FORVALTNINGSDATABASEN

ØRSKOG, MØRE OG ROMSDAL

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i ØRSKOG (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 22 7 29 22 5 27 2 2
1981 23 8 31 23 6 29 2 2
1982 21 11 32 21 7 28 4 4
1983 20 13 33 19 8 27 1 5 6
1984 18 11 29 16 6 22 2 5 7
1985 16 11 27 15 6 21 1 5 6
1986 19 11 30 18 5 23 1 6 7
1987 18 9 27 17 5 22 1 4 5
1988 18 10 28 17 6 23 1 4 5
1989 22 12 34 19 5 24 3 7 10
1990 19 12 31 17 5 22 2 7 9
1991 16 13 29 15 4 19 1 9 10
1992 17 12 29 16 5 21 1 7 8
1993 18 12 30 16 5 21 2 7 9
1994 12 12 24 12 5 17 7 7
1995 12 11 23 12 4 16 7 7
1996 13 11 24 13 3 16 8 8
1997 14 10 24 13 3 16 1 7 8
1998 14 11 25 14 3 17 8 8
1999 11 6 17 10 3 13 1 3 4
2000 12 6 18 11 4 15 1 2 3
2001 13 7 20 11 4 15 2 3 5
2002 13 6 19 10 3 13 3 3 6
2003 13 4 17 10 2 12 3 2 5
2004 11 5 16 11 1 12 4 4
2005 10 6 16 9 3 12 1 3 4
2006 12 5 17 11 3 14 1 2 3
2007 11 7 18 10 2 12 1 5 6
2008 8 8 16 8 5 13 3 3
2009 7 7 14 7 4 11 3 3
2010 7 9 16 7 5 12 4 4
2011 8 9 17 8 4 12 5 5
2012 8 7 15 8 3 11 4 4
2013 8 7 15 8 3 11 4 4
2014 5 5 10 5 2 7 3 3
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i ØRSKOG (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 22.0 6.2 28.2 22.0 5.0 27.0 1.2 1.2
1981 23.0 7.2 30.2 23.0 6.0 29.0 1.2 1.2
1982 21.0 9.4 30.4 21.0 7.0 28.0 2.3 2.3
1983 19.4 9.9 29.3 19.0 8.0 27.0 0.4 1.9 2.3
1984 17.2 8.1 25.3 16.0 6.0 22.0 1.2 2.1 3.3
1985 15.4 7.9 23.3 15.0 6.0 21.0 0.4 1.9 2.3
1986 18.4 7.4 25.9 18.0 5.0 23.0 0.4 2.5 2.9
1987 17.4 6.6 23.9 17.0 5.0 22.0 0.4 1.5 1.9
1988 17.4 7.6 25.0 17.0 6.0 23.0 0.4 1.5 1.9
1989 20.1 7.4 27.6 19.0 5.0 24.0 1.1 2.4 3.6
1990 17.9 7.2 25.1 17.0 5.0 22.0 0.9 2.2 3.1
1991 15.4 7.3 22.7 15.0 4.0 19.0 0.4 3.3 3.7
1992 16.4 7.3 23.7 16.0 5.0 21.0 0.4 2.3 2.7
1993 17.0 7.2 24.2 16.0 5.0 21.0 1.0 2.2 3.2
1994 12.0 8.4 20.4 12.0 5.0 17.0 3.4 3.4
1995 12.0 7.3 19.3 12.0 4.0 16.0 3.3 3.3
1996 13.0 6.1 19.1 13.0 3.0 16.0 3.1 3.1
1997 13.5 5.0 18.5 13.0 3.0 16.0 0.5 2.0 2.5
1998 14.0 5.9 19.9 14.0 3.0 17.0 2.9 2.9
1999 10.8 3.9 14.7 10.0 3.0 13.0 0.8 0.9 1.7
2000 11.8 4.3 16.2 11.0 4.0 15.0 0.8 0.3 1.2
2001 12.4 5.2 17.6 11.0 4.0 15.0 1.4 1.1 2.6
2002 11.2 4.2 15.4 10.0 3.0 13.0 1.2 1.2 2.4
2003 11.2 2.4 13.6 10.0 2.0 12.0 1.2 0.4 1.6
2004 11.0 2.7 13.7 11.0 1.0 12.0 1.7 1.7
2005 9.6 4.2 13.8 9.0 3.0 12.0 0.6 1.2 1.8
2006 11.6 3.4 15.0 11.0 3.0 14.0 0.6 0.4 1.0
2007 10.6 4.8 15.4 10.0 2.0 12.0 0.6 2.8 3.4
2008 8.0 6.2 14.2 8.0 5.0 13.0 1.2 1.2
2009 7.0 5.2 12.2 7.0 4.0 11.0 1.2 1.2
2010 7.0 6.7 13.7 7.0 5.0 12.0 1.7 1.7
2011 8.0 6.4 14.4 8.0 4.0 12.0 2.4 2.4
2012 8.0 4.5 12.5 8.0 3.0 11.0 1.5 1.5
2013 8.0 4.7 12.7 8.0 3.0 11.0 1.7 1.7
2014 5.0 2.9 7.9 5.0 2.0 7.0 0.9 0.9
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i ØRSKOG (MØRE OG ROMSDAL)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 29 0.0 28.2 0.0
1981 31 0.0 30.2 0.0
1982 32 0.0 30.4 0.0
1983 33 0.0 29.3 0.0
1984 29 0.0 25.3 0.0
1985 27 0.0 23.3 0.0
1986 30 0.0 25.9 0.0
1987 27 0.0 23.9 0.0
1988 28 0.0 25.0 0.0
1989 34 0.0 27.6 0.0
1990 31 0.0 25.1 0.0
1991 29 0.0 22.7 0.0
1992 29 0.0 23.7 0.0
1993 30 0.0 24.2 0.0
1994 24 0.0 20.4 0.0
1995 23 0.0 19.3 0.0
1996 24 0.0 19.1 0.0
1997 24 0.0 18.5 0.0
1998 25 0.0 19.9 0.0
1999 17 0.0 14.7 0.0
2000 18 0.0 2.4 16.2 0.0
2001 20 0.0 2.7 17.6 0.0
2002 19 0.0 2.6 15.4 0.0
2003 17 0.0 2.2 13.6 0.0
2004 16 0.0 2.0 13.7 0.0
2005 16 0.0 1.8 13.8 0.0
2006 17 0.0 1.9 15.0 0.0
2007 18 0.0 2.0 15.4 0.0
2008 16 0.0 1.8 14.2 0.0
2009 14 0.0 1.5 12.2 0.0
2010 16 0.0 1.7 13.7 0.0
2011 17 0.0 1.8 14.4 0.0
2012 15 0.0 1.7 12.5 0.0
2013 15 0.0 1.5 12.7 0.0
2014 10 0.0 1.0 7.9 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i ØRSKOG (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 1.1
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 4.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i ØRSKOG (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
MØRE BISPEDØME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
NAV MØRE OG ROMSDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 1.1
SUNNMØRE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 4.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i ØRSKOG (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:8:43 MØRE BISPEDØME PRESTESKAPET I ØRSKOG- STORDAL SOKN KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
90:2:2:15:33 NAV MØRE OG ROMSDAL NAV STORFJORDEN AVD ØRSKOG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 1.1
4:7:15:18:11 SUNNMØRE POLITIDISTRIKT ØRSKOG LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 4.8