FORVALTNINGSDATABASEN

NESSET, MØRE OG ROMSDAL

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i NESSET (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 22 10 32 17 6 23 5 4 9
1981 25 13 38 22 7 29 3 6 9
1982 29 12 41 25 7 32 4 5 9
1983 30 13 43 25 7 32 5 6 11
1984 25 11 36 20 6 26 5 5 10
1985 23 11 34 20 6 26 3 5 8
1986 23 12 35 20 6 26 3 6 9
1987 22 12 34 19 6 25 3 6 9
1988 20 11 31 18 7 25 2 4 6
1989 22 16 38 20 6 26 2 10 12
1990 23 19 42 18 9 27 5 10 15
1991 23 22 45 18 8 26 5 14 19
1992 19 20 39 17 8 25 2 12 14
1993 17 26 43 15 8 23 2 18 20
1994 10 26 36 8 7 15 2 19 21
1995 11 25 36 9 7 16 2 18 20
1996 12 28 40 10 7 17 2 21 23
1997 13 21 34 11 6 17 2 15 17
1998 11 23 34 10 7 17 1 16 17
1999 11 19 30 10 8 18 1 11 12
2000 10 9 19 9 3 12 1 6 7
2001 6 9 15 5 3 8 1 6 7
2002 6 8 14 4 3 7 2 5 7
2003 4 8 12 3 4 7 1 4 5
2004 3 7 10 3 4 7 3 3
2005 3 8 11 3 4 7 4 4
2006 3 8 11 3 5 8 3 3
2007 2 9 11 2 5 7 4 4
2008 2 8 10 2 4 6 4 4
2009 3 7 10 3 5 8 2 2
2010 2 6 8 2 3 5 3 3
2011 3 6 9 3 3 6 3 3
2012 3 5 8 3 2 5 3 3
2013 2 5 7 2 3 5 2 2
2014 3 5 8 3 3 6 2 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i NESSET (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 20.1 8.7 28.8 17.0 6.0 23.0 3.1 2.7 5.8
1981 23.4 10.8 34.3 22.0 7.0 29.0 1.4 3.8 5.3
1982 27.2 10.2 37.4 25.0 7.0 32.0 2.2 3.2 5.4
1983 27.8 10.3 38.0 25.0 7.0 32.0 2.8 3.3 6.0
1984 22.7 9.2 31.9 20.0 6.0 26.0 2.7 3.2 5.9
1985 21.4 9.2 30.6 20.0 6.0 26.0 1.4 3.2 4.6
1986 21.4 9.9 31.4 20.0 6.0 26.0 1.4 3.9 5.4
1987 20.4 10.0 30.4 19.0 6.0 25.0 1.4 4.0 5.4
1988 18.8 10.0 28.8 18.0 7.0 25.0 0.8 3.0 3.8
1989 20.8 11.1 31.9 20.0 6.0 26.0 0.8 5.1 5.9
1990 19.1 12.9 32.0 18.0 9.0 27.0 1.1 3.9 5.0
1991 19.0 13.2 32.2 18.0 8.0 26.0 1.0 5.2 6.2
1992 17.7 12.9 30.5 17.0 8.0 25.0 0.7 4.8 5.5
1993 15.8 13.6 29.4 15.0 8.0 23.0 0.8 5.6 6.4
1994 8.8 13.3 22.0 8.0 7.0 15.0 0.8 6.3 7.1
1995 9.9 13.2 23.2 9.0 7.0 16.0 0.9 6.2 7.2
1996 10.8 13.7 24.5 10.0 7.0 17.0 0.8 6.7 7.5
1997 11.8 11.6 23.4 11.0 6.0 17.0 0.8 5.6 6.4
1998 10.5 13.3 23.8 10.0 7.0 17.0 0.5 6.3 6.8
1999 10.5 12.1 22.6 10.0 8.0 18.0 0.5 4.1 4.6
2000 9.5 5.3 14.8 9.0 3.0 12.0 0.5 2.3 2.8
2001 5.5 5.8 11.3 5.0 3.0 8.0 0.5 2.8 3.3
2002 5.1 5.4 10.5 4.0 3.0 7.0 1.1 2.4 3.5
2003 3.6 5.7 9.3 3.0 4.0 7.0 0.6 1.7 2.3
2004 3.0 5.2 8.2 3.0 4.0 7.0 1.2 1.2
2005 3.0 5.6 8.6 3.0 4.0 7.0 1.6 1.6
2006 3.0 6.4 9.4 3.0 5.0 8.0 1.4 1.4
2007 2.0 7.1 9.1 2.0 5.0 7.0 2.1 2.1
2008 2.0 6.2 8.2 2.0 4.0 6.0 2.2 2.2
2009 3.0 5.9 8.9 3.0 5.0 8.0 0.9 0.9
2010 2.0 4.7 6.7 2.0 3.0 5.0 1.7 1.7
2011 3.0 4.7 7.7 3.0 3.0 6.0 1.7 1.7
2012 3.0 3.7 6.7 3.0 2.0 5.0 1.7 1.7
2013 2.0 3.8 5.8 2.0 3.0 5.0 0.8 0.8
2014 3.0 3.8 6.8 3.0 3.0 6.0 0.8 0.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i NESSET (MØRE OG ROMSDAL)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 32 0.0 28.8 0.0
1981 38 0.0 34.3 0.0
1982 41 0.0 37.4 0.0
1983 43 0.0 38.0 0.0
1984 36 0.0 31.9 0.0
1985 34 0.0 30.6 0.0
1986 35 0.0 31.4 0.0
1987 34 0.0 30.4 0.0
1988 31 0.0 28.8 0.0
1989 38 0.0 31.9 0.0
1990 42 0.0 32.0 0.0
1991 45 0.0 32.2 0.0
1992 39 0.0 30.5 0.0
1993 43 0.0 29.4 0.0
1994 36 0.0 22.0 0.0
1995 36 0.0 23.2 0.0
1996 40 0.0 24.5 0.0
1997 34 0.0 23.4 0.0
1998 34 0.0 23.8 0.0
1999 30 0.0 22.6 0.0
2000 19 0.0 1.7 14.8 0.0
2001 15 0.0 1.3 11.3 0.0
2002 14 0.0 1.0 10.5 0.0
2003 12 0.0 0.9 9.3 0.0
2004 10 0.0 0.8 8.2 0.0
2005 11 0.0 0.9 8.6 0.0
2006 11 0.0 0.9 9.4 0.0
2007 11 0.0 0.9 9.1 0.0
2008 10 0.0 0.9 8.2 0.0
2009 10 0.0 0.8 8.9 0.0
2010 8 0.0 0.8 6.7 0.0
2011 9 0.0 0.9 7.7 0.0
2012 8 0.0 0.8 6.7 0.0
2013 7 0.0 0.8 5.8 0.0
2014 8 0.0 0.9 6.8 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i NESSET (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 2.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i NESSET (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
MØRE BISPEDØME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV MØRE OG ROMSDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 2.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i NESSET (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:8:21 MØRE BISPEDØME PRESTESKAPET I NESSET, ERESFJORD, EIKSDAL OG VISTDAL SOKN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:15:24 NAV MØRE OG ROMSDAL NAV NESSET ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
4:7:15:19:7 NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT NESSET LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 2.8