FORVALTNINGSDATABASEN

VANYLVEN, MØRE OG ROMSDAL

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i VANYLVEN (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 23 12 35 20 5 25 3 7 10
1981 28 13 41 24 5 29 4 8 12
1982 30 16 46 26 5 31 4 11 15
1983 27 19 46 23 8 31 4 11 15
1984 24 19 43 21 5 26 3 14 17
1985 24 19 43 20 6 26 4 13 17
1986 24 17 41 21 4 25 3 13 16
1987 23 18 41 20 7 27 3 11 14
1988 21 18 39 19 7 26 2 11 13
1989 21 22 43 20 9 29 1 13 14
1990 20 25 45 19 7 26 1 18 19
1991 16 30 46 14 7 21 2 23 25
1992 18 29 47 15 6 21 3 23 26
1993 20 36 56 17 5 22 3 31 34
1994 12 32 44 11 5 16 1 27 28
1995 11 29 40 11 6 17 23 23
1996 11 29 40 10 7 17 1 22 23
1997 10 24 34 9 8 17 1 16 17
1998 11 25 36 10 7 17 1 18 19
1999 10 25 35 8 6 14 2 19 21
2000 6 12 18 6 6 12 6 6
2001 6 11 17 5 6 11 1 5 6
2002 5 13 18 3 7 10 2 6 8
2003 7 13 20 6 6 12 1 7 8
2004 7 10 17 7 5 12 5 5
2005 8 12 20 8 6 14 6 6
2006 7 10 17 7 8 15 2 2
2007 8 10 18 7 8 15 1 2 3
2008 7 11 18 4 10 14 3 1 4
2009 7 10 17 4 6 10 3 4 7
2010 4 9 13 4 6 10 3 3
2011 4 8 12 4 7 11 1 1
2012 5 7 12 5 5 10 2 2
2013 3 4 7 3 4 7
2014 5 4 9 4 3 7 1 1 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i VANYLVEN (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 21.5 6.8 28.3 20.0 5.0 25.0 1.5 1.8 3.3
1981 26.0 7.9 33.9 24.0 5.0 29.0 2.0 2.9 4.9
1982 28.1 9.1 37.1 26.0 5.0 31.0 2.1 4.1 6.1
1983 25.1 12.1 37.3 23.0 8.0 31.0 2.1 4.1 6.3
1984 22.9 10.5 33.4 21.0 5.0 26.0 1.9 5.5 7.4
1985 22.6 11.1 33.6 20.0 6.0 26.0 2.6 5.1 7.6
1986 23.0 9.2 32.2 21.0 4.0 25.0 2.0 5.2 7.2
1987 22.4 11.1 33.5 20.0 7.0 27.0 2.4 4.1 6.5
1988 20.6 11.4 32.0 19.0 7.0 26.0 1.6 4.4 6.0
1989 20.8 13.7 34.5 20.0 9.0 29.0 0.8 4.7 5.5
1990 19.8 12.6 32.4 19.0 7.0 26.0 0.8 5.6 6.4
1991 15.8 14.5 30.2 14.0 7.0 21.0 1.8 7.5 9.2
1992 17.0 15.4 32.4 15.0 6.0 21.0 2.0 9.4 11.4
1993 19.0 14.7 33.6 17.0 5.0 22.0 2.0 9.7 11.6
1994 11.9 15.6 27.5 11.0 5.0 16.0 0.9 10.6 11.5
1995 11.0 14.5 25.5 11.0 6.0 17.0 8.5 8.5
1996 10.5 15.1 25.7 10.0 7.0 17.0 0.5 8.1 8.7
1997 9.5 15.2 24.7 9.0 8.0 17.0 0.5 7.2 7.7
1998 10.5 14.5 25.0 10.0 7.0 17.0 0.5 7.5 8.0
1999 9.1 16.2 25.4 8.0 6.0 14.0 1.1 10.2 11.3
2000 6.0 7.9 13.9 6.0 6.0 12.0 1.9 1.9
2001 5.5 7.8 13.3 5.0 6.0 11.0 0.5 1.8 2.3
2002 4.3 9.4 13.7 3.0 7.0 10.0 1.3 2.4 3.7
2003 6.5 9.0 15.5 6.0 6.0 12.0 0.5 3.0 3.5
2004 7.0 8.2 15.2 7.0 5.0 12.0 3.2 3.2
2005 8.0 9.6 17.6 8.0 6.0 14.0 3.6 3.6
2006 7.0 8.7 15.7 7.0 8.0 15.0 0.7 0.7
2007 7.8 8.7 16.5 7.0 8.0 15.0 0.8 0.7 1.5
2008 5.6 10.5 16.1 4.0 10.0 14.0 1.6 0.5 2.1
2009 5.3 8.3 13.6 4.0 6.0 10.0 1.3 2.3 3.6
2010 4.0 7.8 11.8 4.0 6.0 10.0 1.8 1.8
2011 4.0 7.5 11.5 4.0 7.0 11.0 0.5 0.5
2012 5.0 6.3 11.3 5.0 5.0 10.0 1.3 1.3
2013 3.0 4.0 7.0 3.0 4.0 7.0
2014 4.5 3.4 7.9 4.0 3.0 7.0 0.5 0.4 0.9
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i VANYLVEN (MØRE OG ROMSDAL)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 35 0.0 28.3 0.0
1981 41 0.0 33.9 0.0
1982 46 0.0 37.1 0.0
1983 46 0.0 37.3 0.0
1984 43 0.0 33.4 0.0
1985 43 0.0 33.6 0.0
1986 41 0.0 32.2 0.0
1987 41 0.0 33.5 0.0
1988 39 0.0 32.0 0.0
1989 43 0.0 34.5 0.0
1990 45 0.0 32.4 0.0
1991 46 0.0 30.2 0.0
1992 47 0.0 32.4 0.0
1993 56 0.0 33.6 0.0
1994 44 0.0 27.5 0.0
1995 40 0.0 25.5 0.0
1996 40 0.0 25.7 0.0
1997 34 0.0 24.7 0.0
1998 36 0.0 25.0 0.0
1999 35 0.0 25.4 0.0
2000 18 0.0 1.2 13.9 0.0
2001 17 0.0 1.1 13.3 0.0
2002 18 0.0 1.3 13.7 0.0
2003 20 0.0 1.5 15.5 0.0
2004 17 0.0 1.3 15.2 0.0
2005 20 0.0 1.5 17.6 0.0
2006 17 0.0 1.2 15.7 0.0
2007 18 0.0 1.2 16.5 0.0
2008 18 0.0 1.2 16.1 0.0
2009 17 0.0 1.2 13.6 0.0
2010 13 0.0 0.9 11.8 0.0
2011 12 0.0 0.9 11.5 0.0
2012 12 0.0 0.9 11.3 0.0
2013 7 0.0 0.5 7.0 0.0
2014 9 0.0 0.7 7.9 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i VANYLVEN (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 3 2.5
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.4
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i VANYLVEN (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
MØRE BISPEDØME KULTURDEPARTEMENTET 3 2.5
NAV MØRE OG ROMSDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.4
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i VANYLVEN (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:8:37 MØRE BISPEDØME PRESTESKAPET I VANYLVEN, ROVDE, SYVDE OG ÅRAM SOKN KULTURDEPARTEMENTET 3 2.5
90:2:2:15:41 NAV MØRE OG ROMSDAL NAV VANYLVEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
4:7:15:17:20 SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT VANYLVEN LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.4