FORVALTNINGSDATABASEN

AUKRA, MØRE OG ROMSDAL

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i AUKRA (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 16 5 21 16 4 20 1 1
1981 19 10 29 18 6 24 1 4 5
1982 23 11 34 23 6 29 5 5
1983 19 12 31 19 4 23 8 8
1984 16 14 30 16 6 22 8 8
1985 17 13 30 17 5 22 8 8
1986 18 13 31 18 5 23 8 8
1987 16 13 29 16 5 21 8 8
1988 14 16 30 14 5 19 11 11
1989 15 15 30 15 4 19 11 11
1990 14 15 29 14 5 19 10 10
1991 14 17 31 14 4 18 13 13
1992 15 14 29 15 6 21 8 8
1993 14 20 34 14 5 19 15 15
1994 10 19 29 10 4 14 15 15
1995 11 15 26 10 5 15 1 10 11
1996 12 15 27 11 6 17 1 9 10
1997 13 14 27 12 5 17 1 9 10
1998 13 16 29 12 5 17 1 11 12
1999 12 13 25 12 4 16 9 9
2000 9 6 15 8 4 12 1 2 3
2001 10 5 15 9 4 13 1 1 2
2002 7 5 12 6 3 9 1 2 3
2003 8 2 10 7 2 9 1 1
2004 10 1 11 9 1 10 1 1
2005 10 1 11 9 1 10 1 1
2006 13 1 14 11 1 12 2 2
2007 10 1 11 9 1 10 1 1
2008 9 1 10 8 1 9 1 1
2009 7 2 9 6 2 8 1 1
2010 6 3 9 5 3 8 1 1
2011 4 3 7 4 3 7
2012 4 2 6 4 2 6
2013 4 4 8 4 3 7 1 1
2014 5 4 9 5 4 9
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i AUKRA (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 16.0 4.5 20.5 16.0 4.0 20.0 0.5 0.5
1981 18.5 7.9 26.4 18.0 6.0 24.0 0.5 1.9 2.4
1982 23.0 8.4 31.4 23.0 6.0 29.0 2.4 2.4
1983 19.0 7.4 26.4 19.0 4.0 23.0 3.4 3.4
1984 16.0 9.6 25.6 16.0 6.0 22.0 3.6 3.6
1985 17.0 8.8 25.8 17.0 5.0 22.0 3.8 3.8
1986 18.0 8.1 26.1 18.0 5.0 23.0 3.1 3.1
1987 16.0 9.2 25.2 16.0 5.0 21.0 4.2 4.2
1988 14.0 11.2 25.2 14.0 5.0 19.0 6.2 6.2
1989 15.0 9.6 24.6 15.0 4.0 19.0 5.6 5.6
1990 14.0 10.0 24.0 14.0 5.0 19.0 5.0 5.0
1991 14.0 10.9 24.9 14.0 4.0 18.0 6.8 6.8
1992 15.0 9.2 24.2 15.0 6.0 21.0 3.2 3.2
1993 14.0 12.0 26.0 14.0 5.0 19.0 7.0 7.0
1994 10.0 12.1 22.1 10.0 4.0 14.0 8.1 8.1
1995 10.4 9.9 20.3 10.0 5.0 15.0 0.4 4.9 5.3
1996 11.4 11.2 22.6 11.0 6.0 17.0 0.4 5.2 5.6
1997 12.4 9.6 21.9 12.0 5.0 17.0 0.4 4.6 4.9
1998 12.4 10.0 22.4 12.0 5.0 17.0 0.4 5.0 5.3
1999 12.0 8.5 20.5 12.0 4.0 16.0 4.5 4.5
2000 8.4 5.6 14.0 8.0 4.0 12.0 0.4 1.6 2.0
2001 9.4 4.8 14.2 9.0 4.0 13.0 0.4 0.8 1.2
2002 6.4 4.3 10.7 6.0 3.0 9.0 0.4 1.3 1.7
2003 7.4 2.0 9.4 7.0 2.0 9.0 0.4 0.4
2004 9.4 1.0 10.4 9.0 1.0 10.0 0.4 0.4
2005 9.4 1.0 10.4 9.0 1.0 10.0 0.4 0.4
2006 11.9 1.0 12.9 11.0 1.0 12.0 0.9 0.9
2007 9.4 1.0 10.4 9.0 1.0 10.0 0.4 0.4
2008 8.4 1.0 9.4 8.0 1.0 9.0 0.4 0.4
2009 6.6 2.0 8.6 6.0 2.0 8.0 0.6 0.6
2010 5.8 3.0 8.8 5.0 3.0 8.0 0.8 0.8
2011 4.0 3.0 7.0 4.0 3.0 7.0
2012 4.0 2.0 6.0 4.0 2.0 6.0
2013 4.0 3.2 7.2 4.0 3.0 7.0 0.2 0.2
2014 5.0 4.0 9.0 5.0 4.0 9.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i AUKRA (MØRE OG ROMSDAL)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 21 0.0 20.5 0.0
1981 29 0.0 26.4 0.0
1982 34 0.0 31.4 0.0
1983 31 0.0 26.4 0.0
1984 30 0.0 25.6 0.0
1985 30 0.0 25.8 0.0
1986 31 0.0 26.1 0.0
1987 29 0.0 25.2 0.0
1988 30 0.0 25.2 0.0
1989 30 0.0 24.6 0.0
1990 29 0.0 24.0 0.0
1991 31 0.0 24.9 0.0
1992 29 0.0 24.2 0.0
1993 34 0.0 26.0 0.0
1994 29 0.0 22.1 0.0
1995 26 0.0 20.3 0.0
1996 27 0.0 22.6 0.0
1997 27 0.0 21.9 0.0
1998 29 0.0 22.4 0.0
1999 25 0.0 20.5 0.0
2000 15 0.0 1.3 14.0 0.0
2001 15 0.0 1.3 14.2 0.0
2002 12 0.0 1.1 10.7 0.0
2003 10 0.0 0.9 9.4 0.0
2004 11 0.0 1.1 10.4 0.0
2005 11 0.0 1.0 10.4 0.0
2006 14 0.0 1.0 12.9 0.0
2007 11 0.0 0.8 10.4 0.0
2008 10 0.0 0.8 9.4 0.0
2009 9 0.0 0.7 8.6 0.0
2010 9 0.0 0.7 8.8 0.0
2011 7 0.0 0.5 7.0 0.0
2012 6 0.0 0.5 6.0 0.0
2013 8 0.0 0.6 7.2 0.0
2014 9 0.0 0.6 9.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i AUKRA (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 5.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i AUKRA (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
MØRE BISPEDØME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV MØRE OG ROMSDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 5.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i AUKRA (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:8:1 MØRE BISPEDØME PRESTESKAPET I AUKRA SOKN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:15:1 NAV MØRE OG ROMSDAL NAV AUKRA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
4:7:15:19:12 NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT SUND LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 5.0