0 0.7 6.2 0.0
2014 10 0.0 0.8 8.1 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SELJE (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 4.6
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 2.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SELJE (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV SOGN OG FJORDANE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 4.6
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 2.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SELJE (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:44 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I SELJE KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:14:23 NAV SOGN OG FJORDANE NAV SELJE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 4.6
4:7:15:17:17 SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT SELJE LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 2.5