FORVALTNINGSDATABASEN

VESTNES, MØRE OG ROMSDAL

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i VESTNES (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 35 12 47 32 6 38 3 6 9
1981 43 19 62 38 7 45 5 12 17
1982 38 23 61 35 9 44 3 14 17
1983 36 21 57 33 10 43 3 11 14
1984 34 24 58 31 9 40 3 15 18
1985 31 26 57 28 8 36 3 18 21
1986 28 27 55 25 7 32 3 20 23
1987 21 30 51 17 11 28 4 19 23
1988 28 26 54 25 11 36 3 15 18
1989 28 31 59 25 11 36 3 20 23
1990 25 31 56 23 12 35 2 19 21
1991 26 30 56 23 11 34 3 19 22
1992 26 34 60 24 12 36 2 22 24
1993 27 36 63 23 12 35 4 24 28
1994 19 37 56 17 11 28 2 26 28
1995 22 42 64 21 15 36 1 27 28
1996 21 42 63 20 16 36 1 26 27
1997 23 36 59 22 17 39 1 19 20
1998 21 36 57 19 18 37 2 18 20
1999 21 28 49 20 17 37 1 11 12
2000 14 12 26 14 8 22 4 4
2001 13 13 26 13 7 20 6 6
2002 11 13 24 11 10 21 3 3
2003 7 13 20 7 8 15 5 5
2004 16 27 43 16 15 31 12 12
2005 13 26 39 12 16 28 1 10 11
2006 16 31 47 13 20 33 3 11 14
2007 33 33 66 22 21 43 11 12 23
2008 33 39 72 22 23 45 11 16 27
2009 19 30 49 16 21 37 3 9 12
2010 19 29 48 16 19 35 3 10 13
2011 22 27 49 18 19 37 4 8 12
2012 22 26 48 17 17 34 5 9 14
2013 21 28 49 18 21 39 3 7 10
2014 25 28 53 22 22 44 3 6 9
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i VESTNES (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 33.9 8.9 42.8 32.0 6.0 38.0 1.9 2.9 4.8
1981 40.7 11.8 52.4 38.0 7.0 45.0 2.7 4.8 7.4
1982 36.7 14.5 51.2 35.0 9.0 44.0 1.6 5.5 7.2
1983 34.7 14.0 48.7 33.0 10.0 43.0 1.6 4.0 5.7
1984 32.7 14.7 47.3 31.0 9.0 40.0 1.6 5.7 7.3
1985 29.6 15.8 45.4 28.0 8.0 36.0 1.6 7.8 9.4
1986 26.6 16.0 42.7 25.0 7.0 32.0 1.6 9.0 10.7
1987 19.5 18.7 38.2 17.0 11.0 28.0 2.5 7.7 10.2
1988 27.0 16.6 43.5 25.0 11.0 36.0 2.0 5.6 7.5
1989 26.6 17.8 44.4 25.0 11.0 36.0 1.6 6.8 8.4
1990 24.5 18.2 42.6 23.0 12.0 35.0 1.5 6.2 7.6
1991 25.1 16.5 41.6 23.0 11.0 34.0 2.1 5.5 7.6
1992 25.2 19.0 44.2 24.0 12.0 36.0 1.2 7.0 8.2
1993 24.9 19.4 44.3 23.0 12.0 35.0 1.9 7.4 9.3
1994 18.1 21.7 39.8 17.0 11.0 28.0 1.1 10.7 11.8
1995 21.5 26.5 48.0 21.0 15.0 36.0 0.5 11.5 12.0
1996 20.5 27.1 47.6 20.0 16.0 36.0 0.4 11.1 11.6
1997 22.9 25.5 48.4 22.0 17.0 39.0 0.9 8.5 9.4
1998 20.4 27.5 47.9 19.0 18.0 37.0 1.4 9.5 10.9
1999 20.8 23.4 44.2 20.0 17.0 37.0 0.8 6.4 7.2
2000 14.0 9.5 23.5 14.0 8.0 22.0 1.5 1.5
2001 13.0 10.5 23.5 13.0 7.0 20.0 3.5 3.5
2002 11.0 11.6 22.6 11.0 10.0 21.0 1.6 1.6
2003 7.0 10.6 17.6 7.0 8.0 15.0 2.7 2.7
2004 16.0 22.4 38.3 16.0 15.0 31.0 7.3 7.3
2005 12.9 22.0 34.9 12.0 16.0 28.0 0.9 6.0 6.9
2006 14.8 26.7 41.5 13.0 20.0 33.0 1.8 6.7 8.5
2007 28.6 28.5 57.1 22.0 21.0 43.0 6.6 7.5 14.1
2008 29.1 32.5 61.6 22.0 23.0 45.0 7.1 9.5 16.6
2009 17.3 26.5 43.8 16.0 21.0 37.0 1.3 5.5 6.8
2010 16.8 25.0 41.8 16.0 19.0 35.0 0.8 6.0 6.8
2011 19.6 23.6 43.2 18.0 19.0 37.0 1.6 4.7 6.2
2012 18.9 23.1 42.0 17.0 17.0 34.0 1.9 6.1 8.0
2013 19.1 25.4 44.5 18.0 21.0 39.0 1.1 4.4 5.5
2014 23.6 25.0 48.6 22.0 22.0 44.0 1.6 3.0 4.6
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i VESTNES (MØRE OG ROMSDAL)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 47 0.0 42.8 0.0
1981 62 0.0 52.4 0.0
1982 61 0.0 51.2 0.0
1983 57 0.0 48.7 0.0
1984 58 0.0 47.3 0.0
1985 57 0.0 45.4 0.0
1986 55 0.0 42.7 0.0
1987 51 0.0 38.2 0.0
1988 54 0.0 43.5 0.0
1989 59 0.0 44.4 0.0
1990 56 0.0 42.6 0.0
1991 56 0.0 41.6 0.0
1992 60 0.0 44.2 0.0
1993 63 0.0 44.3 0.0
1994 56 0.0 39.8 0.0
1995 64 0.0 48.0 0.0
1996 63 0.0 47.6 0.0
1997 59 0.0 48.4 0.0
1998 57 0.0 47.9 0.0
1999 49 0.0 44.2 0.0
2000 26 0.0 0.9 23.5 0.0
2001 26 0.0 0.9 23.5 0.0
2002 24 0.0 0.9 22.6 0.0
2003 20 0.0 0.7 17.6 0.0
2004 43 0.0 1.6 38.3 0.0
2005 39 0.0 1.4 34.9 0.0
2006 47 0.0 1.6 41.5 0.0
2007 66 0.1 2.2 57.1 0.0
2008 72 0.1 2.4 61.6 0.0
2009 49 0.0 1.7 43.8 0.0
2010 48 0.0 1.7 41.8 0.0
2011 49 0.0 1.8 43.2 0.0
2012 48 0.0 1.7 42.0 0.0
2013 49 0.0 1.7 44.5 0.0
2014 53 0.0 1.8 48.6 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i VESTNES (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 35 32.9
KULTURDEPARTEMENTET 3 2.8
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 5.9
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 7.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i VESTNES (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BUFETAT MIDT BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 35 32.9
MØRE BISPEDØME KULTURDEPARTEMENTET 3 2.8
NAV MØRE OG ROMSDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 5.9
SUNNMØRE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 7.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i VESTNES (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
83:6:2:4:334 BUFETAT MIDT BUFETAT MIDT KOLLEN UNGDOMSBASE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 35 32.9
89:51:8:39 MØRE BISPEDØME PRESTESKAPET I VESTNES, FIKSDAL, TRESFJORD OG VIKE SOKN KULTURDEPARTEMENTET 3 2.8
90:2:2:15:42 NAV MØRE OG ROMSDAL NAV VESTNES ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 5.9
4:7:15:18:9 SUNNMØRE POLITIDISTRIKT VESTNES LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 7.0