FORVALTNINGSDATABASEN

SKODJE, MØRE OG ROMSDAL

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SKODJE (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 6 4 10 6 2 8 2 2
1981 15 6 21 15 4 19 2 2
1982 16 5 21 16 1 17 4 4
1983 17 10 27 17 2 19 8 8
1984 16 11 27 16 2 18 9 9
1985 15 12 27 15 3 18 9 9
1986 13 12 25 13 4 17 8 8
1987 13 13 26 13 4 17 9 9
1988 12 15 27 12 6 18 9 9
1989 9 18 27 9 6 15 12 12
1990 9 18 27 9 6 15 12 12
1991 13 18 31 13 5 18 13 13
1992 11 19 30 11 6 17 13 13
1993 9 22 31 9 4 13 18 18
1994 4 18 22 4 5 9 13 13
1995 5 19 24 5 6 11 13 13
1996 8 19 27 7 7 14 1 12 13
1997 8 18 26 7 7 14 1 11 12
1998 9 17 26 7 7 14 2 10 12
1999 14 23 37 10 8 18 4 15 19
2000 6 9 15 6 4 10 5 5
2001 41 17 58 38 5 43 3 12 15
2002 2 7 9 2 4 6 3 3
2003 1 5 6 1 3 4 2 2
2004 1 5 6 1 3 4 2 2
2005 1 5 6 1 3 4 2 2
2006 5 5 3 3 2 2
2007 1 5 6 1 3 4 2 2
2008 5 5 3 3 2 2
2009 4 4 8 4 2 6 2 2
2010 4 3 7 4 2 6 1 1
2011 4 3 7 4 2 6 1 1
2012 5 2 7 5 2 7
2013 5 2 7 5 2 7
2014 5 2 7 5 1 6 1 1
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SKODJE (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 6.0 3.5 9.5 6.0 2.0 8.0 1.5 1.5
1981 15.0 5.3 20.4 15.0 4.0 19.0 1.4 1.4
1982 16.0 3.3 19.3 16.0 1.0 17.0 2.3 2.3
1983 17.0 6.5 23.5 17.0 2.0 19.0 4.5 4.5
1984 16.0 6.4 22.4 16.0 2.0 18.0 4.4 4.4
1985 15.0 7.4 22.4 15.0 3.0 18.0 4.4 4.4
1986 13.0 7.9 20.9 13.0 4.0 17.0 3.9 3.9
1987 13.0 8.2 21.2 13.0 4.0 17.0 4.2 4.2
1988 12.0 9.9 21.9 12.0 6.0 18.0 3.9 3.9
1989 9.0 10.3 19.3 9.0 6.0 15.0 4.3 4.3
1990 9.0 10.3 19.3 9.0 6.0 15.0 4.3 4.3
1991 13.0 9.8 22.8 13.0 5.0 18.0 4.8 4.8
1992 11.0 11.5 22.5 11.0 6.0 17.0 5.5 5.5
1993 9.0 11.5 20.5 9.0 4.0 13.0 7.5 7.5
1994 4.0 11.7 15.7 4.0 5.0 9.0 6.7 6.7
1995 5.0 12.3 17.3 5.0 6.0 11.0 6.3 6.3
1996 7.1 12.8 19.9 7.0 7.0 14.0 0.1 5.8 5.9
1997 7.6 12.4 20.0 7.0 7.0 14.0 0.6 5.3 6.0
1998 7.3 11.8 19.0 7.0 7.0 14.0 0.3 4.8 5.0
1999 12.0 17.1 29.1 10.0 8.0 18.0 2.0 9.1 11.1
2000 6.0 6.2 12.2 6.0 4.0 10.0 2.2 2.2
2001 39.5 7.8 47.2 38.0 5.0 43.0 1.5 2.8 4.2
2002 2.0 5.0 7.0 2.0 4.0 6.0 1.0 1.0
2003 1.0 3.9 4.9 1.0 3.0 4.0 0.9 0.9
2004 1.0 3.7 4.7 1.0 3.0 4.0 0.7 0.7
2005 1.0 3.9 4.9 1.0 3.0 4.0 0.9 0.9
2006 3.9 3.9 3.0 3.0 0.9 0.9
2007 1.0 3.9 4.9 1.0 3.0 4.0 0.9 0.9
2008 3.9 3.9 3.0 3.0 0.9 0.9
2009 4.0 2.9 6.9 4.0 2.0 6.0 0.9 0.9
2010 4.0 2.2 6.2 4.0 2.0 6.0 0.2 0.2
2011 4.0 2.2 6.2 4.0 2.0 6.0 0.2 0.2
2012 5.0 2.0 7.0 5.0 2.0 7.0
2013 5.0 2.0 7.0 5.0 2.0 7.0
2014 5.0 1.8 6.8 5.0 1.0 6.0 0.8 0.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SKODJE (MØRE OG ROMSDAL)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 10 0.0 9.5 0.0
1981 21 0.0 20.4 0.0
1982 21 0.0 19.3 0.0
1983 27 0.0 23.5 0.0
1984 27 0.0 22.4 0.0
1985 27 0.0 22.4 0.0
1986 25 0.0 20.9 0.0
1987 26 0.0 21.2 0.0
1988 27 0.0 21.9 0.0
1989 27 0.0 19.3 0.0
1990 27 0.0 19.3 0.0
1991 31 0.0 22.8 0.0
1992 30 0.0 22.5 0.0
1993 31 0.0 20.5 0.0
1994 22 0.0 15.7 0.0
1995 24 0.0 17.3 0.0
1996 27 0.0 19.9 0.0
1997 26 0.0 20.0 0.0
1998 26 0.0 19.0 0.0
1999 37 0.0 29.1 0.0
2000 15 0.0 1.3 12.2 0.0
2001 58 0.0 4.8 47.2 0.0
2002 9 0.0 0.8 7.0 0.0
2003 6 0.0 0.6 4.9 0.0
2004 6 0.0 0.6 4.7 0.0
2005 6 0.0 0.6 4.9 0.0
2006 5 0.0 0.5 3.9 0.0
2007 6 0.0 0.5 4.9 0.0
2008 5 0.0 0.4 3.9 0.0
2009 8 0.0 0.6 6.9 0.0
2010 7 0.0 0.6 6.2 0.0
2011 7 0.0 0.5 6.2 0.0
2012 7 0.0 0.5 7.0 0.0
2013 7 0.0 0.5 7.0 0.0
2014 7 0.0 0.5 6.8 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SKODJE (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 5.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SKODJE (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
MØRE BISPEDØME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV MØRE OG ROMSDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 5.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SKODJE (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:8:27 MØRE BISPEDØME PRESTESKAPET I SKODJE SOKN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:15:31 NAV MØRE OG ROMSDAL NAV STORFJORDEN AVD SKODJE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 5.8