FORVALTNINGSDATABASEN

(83) Departementsområdet BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTE

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk ( ordinært regulativlønte) i (83) Departementsområdet BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTE i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 1759 1528.6 1260 1260.0 499 268.6
Kvinner 3446 3072.7 2504 2504.0 942 568.7
Totalt 5205 4601.3 3764 3764.0 1441 837.3
(83) Departementsområdet BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTE sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
3.4 3.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (83) Departementsområdet BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTE per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 240 203.1
2 AKERSHUS 351 300.9
3 OSLO 921 886.0
4 HEDMARK 194 154.6
5 OPPLAND 207 169.4
6 BUSKERUD 283 265.6
7 VESTFOLD 384 354.0
8 TELEMARK 166 139.8
9 AUST-AGDER 55 46.2
10 VEST-AGDER 137 113.9
11 ROGALAND 311 254.7
12 HORDALAND 498 447.1
14 SOGN OG FJORDANE 137 115.2
15 MØRE OG ROMSDAL 216 187.5
16 SØR-TRØNDELAG 343 302.5
17 NORD-TRØNDELAG 122 101.7
18 NORDLAND 248 222.7
19 TROMS 244 206.2
20 FINNMARK 148 130.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (83) Departementsområdet BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTE per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN 95 74.5
ØSTFOLD 104 MOSS 22 18.8
ØSTFOLD 105 SARPSBORG 48 41.5
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 75 68.3
AKERSHUS 211 VESTBY 103 79.4
AKERSHUS 213 SKI 18 17.4
AKERSHUS 214 ÅS 36 31.6
AKERSHUS 219 BÆRUM 65 56.2
AKERSHUS 220 ASKER 34 28.6
AKERSHUS 221 AURSKOG-HØLAND 55 49.8
AKERSHUS 231 SKEDSMO 32 30.3
AKERSHUS 235 ULLENSAKER 8 7.6
OSLO 301 OSLO 921 886.0
HEDMARK 402 KONGSVINGER 6 4.7
HEDMARK 403 HAMAR 34 32.5
HEDMARK 417 STANGE 78 51.9
HEDMARK 423 GRUE 76 65.5
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 14 12.4
OPPLAND 502 GJØVIK 193 157.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN 83 77.9
BUSKERUD 604 KONGSBERG 27 26.8
BUSKERUD 605 RINGERIKE 59 57.3
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER 114 103.7
VESTFOLD 704 TØNSBERG 215 202.3
VESTFOLD 728 LARDAL 169 151.8
TELEMARK 806 SKIEN 166 139.8
AUST-AGDER 906 ARENDAL 39 34.5
AUST-AGDER 914 TVEDESTRAND 16 11.7
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 88 75.8
VEST-AGDER 1018 SØGNE 49 38.1
ROGALAND 1102 SANDNES 41 35.7
ROGALAND 1103 STAVANGER 119 95.7
ROGALAND 1106 HAUGESUND 90 78.8
ROGALAND 1124 SOLA 61 44.5
HORDALAND 1201 BERGEN 474 424.2
HORDALAND 1221 STORD 4 3.3
HORDALAND 1228 ODDA 4 3.6
HORDALAND 1256 MELAND 16 16.0
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 69 56.4
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 68 58.8
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 57 50.7
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 52 46.2
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 28 21.9
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA 44 35.9
MØRE OG ROMSDAL 1535 VESTNES 35 32.9
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 207 194.0
SØR-TRØNDELAG 1636 MELDAL 20 19.1
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL 21 14.1
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS 61 48.3
SØR-TRØNDELAG 1663 MALVIK 34 26.9
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 16 14.5
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS 29 23.6
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL 38 31.8
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER 39 31.8
NORDLAND 1804 BODØ 82 76.7
NORDLAND 1805 NARVIK 18 18.0
NORDLAND 1822 LEIRFJORD 24 19.2
NORDLAND 1833 RANA 26 24.0
NORDLAND 1841 FAUSKE 45 38.4
NORDLAND 1866 HADSEL 5 4.2
NORDLAND 1870 SORTLAND 48 42.1
TROMS 1902 TROMSØ 121 101.3
TROMS 1903 HARSTAD 5 5.0
TROMS 1911 KVÆFJORD 43 35.3
TROMS 1923 SALANGEN 37 33.7
TROMS 1931 LENVIK 38 30.8
FINNMARK 2003 VADSØ 29 23.2
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 19 17.8
FINNMARK 2012 ALTA 96 85.2
FINNMARK 2021 KARASJOK 4 4.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (83) Departementsområdet BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTE, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
BUFETAT ØST 1138 969.5
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 122 113.8
FORBRUKERRÅDET 127 122.1
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 178 172.8
SEKRETARIATET FOR MARKEDSRÅDET OG FORBRUKERTVISTUTVALGET FORBRUKERTVISTUTVALGET 9 8.2
STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING SIFO 47 40.1
BARNEOMBUDET 17 16.2
INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 219 208.6
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 180 175.2
BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 161 158.0
FORBRUKEROMBUDET 29 28.3
LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 4 4.0
LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET 58 56.1
BUFETAT SØR 813 715.5
BUFETAT VEST 887 760.7
BUFETAT MIDT 624 538.2
BUFETAT NORD 592 514.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (83) Departementsområdet BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTE, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD BUFETAT ØST 223 187.8
1 ØSTFOLD FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 9 7.8
1 ØSTFOLD FORBRUKERRÅDET 8 7.6
2 AKERSHUS BUFETAT ØST 351 300.9
3 OSLO BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 178 172.8
3 OSLO SEKRETARIATET FOR MARKEDSRÅDET OG FORBRUKERTVISTUTVALGET FORBRUKERTVISTUTVALGET 9 8.2
3 OSLO STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING SIFO 47 40.1
3 OSLO FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 26 25.4
3 OSLO FORBRUKERRÅDET 64 63.1
3 OSLO BARNEOMBUDET 17 16.2
3 OSLO INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 146 139.1
3 OSLO BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 180 175.2
3 OSLO BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 35 34.3
3 OSLO BUFETAT ØST 131 125.7
3 OSLO FORBRUKEROMBUDET 26 25.8
3 OSLO LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 4 4.0
3 OSLO LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET 58 56.1
4 HEDMARK BUFETAT ØST 194 154.6
5 OPPLAND FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 8 7.8
5 OPPLAND BUFETAT ØST 180 143.2
5 OPPLAND FORBRUKERRÅDET 7 6.9
5 OPPLAND INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 12 11.5
6 BUSKERUD FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 12 11.6
6 BUSKERUD BUFETAT SØR 200 184.8
6 BUSKERUD BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 12 12.0
6 BUSKERUD BUFETAT ØST 59 57.3
7 VESTFOLD BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 88 86.2
7 VESTFOLD BUFETAT SØR 296 267.9
8 TELEMARK FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 6 4.8
8 TELEMARK FORBRUKERRÅDET 8 7.4
8 TELEMARK BUFETAT SØR 152 127.6
9 AUST-AGDER BUFETAT SØR 55 46.2
10 VEST-AGDER FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 7 6.3
10 VEST-AGDER FORBRUKERRÅDET 6 5.6
10 VEST-AGDER INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 14 12.9
10 VEST-AGDER BUFETAT SØR 110 89.1
11 ROGALAND BUFETAT VEST 297 241.4
11 ROGALAND FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 10 9.5
11 ROGALAND FORBRUKERRÅDET 4 3.8
12 HORDALAND FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 13 12.1
12 HORDALAND FORBRUKERRÅDET 9 8.6
12 HORDALAND INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 19 18.3
12 HORDALAND BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 4 4.0
12 HORDALAND BUFETAT VEST 453 404.1
14 SOGN OG FJORDANE BUFETAT VEST 137 115.2
15 MØRE OG ROMSDAL FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 6 5.1
15 MØRE OG ROMSDAL BUFETAT MIDT 210 182.4
16 SØR-TRØNDELAG FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 10 9.5
16 SØR-TRØNDELAG FORBRUKERRÅDET 9 8.6
16 SØR-TRØNDELAG INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 14 12.8
16 SØR-TRØNDELAG BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 15 15.0
16 SØR-TRØNDELAG BUFETAT MIDT 292 254.1
16 SØR-TRØNDELAG FORBRUKEROMBUDET 3 2.5
17 NORD-TRØNDELAG BUFETAT MIDT 122 101.7
18 NORDLAND FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 8 7.5
18 NORDLAND FORBRUKERRÅDET 5 4.5
18 NORDLAND BUFETAT NORD 221 196.7
18 NORDLAND INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 14 14.0
19 TROMS FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 7 6.5
19 TROMS FORBRUKERRÅDET 7 6.0
19 TROMS BUFETAT NORD 230 193.7
20 FINNMARK BUFETAT NORD 141 123.7
20 FINNMARK BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 7 6.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (83) Departementsområdet BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTE, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN BUFETAT ØST 95 74.5
ØSTFOLD 104 MOSS FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 9 7.8
ØSTFOLD 104 MOSS BUFETAT ØST 13 11.1
ØSTFOLD 105 SARPSBORG FORBRUKERRÅDET 8 7.6
ØSTFOLD 105 SARPSBORG BUFETAT ØST 40 33.9
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD BUFETAT ØST 75 68.3
AKERSHUS 211 VESTBY BUFETAT ØST 103 79.4
AKERSHUS 213 SKI BUFETAT ØST 18 17.4
AKERSHUS 214 ÅS BUFETAT ØST 36 31.6
AKERSHUS 219 BÆRUM BUFETAT ØST 65 56.2
AKERSHUS 220 ASKER BUFETAT ØST 34 28.6
AKERSHUS 221 AURSKOG-HØLAND BUFETAT ØST 55 49.8
AKERSHUS 231 SKEDSMO BUFETAT ØST 32 30.3
AKERSHUS 235 ULLENSAKER BUFETAT ØST 8 7.6
OSLO 301 OSLO BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 178 172.8
OSLO 301 OSLO SEKRETARIATET FOR MARKEDSRÅDET OG FORBRUKERTVISTUTVALGET FORBRUKERTVISTUTVALGET 9 8.2
OSLO 301 OSLO STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING SIFO 47 40.1
OSLO 301 OSLO FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 26 25.4
OSLO 301 OSLO FORBRUKERRÅDET 64 63.1
OSLO 301 OSLO BARNEOMBUDET 17 16.2
OSLO 301 OSLO INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 146 139.1
OSLO 301 OSLO BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 180 175.2
OSLO 301 OSLO BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 35 34.3
OSLO 301 OSLO BUFETAT ØST 131 125.7
OSLO 301 OSLO FORBRUKEROMBUDET 26 25.8
OSLO 301 OSLO LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 4 4.0
OSLO 301 OSLO LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET 58 56.1
HEDMARK 402 KONGSVINGER BUFETAT ØST 6 4.7
HEDMARK 403 HAMAR BUFETAT ØST 34 32.5
HEDMARK 417 STANGE BUFETAT ØST 78 51.9
HEDMARK 423 GRUE BUFETAT ØST 76 65.5
OPPLAND 501 LILLEHAMMER FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 8 7.8
OPPLAND 501 LILLEHAMMER BUFETAT ØST 6 4.6
OPPLAND 502 GJØVIK FORBRUKERRÅDET 7 6.9
OPPLAND 502 GJØVIK INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 12 11.5
OPPLAND 502 GJØVIK BUFETAT ØST 174 138.6
BUSKERUD 602 DRAMMEN FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 12 11.6
BUSKERUD 602 DRAMMEN BUFETAT SØR 71 66.3
BUSKERUD 604 KONGSBERG BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 12 12.0
BUSKERUD 604 KONGSBERG BUFETAT SØR 15 14.8
BUSKERUD 605 RINGERIKE BUFETAT ØST 59 57.3
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER BUFETAT SØR 114 103.7
VESTFOLD 704 TØNSBERG BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 88 86.2
VESTFOLD 704 TØNSBERG BUFETAT SØR 127 116.1
VESTFOLD 728 LARDAL BUFETAT SØR 169 151.8
TELEMARK 806 SKIEN FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 6 4.8
TELEMARK 806 SKIEN FORBRUKERRÅDET 8 7.4
TELEMARK 806 SKIEN BUFETAT SØR 152 127.6
AUST-AGDER 906 ARENDAL BUFETAT SØR 39 34.5
AUST-AGDER 914 TVEDESTRAND BUFETAT SØR 16 11.7
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 7 6.3
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND FORBRUKERRÅDET 6 5.6
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 14 12.9
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND BUFETAT SØR 61 51.0
VEST-AGDER 1018 SØGNE BUFETAT SØR 49 38.1
ROGALAND 1102 SANDNES BUFETAT VEST 41 35.7
ROGALAND 1103 STAVANGER FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 10 9.5
ROGALAND 1103 STAVANGER FORBRUKERRÅDET 4 3.8
ROGALAND 1103 STAVANGER BUFETAT VEST 105 82.4
ROGALAND 1106 HAUGESUND BUFETAT VEST 90 78.8
ROGALAND 1124 SOLA BUFETAT VEST 61 44.5
HORDALAND 1201 BERGEN FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 13 12.1
HORDALAND 1201 BERGEN FORBRUKERRÅDET 9 8.6
HORDALAND 1201 BERGEN INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 19 18.3
HORDALAND 1201 BERGEN BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 4 4.0
HORDALAND 1201 BERGEN BUFETAT VEST 429 381.2
HORDALAND 1221 STORD BUFETAT VEST 4 3.3
HORDALAND 1228 ODDA BUFETAT VEST 4 3.6
HORDALAND 1256 MELAND BUFETAT VEST 16 16.0
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL BUFETAT VEST 69 56.4
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE BUFETAT VEST 68 58.8
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 6 5.1
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE BUFETAT MIDT 51 45.6
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND BUFETAT MIDT 52 46.2
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND BUFETAT MIDT 28 21.9
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA BUFETAT MIDT 44 35.9
MØRE OG ROMSDAL 1535 VESTNES BUFETAT MIDT 35 32.9
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 10 9.5
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM FORBRUKERRÅDET 9 8.6
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 14 12.8
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 15 15.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM BUFETAT MIDT 156 145.7
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM FORBRUKEROMBUDET 3 2.5
SØR-TRØNDELAG 1636 MELDAL BUFETAT MIDT 20 19.1
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL BUFETAT MIDT 21 14.1
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS BUFETAT MIDT 61 48.3
SØR-TRØNDELAG 1663 MALVIK BUFETAT MIDT 34 26.9
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER BUFETAT MIDT 16 14.5
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS BUFETAT MIDT 29 23.6
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL BUFETAT MIDT 38 31.8
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER BUFETAT MIDT 39 31.8
NORDLAND 1804 BODØ FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 8 7.5
NORDLAND 1804 BODØ FORBRUKERRÅDET 5 4.5
NORDLAND 1804 BODØ BUFETAT NORD 69 64.7
NORDLAND 1805 NARVIK INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 14 14.0
NORDLAND 1805 NARVIK BUFETAT NORD 4 4.0
NORDLAND 1822 LEIRFJORD BUFETAT NORD 24 19.2
NORDLAND 1833 RANA BUFETAT NORD 26 24.0
NORDLAND 1841 FAUSKE BUFETAT NORD 45 38.4
NORDLAND 1866 HADSEL BUFETAT NORD 5 4.2
NORDLAND 1870 SORTLAND BUFETAT NORD 48 42.1
TROMS 1902 TROMSØ FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 7 6.5
TROMS 1902 TROMSØ FORBRUKERRÅDET 7 6.0
TROMS 1902 TROMSØ BUFETAT NORD 107 88.8
TROMS 1903 HARSTAD BUFETAT NORD 5 5.0
TROMS 1911 KVÆFJORD BUFETAT NORD 43 35.3
TROMS 1923 SALANGEN BUFETAT NORD 37 33.7
TROMS 1931 LENVIK BUFETAT NORD 38 30.8
FINNMARK 2003 VADSØ BUFETAT NORD 29 23.2
FINNMARK 2004 HAMMERFEST BUFETAT NORD 19 17.8
FINNMARK 2012 ALTA BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 7 6.5
FINNMARK 2012 ALTA BUFETAT NORD 89 78.7
FINNMARK 2021 KARASJOK BUFETAT NORD 4 4.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (83) Departementsområdet BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTE per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN BUFETAT ØST 83:6:2:1:31 BUFETAT ØST ØSTFOLD UNGDOMS- OG FAMILIESENTER 95 74.5
ØSTFOLD 104 MOSS FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 83:2:2 FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER ØSTFOLD 9 7.8
ØSTFOLD 104 MOSS BUFETAT ØST 83:6:2:1:33 BUFETAT ØST FAMILIEVERNKONTORET MOSS OG ASKIM AVD MOSS 13 11.1
ØSTFOLD 105 SARPSBORG FORBRUKERRÅDET 83:3:2 FORBRUKERRÅDET ASKER OG BÆRUM FOLLO ØSTFOLD 8 7.6
ØSTFOLD 105 SARPSBORG BUFETAT ØST 83:6:2:1:29 BUFETAT ØST SARPSBORG UNGDOMS- OG FAMILIESENTER 40 33.9
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD BUFETAT ØST 83:6:2:1:14 BUFETAT ØST FAMILIEVERNKONTORET ØSTFOLD SØR 16 13.9
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD BUFETAT ØST 83:6:2:1:3 BUFETAT ØST BORG BARNE- OG FAMILIESENTER 35 31.2
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD BUFETAT ØST 83:6:2:1:38 BUFETAT ØST INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING SARPSBORG 24 23.2
AKERSHUS 211 VESTBY BUFETAT ØST 83:6:2:1:16 BUFETAT ØST FOLLO UNGDOMS- OG FAMILIESENTER 43 31.1
AKERSHUS 211 VESTBY BUFETAT ØST 83:6:2:1:2 BUFETAT ØST AKERSHUS UNGDOMS- OG FAMILIESENTER 60 48.2
AKERSHUS 213 SKI BUFETAT ØST 83:6:2:1:27 BUFETAT ØST MST SKI 18 17.4
AKERSHUS 214 ÅS BUFETAT ØST 83:6:2:1:32 BUFETAT ØST ÅS UNGDOMSSENTER 36 31.6
AKERSHUS 219 BÆRUM BUFETAT ØST 83:6:2:1:20 BUFETAT ØST JONG UNGDOMSHJEM 19 15.6
AKERSHUS 219 BÆRUM BUFETAT ØST 83:6:2:1:37 BUFETAT ØST INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING SANDVIKA 17 16.8
AKERSHUS 219 BÆRUM BUFETAT ØST 83:6:2:1:4 BUFETAT ØST BÆRUM OMSORGSENTER 18 13.5
AKERSHUS 219 BÆRUM BUFETAT ØST 83:6:2:1:5 BUFETAT ØST FAMILIEVERNKONTORET ASKER OG BÆRUM 11 10.4
AKERSHUS 220 ASKER BUFETAT ØST 83:6:2:1:18 BUFETAT ØST GULLHELLA BARNE- OG FAMILIESENTER 34 28.6
AKERSHUS 221 AURSKOG-HØLAND BUFETAT ØST 83:6:2:1:22 BUFETAT ØST LIERFOSS UNGDOMS- OG FAMILIESENTER 55 49.8
AKERSHUS 231 SKEDSMO BUFETAT ØST 83:6:2:1:12 BUFETAT ØST FAMILIEVERNKONTORET NEDRE ROMERIKE 12 11.1
AKERSHUS 231 SKEDSMO BUFETAT ØST 83:6:2:1:36 BUFETAT ØST INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING LILLESTRØM 20 19.2
AKERSHUS 235 ULLENSAKER BUFETAT ØST 83:6:2:1:15 BUFETAT ØST FAMILIEVERNKONTORET ØVRE ROMERIKE 8 7.6
OSLO 301 OSLO BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 83:1 BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 178 172.8
OSLO 301 OSLO SEKRETARIATET FOR MARKEDSRÅDET OG FORBRUKERTVISTUTVALGET FORBRUKERTVISTUTVALGET 83:10:1 SEKRETARIATET FOR MARKEDSRÅDET OG FORBRUKERTVISTUTVALGET FORBRUKERTVISTUTVALGET 9 8.2
OSLO 301 OSLO STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING SIFO 83:11:1 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING SIFO 47 40.1
OSLO 301 OSLO FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 83:2:1 FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 16 16.0
OSLO 301 OSLO FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 83:2:3 FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER OSLO OG AKERSHUS 10 9.4
OSLO 301 OSLO FORBRUKERRÅDET 83:3:1 FORBRUKERRÅDET 52 51.2
OSLO 301 OSLO FORBRUKERRÅDET 83:3:10 FORBRUKERRÅDET OSLO 12 11.9
OSLO 301 OSLO BARNEOMBUDET 83:4:1 BARNEOMBUDET 17 16.2
OSLO 301 OSLO INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 83:5:1 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET HOVEDKONTOR 146 139.1
OSLO 301 OSLO BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 83:6:1:1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 180 175.2
OSLO 301 OSLO BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 83:6:1:2:2 BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING AVD PILESTREDET OSLO 22 21.3
OSLO 301 OSLO BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 83:6:1:2:3 BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING AVD STENSBERGGATA OSLO 13 13.0
OSLO 301 OSLO BUFETAT ØST 83:6:2:1:1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGIONKONTOR OSLO 99 96.4
OSLO 301 OSLO BUFETAT ØST 83:6:2:1:6 BUFETAT ØST FAMILIEVERNKONTORET ENHERHAUGEN 16 14.6
OSLO 301 OSLO BUFETAT ØST 83:6:2:1:9 BUFETAT ØST FAMILIEVERNKONTORET HOMANSBYEN 16 14.7
OSLO 301 OSLO FORBRUKEROMBUDET 83:7:1 FORBRUKEROMBUDET OSLO 26 25.8
OSLO 301 OSLO LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 83:8:1 LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 4 4.0
OSLO 301 OSLO LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET 83:9:1 LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET 58 56.1
HEDMARK 402 KONGSVINGER BUFETAT ØST 83:6:2:1:10 BUFETAT ØST FAMILIEVERNKONTORET KONGSVINGER 6 4.7
HEDMARK 403 HAMAR BUFETAT ØST 83:6:2:1:35 BUFETAT ØST INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING HAMAR 21 20.6
HEDMARK 403 HAMAR BUFETAT ØST 83:6:2:1:8 BUFETAT ØST FAMILIEVERNKONTORET HAMAR 13 11.9
HEDMARK 417 STANGE BUFETAT ØST 83:6:2:1:19 BUFETAT ØST HEDEMARK UNGDOMS- OG FAMILIESENTER 78 51.9
HEDMARK 423 GRUE BUFETAT ØST 83:6:2:1:21 BUFETAT ØST KIRKENÆR BARN- OG OMSORGSSENTER 76 65.5
OPPLAND 501 LILLEHAMMER FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 83:2:4 FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER OPPLAND OG HEDMARK 8 7.8
OPPLAND 501 LILLEHAMMER BUFETAT ØST 83:6:2:1:11 BUFETAT ØST FAMILIEVERNKONTORET LILLEHAMMER 6 4.6
OPPLAND 502 GJØVIK FORBRUKERRÅDET 83:3:6 FORBRUKERRÅDET HEDMARK OPPLAND ROMERIKE 7 6.9
OPPLAND 502 GJØVIK INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 83:5:2 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET INDRE ØSTLAND 12 11.5
OPPLAND 502 GJØVIK BUFETAT ØST 83:6:2:1:17 BUFETAT ØST GJØVIK OMSORGSSENTER 69 44.4
OPPLAND 502 GJØVIK BUFETAT ØST 83:6:2:1:23 BUFETAT ØST MJØSVOLL UNGDOMS- OG FAMILIESENTER 32 29.1
OPPLAND 502 GJØVIK BUFETAT ØST 83:6:2:1:30 BUFETAT ØST SELJELIA BARNE- OG FAMILIESENTER 38 34.1
OPPLAND 502 GJØVIK BUFETAT ØST 83:6:2:1:34 BUFETAT ØST INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING GJØVIK 21 19.3
OPPLAND 502 GJØVIK BUFETAT ØST 83:6:2:1:7 BUFETAT ØST FAMILIEVERNKONTORET GJØVIK FAGERNES 14 11.7
BUSKERUD 602 DRAMMEN FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 83:2:5 FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER BUSKERUD OG VESTFOLD 12 11.6
BUSKERUD 602 DRAMMEN BUFETAT SØR 83:6:2:2:21 BUFETAT SØR BUSKERUD BARNE- OG FAMILIESENTER DRAMMEN 30 28.2
BUSKERUD 602 DRAMMEN BUFETAT SØR 83:6:2:2:29 BUFETAT SØR FAMILIEVERNKONTORET DRAMMEN - KONGSBERG 17 14.3
BUSKERUD 602 DRAMMEN BUFETAT SØR 83:6:2:2:3 BUFETAT SØR DRAMMEN FOSTERHJEMSTJENESTE 18 18.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN BUFETAT SØR 83:6:2:2:31 BUFETAT SØR INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING BUSKERUD 6 5.8
BUSKERUD 604 KONGSBERG BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 83:6:1:2:4 BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING AVD KONGSBERG 12 12.0
BUSKERUD 604 KONGSBERG BUFETAT SØR 83:6:2:2:5 BUFETAT SØR KONGSBERG FOSTERHJEMSTJENESTE 15 14.8
BUSKERUD 605 RINGERIKE BUFETAT ØST 83:6:2:1:39 BUFETAT ØST RINGERIKE OMSORGSSENTER BREDAL 11 10.0
BUSKERUD 605 RINGERIKE BUFETAT ØST 83:6:2:1:41 BUFETAT ØST RINGERIKE OMSORGSSENTER HØNEFOSS 28 27.3
BUSKERUD 605 RINGERIKE BUFETAT ØST 83:6:2:1:42 BUFETAT ØST RINGERIKE OMSORGSSENTER SNYTA 8 8.0
BUSKERUD 605 RINGERIKE BUFETAT ØST 83:6:2:1:44 BUFETAT ØST RINGERIKE OMSORGSSENTER SOLSTRAND 12 12.0
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER BUFETAT SØR 83:6:2:2:23 BUFETAT SØR BUSKERUD OG VESTFOLD UNGDOMSSENTER SUNDMOEN 72 63.1
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER BUFETAT SØR 83:6:2:2:25 BUFETAT SØR BUSKERUD UNGDOMSHJEM ORIEN 42 40.6
VESTFOLD 704 TØNSBERG BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 83:6:1:2:5 BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING AVD TØNSBERG 88 86.2
VESTFOLD 704 TØNSBERG BUFETAT SØR 83:6:2:2:1 BARNE- UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGIONKONTOR SØR 66 62.4
VESTFOLD 704 TØNSBERG BUFETAT SØR 83:6:2:2:35 BUFETAT SØR INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING VESTFOLD 21 20.1
VESTFOLD 704 TØNSBERG BUFETAT SØR 83:6:2:2:4 BUFETAT SØR FAMILIEVERNKONTORET VESTFOLD 12 9.4
VESTFOLD 704 TØNSBERG BUFETAT SØR 83:6:2:2:9 BUFETAT SØR VESTFOLD BARNE- OG FAMILIESENTER 28 24.1
VESTFOLD 728 LARDAL BUFETAT SØR 83:6:2:2:28 BUFETAT SØR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK SKJERFHEIMKOLLEKTIVET 169 151.8
TELEMARK 806 SKIEN FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 83:2:6 FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER TELEMARK 6 4.8
TELEMARK 806 SKIEN FORBRUKERRÅDET 83:3:4 FORBRUKERRÅDET BUSKERUD TELEMARK VESTFOLD 8 7.4
TELEMARK 806 SKIEN BUFETAT SØR 83:6:2:2:16 BUFETAT SØR AGDER OG TELEMARK UNGDOMSSENTER KLOKKERHUSET 25 17.9
TELEMARK 806 SKIEN BUFETAT SØR 83:6:2:2:34 BUFETAT SØR INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING TELEMARK 16 15.4
TELEMARK 806 SKIEN BUFETAT SØR 83:6:2:2:40 BUFETAT SØR VESTFOLD OG TELEMARK UNGDOMSHJEM KJØRBEKK 82 69.0
TELEMARK 806 SKIEN BUFETAT SØR 83:6:2:2:8 BUFETAT SØR TELEMARK BARNE- OG FAMILIESENTER 29 25.4
AUST-AGDER 906 ARENDAL BUFETAT SØR 83:6:2:2:13 BUFETAT SØR AGDER BARNE- OG FAMILIESENTER ARENDAL 23 19.7
AUST-AGDER 906 ARENDAL BUFETAT SØR 83:6:2:2:30 BUFETAT SØR INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING ARENDAL 16 14.8
AUST-AGDER 914 TVEDESTRAND BUFETAT SØR 83:6:2:2:19 BUFETAT SØR AGDER UNGDOMSHJEM NES 16 11.7
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 83:2:7 FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER AGDER 7 6.3
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND FORBRUKERRÅDET 83:3:3 FORBRUKERRÅDET AUST-AGDER VEST-AGDER 6 5.6
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 83:5:5 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET SØR 14 12.9
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND BUFETAT SØR 83:6:2:2:15 BUFETAT SØR AGDER OG TELEMARK UNGDOMSSENTER HANSGÅRDEN 25 18.0
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND BUFETAT SØR 83:6:2:2:33 BUFETAT SØR INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING KRISTIANSAND 24 22.6
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND BUFETAT SØR 83:6:2:2:6 BUFETAT SØR MST AGDER 12 10.4
VEST-AGDER 1018 SØGNE BUFETAT SØR 83:6:2:2:18 BUFETAT SØR AGDER UNGDOMSHJEM LUNDE 49 38.1
ROGALAND 1102 SANDNES BUFETAT VEST 83:6:2:3:38 BUFETAT VEST SANDNES UNGDOMSSENTER ADMINISTRASJON 17 15.4
ROGALAND 1102 SANDNES BUFETAT VEST 83:6:2:3:40 BUFETAT VEST SANDNES UNGDOMSSENTER MINDE 2 24 20.3
ROGALAND 1103 STAVANGER FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 83:2:8 FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER ROGALAND 10 9.5
ROGALAND 1103 STAVANGER FORBRUKERRÅDET 83:3:11 FORBRUKERRÅDET ROGALAND 4 3.8
ROGALAND 1103 STAVANGER BUFETAT VEST 83:6:2:3:29 BUFETAT VEST INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING STAVANGER 39 35.5
ROGALAND 1103 STAVANGER BUFETAT VEST 83:6:2:3:58 BUFETAT VEST STAVANGER BARNEVERNSENTER LINDØY 66 46.9
ROGALAND 1106 HAUGESUND BUFETAT VEST 83:6:2:3:27 BUFETAT VEST INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING HAUGESUND 54 51.0
ROGALAND 1106 HAUGESUND BUFETAT VEST 83:6:2:3:7 BUFETAT VEST HAUGESUND BARNEVERNSENTER 30 22.2
ROGALAND 1106 HAUGESUND BUFETAT VEST 83:6:2:3:8 BUFETAT VEST MST HAUGESUND 6 5.5
ROGALAND 1124 SOLA BUFETAT VEST 83:6:2:3:54 BUFETAT VEST STAVANGER AKUTTSENTER RØYNEBERG 61 44.5
HORDALAND 1201 BERGEN FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 83:2:9 FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER HORDALAND SOGN OG FJORDANE 13 12.1
HORDALAND 1201 BERGEN FORBRUKERRÅDET 83:3:7 FORBRUKERRÅDET HORDALAND SOGN OG FJORDANE 9 8.6
HORDALAND 1201 BERGEN INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 83:5:6 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET VEST 19 18.3
HORDALAND 1201 BERGEN BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 83:6:1:2:6 BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING AVD BERGEN 4 4.0
HORDALAND 1201 BERGEN BUFETAT VEST 83:6:2:3:1 BUFETAT VEST BEREDSKAPSHJEMMENE I BERGEN 10 9.8
HORDALAND 1201 BERGEN BUFETAT VEST 83:6:2:3:10 BUFETAT VEST MST-BERGEN 5 5.0
HORDALAND 1201 BERGEN BUFETAT VEST 83:6:2:3:11 BUFETAT VEST REGIONKONORET VEST 41 40.7
HORDALAND 1201 BERGEN BUFETAT VEST 83:6:2:3:17 BUFETAT VEST BERGEN AKUTTSENTER KLOKKARLIA 80 59.2
HORDALAND 1201 BERGEN BUFETAT VEST 83:6:2:3:18 BUFETAT VEST BERGEN BARN- OG FAMILIESENTER ADMINISTRASJON / ÅRSTAD 7 6.1
HORDALAND 1201 BERGEN BUFETAT VEST 83:6:2:3:19 BUFETAT VEST BERGEN BARN- OG FAMILIESENTER SUDMANNSKE 28 24.2
HORDALAND 1201 BERGEN BUFETAT VEST 83:6:2:3:2 BUFETAT VEST BERGEN UNGDOMSSENTER 47 42.5
HORDALAND 1201 BERGEN BUFETAT VEST 83:6:2:3:20 BUFETAT VEST BJØRGVIN UNGDOMSSENTER ADMINISTRASJON ULSMÅGVEGEN 43 40.5
HORDALAND 1201 BERGEN BUFETAT VEST 83:6:2:3:26 BUFETAT VEST INNTAK OG FOSTERHEMSREKRUTTERING INNTAK OG FOSTERHEMSREKR BERGEN 70 63.1
HORDALAND 1201 BERGEN BUFETAT VEST 83:6:2:3:31 BUFETAT VEST KASA UNGDOMSSENTER - BERGEN AVD HOP 7 7.0
HORDALAND 1201 BERGEN BUFETAT VEST 83:6:2:3:32 BUFETAT VEST KASA UNGDOMSSENTER - BERGEN AVD SANDSLI 6 4.9
HORDALAND 1201 BERGEN BUFETAT VEST 83:6:2:3:34 BUFETAT VEST KASA UNGDOMSSENTER - BERGEN MORVIK 7 7.0
HORDALAND 1201 BERGEN BUFETAT VEST 83:6:2:3:36 BUFETAT VEST KASA UNGDOMSSENTER - BERGEN TERTNES 10 10.0
HORDALAND 1201 BERGEN BUFETAT VEST 83:6:2:3:4 BUFETAT VEST FAMILIEIKONTORET BERGEN OG OMLAND 17 15.6
HORDALAND 1201 BERGEN BUFETAT VEST 83:6:2:3:43 BUFETAT VEST SKJOLDVEGEN BARNEVERNSENTER HOVEDHUSET OG ADMINISTRASJON 51 45.7
HORDALAND 1221 STORD BUFETAT VEST 83:6:2:3:6 BUFETAT VEST FAMILIEVERNKONTORET PÅ STORD 4 3.3
HORDALAND 1228 ODDA BUFETAT VEST 83:6:2:3:5 BUFETAT VEST FAMILIEVERNKONTORET I ODDA 4 3.6
HORDALAND 1256 MELAND BUFETAT VEST 83:6:2:3:33 BUFETAT VEST KASA UNGDOMSSENTER - BERGEN FLATØY 16 16.0
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL BUFETAT VEST 83:6:2:3:13 BUFETAT VEST SOGN UNGDOMSENTER 57 48.1
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL BUFETAT VEST 83:6:2:3:24 BUFETAT VEST FAMILIEKONT FOR SUNNFJ OG SOGNDAL SOGNDAL 12 8.3
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE BUFETAT VEST 83:6:2:3:28 BUFETAT VEST INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING SOGN OG FJORDANE 17 14.7
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE BUFETAT VEST 83:6:2:3:48 BUFETAT VEST SOGN OG FJORDANE BARNE- OG FORELDRESENTER AVD VIEVEGEN FØRDE 51 44.1
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 83:2:10 FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER MØRE OG ROMSDAL 6 5.1
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE BUFETAT MIDT 83:6:2:4:2 BUFETAT MIDT SENTER FOR FORLEDRE OG BARN MOLDE 24 20.6
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE BUFETAT MIDT 83:6:2:4:327 BUFETAT MIDT FAMILIEVERNKONTORET I MOLDE 10 8.7
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE BUFETAT MIDT 83:6:2:4:348 BUFETAT MIDT INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING MOLDE 17 16.3
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND BUFETAT MIDT 83:6:2:4:1 BUFETAT MIDT INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING ÅLESUND 15 14.8
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND BUFETAT MIDT 83:6:2:4:329 BUFETAT MIDT FAMILIEVERNKONTORET I ÅLESUND 12 11.0
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND BUFETAT MIDT 83:6:2:4:332 BUFETAT MIDT HUSAFJELLHEIMEN UNGDOMSHJEM 25 20.4
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND BUFETAT MIDT 83:6:2:4:324 BUFETAT MIDT CLAUSENENGEN UNGDOMSHJEM 22 16.0
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND BUFETAT MIDT 83:6:2:4:325 BUFETAT MIDT FAMILIEVERNKONTORET I KRISTIANSUND 6 5.9
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA BUFETAT MIDT 83:6:2:4:336 BUFETAT MIDT MST SUNNMØRE 5 4.5
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA BUFETAT MIDT 83:6:2:4:344 BUFETAT MIDT SUNNMØRSHEIMEN AKUTTINSTITUSJON 19 14.5
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA BUFETAT MIDT 83:6:2:4:345 BUFETAT MIDT SUNNMØRSHEIMEN UNGDOMSHEIM 20 16.9
MØRE OG ROMSDAL 1535 VESTNES BUFETAT MIDT 83:6:2:4:334 BUFETAT MIDT KOLLEN UNGDOMSBASE 35 32.9
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 83:2:11 FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER TRØNDELAG 10 9.5
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM FORBRUKERRÅDET 83:3:8 FORBRUKERRÅDET MØRE OG ROMSDAL NORD-TRØNDELAG SØR-TRØNDELAG 9 8.6
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 83:5:3 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET MIDT-NORGE 14 12.8
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 83:6:1:2:7 BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING AVD DRONNINGENSGATE TRONDHEIM 11 11.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 83:6:1:2:8 BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING AVD NORDREGATE TRONDHEIM 4 4.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM BUFETAT MIDT 83:6:2:4:323 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGIONKONTOR MIDT 46 44.7
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM BUFETAT MIDT 83:6:2:4:330 BUFETAT MIDT FFT TRØNDELAG - SØR 3 3.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM BUFETAT MIDT 83:6:2:4:337 BUFETAT MIDT MST TRØNDELAG - SØR 10 10.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM BUFETAT MIDT 83:6:2:4:340 BUFETAT MIDT RANHEIM VESTRE 32 28.5
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM BUFETAT MIDT 83:6:2:4:347 BUFETAT MIDT VIKTORIA FAMILIESENTER 25 21.2
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM BUFETAT MIDT 83:6:2:4:350 BUFETAT MIDT INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING SØR-TRØNDELAG 18 17.4
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM BUFETAT MIDT 83:6:2:4:351 BUFETAT MIDT INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING TRONDHEIM 22 20.9
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM FORBRUKEROMBUDET 83:7:2 FORBRUKEROMBUDET TRONDHEIM 3 2.5
SØR-TRØNDELAG 1636 MELDAL BUFETAT MIDT 83:6:2:4:343 BUFETAT MIDT STORBUAN UNGDOMSHJEM 20 19.1
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL BUFETAT MIDT 83:6:2:4:339 BUFETAT MIDT ORKDAL BARNEVERNSENTER 21 14.1
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS BUFETAT MIDT 83:6:2:4:331 BUFETAT MIDT GILANTUNET UNGDOMSHJEM 27 25.4
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS BUFETAT MIDT 83:6:2:4:335 BUFETAT MIDT KVAMMEN AKUTTINSTITUSJON 34 22.9
SØR-TRØNDELAG 1663 MALVIK BUFETAT MIDT 83:6:2:4:346 BUFETAT MIDT VIKHOVLIA AKUTTSENTER 34 26.9
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER BUFETAT MIDT 83:6:2:4:349 BUFETAT MIDT INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING STEINKJER 16 14.5
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS BUFETAT MIDT 83:6:2:4:328 BUFETAT MIDT FAMILIEVERNKONTORET I NAMSOS 6 5.6
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS BUFETAT MIDT 83:6:2:4:341 BUFETAT MIDT SPILLUMHEIMEN UNGDOMSHEIM 23 18.0
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL BUFETAT MIDT 83:6:2:4:342 BUFETAT MIDT STJØRDAL UNGDOMSENTER 38 31.8
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER BUFETAT MIDT 83:6:2:4:326 BUFETAT MIDT FAMILIEVERNKONTORET I LEVANGER 10 7.8
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER BUFETAT MIDT 83:6:2:4:333 BUFETAT MIDT KARIENBORG UNGDOMSHEIM 25 20.0
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER BUFETAT MIDT 83:6:2:4:338 BUFETAT MIDT MST TRØNELAG - NORD 4 4.0
NORDLAND 1804 BODØ FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 83:2:12 FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER NORDLAND 8 7.5
NORDLAND 1804 BODØ FORBRUKERRÅDET 83:3:9 FORBRUKERRÅDET NORDLAND 5 4.5
NORDLAND 1804 BODØ BUFETAT NORD 83:6:2:5:16 BUFETAT NORD MST BODØ 4 4.0
NORDLAND 1804 BODØ BUFETAT NORD 83:6:2:5:28 BUFETAT NORD INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING BODØ 26 25.0
NORDLAND 1804 BODØ BUFETAT NORD 83:6:2:5:3 BUFETAT NORD BODØ UNGDOMSHJEM 31 28.5
NORDLAND 1804 BODØ BUFETAT NORD 83:6:2:5:5 BUFETAT NORD FAMILIEVERNKONTORET I BODØ 8 7.2
NORDLAND 1805 NARVIK INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 83:5:4 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET NORD 14 14.0
NORDLAND 1805 NARVIK BUFETAT NORD 83:6:2:5:9 BUFETAT NORD FAMILIEVERNKONTORET I NARVIK 4 4.0
NORDLAND 1822 LEIRFJORD BUFETAT NORD 83:6:2:5:23 BUFETAT NORD STORÅSEN BARNE- OG FAMILIESENTER 24 19.2
NORDLAND 1833 RANA BUFETAT NORD 83:6:2:5:26 BUFETAT NORD YTTRABEKKEN UNGDOMSHJEM 26 24.0
NORDLAND 1841 FAUSKE BUFETAT NORD 83:6:2:5:19 BUFETAT NORD RØVIKA UNGDOMSSENTER 45 38.4
NORDLAND 1866 HADSEL BUFETAT NORD 83:6:2:5:11 BUFETAT NORD FAMILIEVERNKONTORET I VESTERÅLEN 5 4.2
NORDLAND 1870 SORTLAND BUFETAT NORD 83:6:2:5:22 BUFETAT NORD SOLLIA BARNE- OG FAMILIESENTER 30 25.1
NORDLAND 1870 SORTLAND BUFETAT NORD 83:6:2:5:30 BUFETAT NORD INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING SORTLAND 18 17.0
TROMS 1902 TROMSØ FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 83:2:13 FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER TROMS OG FINNMARK 7 6.5
TROMS 1902 TROMSØ FORBRUKERRÅDET 83:3:5 FORBRUKERRÅDET FINNMARK TROMS 7 6.0
TROMS 1902 TROMSØ BUFETAT NORD 83:6:2:5:10 BUFETAT NORD FAMILIEVERNKONTORET I TROMSØ 10 8.4
TROMS 1902 TROMSØ BUFETAT NORD 83:6:2:5:13 BUFETAT NORD ISHAVSBYEN UNGDOMSSENTER 25 18.8
TROMS 1902 TROMSØ BUFETAT NORD 83:6:2:5:18 BUFETAT NORD MST TROMSØ 5 5.0
TROMS 1902 TROMSØ BUFETAT NORD 83:6:2:5:21 BUFETAT NORD SOLBAKKEN BARNE- OG FAMILIESENTER 23 21.0
TROMS 1902 TROMSØ BUFETAT NORD 83:6:2:5:24 BUFETAT NORD TROMSØ UNGDOMSSENTER 23 16.5
TROMS 1902 TROMSØ BUFETAT NORD 83:6:2:5:31 BUFETAT NORD INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING TROMSØ 21 19.1
TROMS 1903 HARSTAD BUFETAT NORD 83:6:2:5:8 BUFETAT NORD FAMILIEVERNKONTORET I HARSTAD 5 5.0
TROMS 1911 KVÆFJORD BUFETAT NORD 83:6:2:5:14 BUFETAT NORD KVÆFJORD UNGDOMSSENTER 43 35.3
TROMS 1923 SALANGEN BUFETAT NORD 83:6:2:5:15 BUFETAT NORD LAMO UNGDOMSSENTER 37 33.7
TROMS 1931 LENVIK BUFETAT NORD 83:6:2:5:20 BUFETAT NORD SILSAND UNGDOMSHJEM 33 26.8
TROMS 1931 LENVIK BUFETAT NORD 83:6:2:5:6 BUFETAT NORD FAMILIEVERNKONTORET I FINNSNES 5 4.0
FINNMARK 2003 VADSØ BUFETAT NORD 83:6:2:5:25 BUFETAT NORD VADSØ UNGDOMSSENTER 29 23.2
FINNMARK 2004 HAMMERFEST BUFETAT NORD 83:6:2:5:17 BUFETAT NORD MST HAMMERFEST 4 4.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST BUFETAT NORD 83:6:2:5:29 BUFETAT NORD INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING HAMMERFEST 12 10.8
FINNMARK 2004 HAMMERFEST BUFETAT NORD 83:6:2:5:7 BUFETAT NORD FAMILIEVERNKONTORET I HAMMERFEST 3 3.0
FINNMARK 2012 ALTA BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 83:6:1:2:9 BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING AVD ALTA 7 6.5
FINNMARK 2012 ALTA BUFETAT NORD 83:6:2:5:1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGIONKONTOR NORD 41 36.2
FINNMARK 2012 ALTA BUFETAT NORD 83:6:2:5:2 BUFETAT NORD ALTA UNGDOMSSENTER 35 29.5
FINNMARK 2012 ALTA BUFETAT NORD 83:6:2:5:27 BUFETAT NORD INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING ALTA 7 7.0
FINNMARK 2012 ALTA BUFETAT NORD 83:6:2:5:4 BUFETAT NORD FAMILIEVERNKONTORET I ALTA 6 6.0
FINNMARK 2021 KARASJOK BUFETAT NORD 83:6:2:5:12 BUFETAT NORD INDRE FINNMARK FAMILIEVERNKONTOR 4 4.0