FORVALTNINGSDATABASEN

HORNINDAL, SOGN OG FJORDANE

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i HORNINDAL (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 10 1 11 10 10 1 1
1981 11 5 16 11 1 12 4 4
1982 12 7 19 12 12 7 7
1983 11 7 18 11 1 12 6 6
1984 8 8 16 8 1 9 7 7
1985 9 9 18 9 2 11 7 7
1986 9 9 18 9 2 11 7 7
1987 9 9 18 9 2 11 7 7
1988 9 10 19 8 1 9 1 9 10
1989 10 9 19 7 3 10 3 6 9
1990 11 10 21 7 1 8 4 9 13
1991 9 9 18 7 1 8 2 8 10
1992 9 9 18 8 2 10 1 7 8
1993 11 10 21 8 3 11 3 7 10
1994 5 8 13 3 2 5 2 6 8
1995 6 11 17 4 1 5 2 10 12
1996 7 11 18 5 2 7 2 9 11
1997 6 11 17 4 3 7 2 8 10
1998 6 7 13 4 2 6 2 5 7
1999 2 6 8 2 3 5 3 3
2000 2 5 7 2 1 3 4 4
2001 1 7 8 1 2 3 5 5
2002 1 7 8 1 2 3 5 5
2003 1 5 6 1 1 2 4 4
2004 1 5 6 1 2 3 3 3
2005 1 4 5 1 2 3 2 2
2006 1 2 3 1 1 2 1 1
2007 1 1 2 1 1 2
2008 2 2 2 2
2009 2 2 2 2
2010 2 2 2 2
2011 2 2 2 2
2012 2 2 1 1 1 1
2013 2 2 2 2
2014 1 2 3 1 2 3
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i HORNINDAL (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 10.0 0.1 10.1 10.0 10.0 0.1 0.1
1981 11.0 2.6 13.6 11.0 1.0 12.0 1.6 1.6
1982 12.0 2.8 14.8 12.0 12.0 2.8 2.8
1983 11.0 3.2 14.2 11.0 1.0 12.0 2.2 2.2
1984 8.0 3.8 11.8 8.0 1.0 9.0 2.8 2.8
1985 9.0 4.8 13.8 9.0 2.0 11.0 2.8 2.8
1986 9.0 4.8 13.8 9.0 2.0 11.0 2.8 2.8
1987 9.0 4.8 13.8 9.0 2.0 11.0 2.8 2.8
1988 8.6 4.7 13.4 8.0 1.0 9.0 0.6 3.7 4.4
1989 7.9 5.2 13.2 7.0 3.0 10.0 0.9 2.2 3.2
1990 8.0 5.1 13.1 7.0 1.0 8.0 1.0 4.1 5.1
1991 7.9 4.6 12.5 7.0 1.0 8.0 0.9 3.6 4.5
1992 8.2 5.2 13.5 8.0 2.0 10.0 0.2 3.2 3.5
1993 9.0 6.5 15.6 8.0 3.0 11.0 1.0 3.5 4.6
1994 3.3 5.8 9.1 3.0 2.0 5.0 0.3 3.8 4.1
1995 4.4 6.0 10.4 4.0 1.0 5.0 0.4 5.0 5.4
1996 5.4 6.0 11.4 5.0 2.0 7.0 0.4 4.0 4.4
1997 4.3 6.4 10.8 4.0 3.0 7.0 0.3 3.4 3.8
1998 4.6 4.6 9.2 4.0 2.0 6.0 0.6 2.6 3.2
1999 2.0 3.7 5.7 2.0 3.0 5.0 0.7 0.7
2000 2.0 2.5 4.5 2.0 1.0 3.0 1.5 1.5
2001 1.0 4.0 5.0 1.0 2.0 3.0 2.0 2.0
2002 1.0 4.1 5.1 1.0 2.0 3.0 2.1 2.1
2003 1.0 3.0 4.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0
2004 1.0 3.6 4.6 1.0 2.0 3.0 1.6 1.6
2005 1.0 2.8 3.8 1.0 2.0 3.0 0.8 0.8
2006 1.0 1.4 2.4 1.0 1.0 2.0 0.4 0.4
2007 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0
2008 2.0 2.0 2.0 2.0
2009 2.0 2.0 2.0 2.0
2010 2.0 2.0 2.0 2.0
2011 2.0 2.0 2.0 2.0
2012 1.8 1.8 1.0 1.0 0.8 0.8
2013 2.0 2.0 2.0 2.0
2014 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i HORNINDAL (SOGN OG FJORDANE)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 11 0.0 10.1 0.0
1981 16 0.0 13.6 0.0
1982 19 0.0 14.8 0.0
1983 18 0.0 14.2 0.0
1984 16 0.0 11.8 0.0
1985 18 0.0 13.8 0.0
1986 18 0.0 13.8 0.0
1987 18 0.0 13.8 0.0
1988 19 0.0 13.4 0.0
1989 19 0.0 13.2 0.0
1990 21 0.0 13.1 0.0
1991 18 0.0 12.5 0.0
1992 18 0.0 13.5 0.0
1993 21 0.0 15.6 0.0
1994 13 0.0 9.1 0.0
1995 17 0.0 10.4 0.0
1996 18 0.0 11.4 0.0
1997 17 0.0 10.8 0.0
1998 13 0.0 9.2 0.0
1999 8 0.0 5.7 0.0
2000 7 0.0 1.3 4.5 0.0
2001 8 0.0 1.6 5.0 0.0
2002 8 0.0 1.7 5.1 0.0
2003 6 0.0 1.2 4.0 0.0
2004 6 0.0 1.2 4.6 0.0
2005 5 0.0 1.0 3.8 0.0
2006 3 0.0 0.6 2.4 0.0
2007 2 0.0 0.4 2.0 0.0
2008 2 0.0 0.4 2.0 0.0
2009 2 0.0 0.4 2.0 0.0
2010 2 0.0 0.4 2.0 0.0
2011 2 0.0 0.4 2.0 0.0
2012 2 0.0 0.4 1.8 0.0
2013 2 0.0 0.4 2.0 0.0
2014 3 0.0 0.8 3.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i HORNINDAL (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i HORNINDAL (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
NAV SOGN OG FJORDANE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i HORNINDAL (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:26 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I HORNINDAL KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
90:2:2:14:15 NAV SOGN OG FJORDANE NAV HORNINDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0