FORVALTNINGSDATABASEN

NORDDAL, MØRE OG ROMSDAL

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i NORDDAL (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 13 8 21 9 3 12 4 5 9
1981 17 9 26 11 2 13 6 7 13
1982 19 9 28 16 3 19 3 6 9
1983 17 7 24 14 4 18 3 3 6
1984 11 9 20 7 4 11 4 5 9
1985 10 10 20 7 6 13 3 4 7
1986 9 10 19 7 5 12 2 5 7
1987 7 11 18 5 7 12 2 4 6
1988 7 12 19 5 6 11 2 6 8
1989 7 14 21 5 7 12 2 7 9
1990 8 16 24 5 7 12 3 9 12
1991 8 19 27 7 7 14 1 12 13
1992 7 18 25 6 5 11 1 13 14
1993 9 20 29 9 5 14 15 15
1994 8 21 29 7 3 10 1 18 19
1995 7 17 24 7 3 10 14 14
1996 6 17 23 6 4 10 13 13
1997 7 18 25 6 3 9 1 15 16
1998 8 16 24 6 4 10 2 12 14
1999 3 5 8 2 1 3 1 4 5
2000 2 6 8 2 1 3 5 5
2001 2 2 4 2 1 3 1 1
2002 3 2 5 3 1 4 1 1
2003 2 1 3 2 1 3
2004 2 1 3 2 1 3
2005 2 1 3 1 1 2 1 1
2006 1 1 2 1 1 1 1
2007 2 1 3 2 1 3
2008 1 2 3 1 2 3
2009 1 2 3 1 2 3
2010 1 2 3 1 2 3
2011 1 2 3 1 2 3
2012 3 1 4 1 1 2 2 2
2013 3 1 4 1 1 2 1 3
2014 3 1 4 1 1 2 1 3
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i NORDDAL (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 11.8 4.8 16.6 9.0 3.0 12.0 2.8 1.8 4.6
1981 15.0 4.9 20.0 11.0 2.0 13.0 4.0 2.9 7.0
1982 18.3 5.4 23.7 16.0 3.0 19.0 2.3 2.4 4.7
1983 16.3 5.0 21.3 14.0 4.0 18.0 2.3 1.0 3.3
1984 9.8 5.9 15.7 7.0 4.0 11.0 2.8 1.9 4.7
1985 9.3 7.2 16.6 7.0 6.0 13.0 2.3 1.2 3.6
1986 8.5 7.1 15.6 7.0 5.0 12.0 1.5 2.1 3.6
1987 6.9 8.3 15.2 5.0 7.0 12.0 1.9 1.3 3.2
1988 6.9 8.3 15.1 5.0 6.0 11.0 1.9 2.3 4.2
1989 6.9 9.3 16.1 5.0 7.0 12.0 1.9 2.3 4.2
1990 7.4 9.6 16.9 5.0 7.0 12.0 2.4 2.6 4.9
1991 7.5 10.5 18.0 7.0 7.0 14.0 0.5 3.5 4.0
1992 6.3 9.7 16.1 6.0 5.0 11.0 0.3 4.7 5.1
1993 9.0 9.4 18.4 9.0 5.0 14.0 4.3 4.3
1994 7.2 9.4 16.7 7.0 3.0 10.0 0.2 6.4 6.7
1995 7.0 9.1 16.0 7.0 3.0 10.0 6.1 6.1
1996 6.0 9.0 15.0 6.0 4.0 10.0 5.0 5.0
1997 6.2 8.9 15.1 6.0 3.0 9.0 0.2 5.9 6.1
1998 6.3 8.6 15.0 6.0 4.0 10.0 0.3 4.7 5.0
1999 2.5 2.6 5.1 2.0 1.0 3.0 0.5 1.6 2.1
2000 2.0 2.7 4.7 2.0 1.0 3.0 1.7 1.7
2001 2.0 1.5 3.5 2.0 1.0 3.0 0.5 0.5
2002 3.0 1.5 4.5 3.0 1.0 4.0 0.5 0.5
2003 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0
2004 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0
2005 1.6 1.0 2.6 1.0 1.0 2.0 0.6 0.6
2006 0.5 1.0 1.5 1.0 1.0 0.5 0.5
2007 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0
2008 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0
2009 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0
2010 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0
2011 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0
2012 2.0 1.0 3.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0
2013 2.0 0.6 2.6 1.0 1.0 1.0 0.6 1.6
2014 2.0 0.6 2.6 1.0 1.0 1.0 0.6 1.6
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i NORDDAL (MØRE OG ROMSDAL)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 21 0.0 16.6 0.0
1981 26 0.0 20.0 0.0
1982 28 0.0 23.7 0.0
1983 24 0.0 21.3 0.0
1984 20 0.0 15.7 0.0
1985 20 0.0 16.6 0.0
1986 19 0.0 15.6 0.0
1987 18 0.0 15.2 0.0
1988 19 0.0 15.1 0.0
1989 21 0.0 16.1 0.0
1990 24 0.0 16.9 0.0
1991 27 0.0 18.0 0.0
1992 25 0.0 16.1 0.0
1993 29 0.0 18.4 0.0
1994 29 0.0 16.7 0.0
1995 24 0.0 16.0 0.0
1996 23 0.0 15.0 0.0
1997 25 0.0 15.1 0.0
1998 24 0.0 15.0 0.0
1999 8 0.0 5.1 0.0
2000 8 0.0 0.9 4.7 0.0
2001 4 0.0 0.5 3.5 0.0
2002 5 0.0 0.5 4.5 0.0
2003 3 0.0 0.4 3.0 0.0
2004 3 0.0 0.3 3.0 0.0
2005 3 0.0 0.4 2.6 0.0
2006 2 0.0 0.2 1.5 0.0
2007 3 0.0 0.3 3.0 0.0
2008 3 0.0 0.3 3.0 0.0
2009 3 0.0 0.3 3.0 0.0
2010 3 0.0 0.3 3.0 0.0
2011 3 0.0 0.3 3.0 0.0
2012 4 0.0 0.5 3.0 0.0
2013 4 0.0 0.5 2.6 0.0
2014 4 0.0 0.5 2.6 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i NORDDAL (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 1.6
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i NORDDAL (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
MØRE BISPEDØME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV MØRE OG ROMSDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 1.6
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i NORDDAL (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:8:22 MØRE BISPEDØME PRESTESKAPET I NORDDAL SOKN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:15:30 NAV MØRE OG ROMSDAL NAV STORFJORDEN AVD NORDDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 1.6