FORVALTNINGSDATABASEN

SYKKYLVEN, MØRE OG ROMSDAL

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SYKKYLVEN (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 30 26 56 28 8 36 2 18 20
1981 29 32 61 27 10 37 2 22 24
1982 28 36 64 26 10 36 2 26 28
1983 29 33 62 27 7 34 2 26 28
1984 23 32 55 23 6 29 26 26
1985 23 35 58 22 7 29 1 28 29
1986 23 33 56 21 8 29 2 25 27
1987 22 33 55 21 7 28 1 26 27
1988 23 34 57 21 9 30 2 25 27
1989 24 35 59 21 9 30 3 26 29
1990 23 36 59 21 10 31 2 26 28
1991 19 36 55 18 10 28 1 26 27
1992 23 35 58 19 9 28 4 26 30
1993 28 43 71 20 8 28 8 35 43
1994 22 42 64 17 11 28 5 31 36
1995 24 37 61 18 11 29 6 26 32
1996 18 40 58 16 12 28 2 28 30
1997 14 36 50 12 12 24 2 24 26
1998 14 30 44 12 11 23 2 19 21
1999 18 35 53 16 19 35 2 16 18
2000 10 20 30 10 7 17 13 13
2001 9 19 28 9 9 18 10 10
2002 8 21 29 8 10 18 11 11
2003 9 12 21 9 8 17 4 4
2004 9 10 19 9 8 17 2 2
2005 11 12 23 11 9 20 3 3
2006 10 12 22 10 9 19 3 3
2007 10 11 21 9 9 18 1 2 3
2008 7 10 17 7 8 15 2 2
2009 7 9 16 7 8 15 1 1
2010 6 11 17 6 9 15 2 2
2011 8 11 19 7 8 15 1 3 4
2012 7 11 18 6 8 14 1 3 4
2013 10 9 19 6 8 14 4 1 5
2014 10 10 20 7 8 15 3 2 5
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SYKKYLVEN (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 28.3 17.4 45.7 28.0 8.0 36.0 0.3 9.4 9.7
1981 27.3 20.3 47.7 27.0 10.0 37.0 0.3 10.3 10.7
1982 26.3 23.8 50.1 26.0 10.0 36.0 0.3 13.8 14.1
1983 27.3 20.3 47.7 27.0 7.0 34.0 0.3 13.3 13.7
1984 23.0 18.2 41.2 23.0 6.0 29.0 12.2 12.2
1985 22.5 21.5 44.0 22.0 7.0 29.0 0.5 14.5 15.0
1986 22.1 21.3 43.4 21.0 8.0 29.0 1.1 13.3 14.4
1987 21.8 20.6 42.4 21.0 7.0 28.0 0.8 13.6 14.4
1988 22.3 21.0 43.3 21.0 9.0 30.0 1.3 12.0 13.3
1989 23.0 21.0 44.0 21.0 9.0 30.0 2.0 12.0 14.0
1990 22.2 21.8 44.1 21.0 10.0 31.0 1.2 11.8 13.1
1991 18.8 22.6 41.4 18.0 10.0 28.0 0.8 12.6 13.4
1992 21.0 21.2 42.3 19.2 9.0 28.2 1.8 12.2 14.0
1993 24.4 21.7 46.1 20.2 8.0 28.2 4.2 13.7 17.9
1994 19.7 24.7 44.4 17.2 11.0 28.2 2.5 13.7 16.2
1995 21.4 22.8 44.2 18.1 11.0 29.1 3.3 11.8 15.1
1996 17.0 24.2 41.3 16.0 12.0 28.0 1.0 12.2 13.3
1997 13.5 23.7 37.2 12.0 12.0 24.0 1.5 11.7 13.2
1998 13.6 20.8 34.4 12.0 11.0 23.0 1.6 9.8 11.4
1999 17.7 27.7 45.4 16.0 19.0 35.0 1.7 8.7 10.4
2000 10.0 13.4 23.4 10.0 7.0 17.0 6.4 6.4
2001 9.0 13.4 22.4 9.0 9.0 18.0 4.4 4.4
2002 8.0 16.0 24.0 8.0 10.0 18.0 6.0 6.0
2003 9.0 9.7 18.7 9.0 8.0 17.0 1.7 1.7
2004 9.0 8.9 17.9 9.0 8.0 17.0 0.9 0.9
2005 11.0 9.6 20.6 11.0 9.0 20.0 0.6 0.6
2006 10.0 9.6 19.6 10.0 9.0 19.0 0.6 0.6
2007 9.2 9.4 18.6 9.0 9.0 18.0 0.2 0.4 0.6
2008 7.0 9.2 16.2 7.0 8.0 15.0 1.2 1.2
2009 7.0 8.3 15.3 7.0 8.0 15.0 0.3 0.3
2010 6.0 9.8 15.8 6.0 9.0 15.0 0.8 0.8
2011 7.5 9.6 17.1 7.0 8.0 15.0 0.5 1.6 2.1
2012 6.5 9.5 16.0 6.0 8.0 14.0 0.5 1.5 2.0
2013 8.3 8.3 16.6 6.0 8.0 14.0 2.3 0.3 2.6
2014 8.5 8.8 17.3 7.0 8.0 15.0 1.5 0.8 2.3
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SYKKYLVEN (MØRE OG ROMSDAL)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 56 0.0 45.7 0.0
1981 61 0.0 47.7 0.0
1982 64 0.0 50.1 0.0
1983 62 0.0 47.7 0.0
1984 55 0.0 41.2 0.0
1985 58 0.0 44.0 0.0
1986 56 0.0 43.4 0.0
1987 55 0.0 42.4 0.0
1988 57 0.0 43.3 0.0
1989 59 0.0 44.0 0.0
1990 59 0.0 44.1 0.0
1991 55 0.0 41.4 0.0
1992 58 0.0 42.3 0.0
1993 71 0.0 46.1 0.0
1994 64 0.0 44.4 0.0
1995 61 0.0 44.2 0.0
1996 58 0.0 41.3 0.0
1997 50 0.0 37.2 0.0
1998 44 0.0 34.4 0.0
1999 53 0.0 45.4 0.0
2000 30 0.0 0.8 23.4 0.0
2001 28 0.0 0.7 22.4 0.0
2002 29 0.0 0.8 24.0 0.0
2003 21 0.0 0.6 18.7 0.0
2004 19 0.0 0.5 17.9 0.0
2005 23 0.0 0.6 20.6 0.0
2006 22 0.0 0.6 19.6 0.0
2007 21 0.0 0.5 18.6 0.0
2008 17 0.0 0.4 16.2 0.0
2009 16 0.0 0.4 15.3 0.0
2010 17 0.0 0.4 15.8 0.0
2011 19 0.0 0.5 17.1 0.0
2012 18 0.0 0.5 16.0 0.0
2013 19 0.0 0.5 16.6 0.0
2014 20 0.0 0.5 17.3 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SYKKYLVEN (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 7.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 8.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SYKKYLVEN (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
MØRE BISPEDØME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
NAV MØRE OG ROMSDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 7.0
SUNNMØRE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 8.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SYKKYLVEN (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:8:34 MØRE BISPEDØME PRESTESKAPET I SYKKYLVEN OG IKORNES SOKN KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
90:2:2:15:38 NAV MØRE OG ROMSDAL NAV SYKKYLVEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 7.0
4:7:15:18:7 SUNNMØRE POLITIDISTRIKT SYKKYLVEN LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 8.3