FORVALTNINGSDATABASEN

HAREID, MØRE OG ROMSDAL

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i HAREID (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 16 19 35 15 11 26 1 8 9
1981 14 15 29 13 9 22 1 6 7
1982 19 18 37 18 11 29 1 7 8
1983 19 22 41 18 12 30 1 10 11
1984 16 20 36 15 9 24 1 11 12
1985 16 21 37 15 10 25 1 11 12
1986 14 22 36 13 9 22 1 13 14
1987 14 20 34 13 10 23 1 10 11
1988 13 22 35 12 11 23 1 11 12
1989 14 24 38 13 13 26 1 11 12
1990 11 26 37 10 12 22 1 14 15
1991 12 31 43 11 14 25 1 17 18
1992 14 31 45 12 10 22 2 21 23
1993 13 31 44 11 11 22 2 20 22
1994 14 26 40 11 11 22 3 15 18
1995 6 26 32 6 10 16 16 16
1996 12 32 44 11 12 23 1 20 21
1997 11 31 42 10 12 22 1 19 20
1998 11 23 34 11 10 21 13 13
1999 9 13 22 8 4 12 1 9 10
2000 10 13 23 10 6 16 7 7
2001 9 14 23 8 6 14 1 8 9
2002 10 14 24 10 7 17 7 7
2003 10 12 22 9 6 15 1 6 7
2004 11 13 24 10 5 15 1 8 9
2005 10 11 21 8 4 12 2 7 9
2006 6 6 2 2 4 4
2007 1 4 5 1 1 2 3 3
2008 3 7 10 2 3 5 1 4 5
2009 2 6 8 2 3 5 3 3
2010 2 6 8 2 3 5 3 3
2011 3 7 10 1 3 4 2 4 6
2012 3 7 10 1 3 4 2 4 6
2013 2 5 7 3 3 2 2 4
2014 5 5 4 4 1 1
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i HAREID (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 15.9 15.6 31.5 15.0 11.0 26.0 0.9 4.6 5.5
1981 13.9 12.1 26.0 13.0 9.0 22.0 0.9 3.2 4.1
1982 18.9 14.7 33.6 18.0 11.0 29.0 0.9 3.7 4.6
1983 18.9 16.9 35.8 18.0 12.0 30.0 0.9 4.8 5.8
1984 15.9 14.4 30.3 15.0 9.0 24.0 0.9 5.4 6.3
1985 15.9 15.9 31.8 15.0 10.0 25.0 0.9 5.9 6.8
1986 13.9 16.2 30.1 13.0 9.0 22.0 0.9 7.2 8.1
1987 14.0 16.0 30.0 13.0 10.0 23.0 1.0 6.0 7.0
1988 13.0 17.1 30.1 12.0 11.0 23.0 1.0 6.1 7.1
1989 14.0 18.3 32.3 13.0 13.0 26.0 1.0 5.3 6.3
1990 11.0 17.4 28.4 10.0 12.0 22.0 1.0 5.4 6.4
1991 11.8 22.2 34.0 11.0 14.0 25.0 0.8 8.2 9.0
1992 13.8 20.7 34.5 12.0 10.0 22.0 1.8 10.7 12.5
1993 11.9 18.6 30.5 11.0 11.0 22.0 0.9 7.7 8.6
1994 12.9 17.9 30.8 11.0 11.0 22.0 1.9 6.9 8.8
1995 6.0 18.5 24.5 6.0 10.0 16.0 8.5 8.5
1996 12.0 23.1 35.1 11.0 12.0 23.0 1.0 11.1 12.1
1997 11.0 20.8 31.8 10.0 12.0 22.0 1.0 8.8 9.8
1998 11.0 16.7 27.7 11.0 10.0 21.0 6.7 6.7
1999 8.8 8.4 17.2 8.0 4.0 12.0 0.8 4.4 5.2
2000 10.0 9.7 19.7 10.0 6.0 16.0 3.7 3.7
2001 8.8 10.1 18.9 8.0 6.0 14.0 0.8 4.1 4.9
2002 10.0 11.3 21.3 10.0 7.0 17.0 4.3 4.3
2003 9.6 9.7 19.3 9.0 6.0 15.0 0.6 3.7 4.3
2004 10.9 9.6 20.5 10.0 5.0 15.0 0.9 4.6 5.5
2005 9.7 7.3 17.0 8.0 4.0 12.0 1.7 3.3 5.0
2006 4.5 4.5 2.0 2.0 2.5 2.5
2007 1.0 2.7 3.7 1.0 1.0 2.0 1.7 1.7
2008 2.6 5.3 7.9 2.0 3.0 5.0 0.6 2.3 2.9
2009 2.0 4.4 6.4 2.0 3.0 5.0 1.4 1.4
2010 2.0 4.6 6.6 2.0 3.0 5.0 1.6 1.6
2011 2.0 4.8 6.8 1.0 3.0 4.0 1.0 1.8 2.8
2012 2.0 5.1 7.1 1.0 3.0 4.0 1.0 2.1 3.1
2013 1.0 4.5 5.5 3.0 3.0 1.0 1.5 2.5
2014 4.8 4.8 4.0 4.0 0.8 0.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i HAREID (MØRE OG ROMSDAL)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 35 0.0 31.5 0.0
1981 29 0.0 26.0 0.0
1982 37 0.0 33.6 0.0
1983 41 0.0 35.8 0.0
1984 36 0.0 30.3 0.0
1985 37 0.0 31.8 0.0
1986 36 0.0 30.1 0.0
1987 34 0.0 30.0 0.0
1988 35 0.0 30.1 0.0
1989 38 0.0 32.3 0.0
1990 37 0.0 28.4 0.0
1991 43 0.0 34.0 0.0
1992 45 0.0 34.5 0.0
1993 44 0.0 30.5 0.0
1994 40 0.0 30.8 0.0
1995 32 0.0 24.5 0.0
1996 44 0.0 35.1 0.0
1997 42 0.0 31.8 0.0
1998 34 0.0 27.7 0.0
1999 22 0.0 17.2 0.0
2000 23 0.0 1.1 19.7 0.0
2001 23 0.0 1.1 18.9 0.0
2002 24 0.0 1.2 21.3 0.0
2003 22 0.0 1.2 19.3 0.0
2004 24 0.0 1.3 20.5 0.0
2005 21 0.0 1.1 17.0 0.0
2006 6 0.0 0.3 4.5 0.0
2007 5 0.0 0.2 3.7 0.0
2008 10 0.0 0.5 7.9 0.0
2009 8 0.0 0.4 6.4 0.0
2010 8 0.0 0.4 6.6 0.0
2011 10 0.0 0.5 6.8 0.0
2012 10 0.0 0.5 7.1 0.0
2013 7 0.0 0.3 5.5 0.0
2014 5 0.0 0.2 4.8 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i HAREID (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i HAREID (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
MØRE BISPEDØME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV MØRE OG ROMSDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i HAREID (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:8:12 MØRE BISPEDØME PRESTESKAPET I HAREID SOKN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:15:15 NAV MØRE OG ROMSDAL NAV HAREID ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.8