FORVALTNINGSDATABASEN

EIDE, MØRE OG ROMSDAL

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i EIDE (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 21 12 33 21 4 25 8 8
1981 21 13 34 21 5 26 8 8
1982 23 15 38 22 6 28 1 9 10
1983 22 15 37 20 7 27 2 8 10
1984 18 15 33 18 6 24 9 9
1985 15 15 30 15 6 21 9 9
1986 15 14 29 15 6 21 8 8
1987 14 17 31 13 8 21 1 9 10
1988 14 17 31 12 8 20 2 9 11
1989 16 16 32 14 7 21 2 9 11
1990 14 21 35 12 8 20 2 13 15
1991 13 23 36 11 7 18 2 16 18
1992 10 21 31 9 8 17 1 13 14
1993 7 25 32 5 6 11 2 19 21
1994 6 23 29 4 3 7 2 20 22
1995 4 23 27 3 5 8 1 18 19
1996 4 18 22 4 5 9 13 13
1997 4 19 23 3 6 9 1 13 14
1998 4 22 26 3 4 7 1 18 19
1999 1 8 9 1 3 4 5 5
2000 1 8 9 1 3 4 5 5
2001 1 6 7 1 2 3 4 4
2002 1 8 9 1 4 5 4 4
2003 5 5 3 3 2 2
2004 6 6 3 3 3 3
2005 7 7 3 3 4 4
2006 5 5 4 4 1 1
2007 6 6 3 3 3 3
2008 5 5 3 3 2 2
2009 1 6 7 1 2 3 4 4
2010 1 5 6 1 1 2 4 4
2011 2 4 6 1 1 1 4 5
2012 2 4 6 1 1 1 4 5
2013 2 2 4 2 1 3 1 1
2014 1 1 2 1 1 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i EIDE (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 21.0 8.1 29.1 21.0 4.0 25.0 4.2 4.2
1981 21.0 9.1 30.0 21.0 5.0 26.0 4.1 4.1
1982 22.2 10.8 33.0 22.0 6.0 28.0 0.2 4.8 5.0
1983 20.5 10.9 31.4 20.0 7.0 27.0 0.6 3.9 4.4
1984 18.0 10.1 28.1 18.0 6.0 24.0 4.1 4.1
1985 15.0 10.3 25.3 15.0 6.0 21.0 4.3 4.3
1986 15.0 10.1 25.1 15.0 6.0 21.0 4.1 4.1
1987 13.5 13.2 26.7 13.0 8.0 21.0 0.5 5.2 5.7
1988 12.8 13.2 26.0 12.0 8.0 20.0 0.8 5.2 6.0
1989 14.8 12.2 27.0 14.0 7.0 21.0 0.8 5.2 6.0
1990 12.8 14.0 26.9 12.0 8.0 20.0 0.8 6.0 6.9
1991 11.8 14.7 26.5 11.0 7.0 18.0 0.8 7.7 8.5
1992 9.3 13.0 22.3 9.0 8.0 17.0 0.3 5.0 5.3
1993 5.8 13.5 19.3 5.0 6.0 11.0 0.8 7.5 8.3
1994 4.8 13.0 17.9 4.0 3.0 7.0 0.8 10.0 10.9
1995 3.5 14.5 18.0 3.0 5.0 8.0 0.5 9.5 10.0
1996 4.0 12.6 16.6 4.0 5.0 9.0 7.7 7.7
1997 3.5 12.6 16.1 3.0 6.0 9.0 0.5 6.6 7.1
1998 3.5 13.6 17.1 3.0 4.0 7.0 0.5 9.6 10.1
1999 1.0 5.7 6.7 1.0 3.0 4.0 2.7 2.7
2000 1.0 6.0 7.0 1.0 3.0 4.0 3.0 3.0
2001 1.0 5.2 6.2 1.0 2.0 3.0 3.2 3.2
2002 1.0 6.2 7.2 1.0 4.0 5.0 2.2 2.2
2003 3.6 3.6 3.0 3.0 0.6 0.6
2004 3.8 3.8 3.0 3.0 0.8 0.8
2005 4.2 4.2 3.0 3.0 1.2 1.2
2006 4.5 4.5 4.0 4.0 0.5 0.5
2007 4.1 4.1 3.0 3.0 1.1 1.1
2008 3.6 3.6 3.0 3.0 0.6 0.6
2009 1.0 3.6 4.6 1.0 2.0 3.0 1.6 1.6
2010 1.0 2.6 3.6 1.0 1.0 2.0 1.6 1.6
2011 1.3 1.6 2.9 1.0 1.0 0.3 1.6 1.9
2012 1.2 1.6 2.9 1.0 1.0 0.2 1.6 1.9
2013 2.0 1.1 3.1 2.0 1.0 3.0 0.1 0.1
2014 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i EIDE (MØRE OG ROMSDAL)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 33 0.0 29.1 0.0
1981 34 0.0 30.0 0.0
1982 38 0.0 33.0 0.0
1983 37 0.0 31.4 0.0
1984 33 0.0 28.1 0.0
1985 30 0.0 25.3 0.0
1986 29 0.0 25.1 0.0
1987 31 0.0 26.7 0.0
1988 31 0.0 26.0 0.0
1989 32 0.0 27.0 0.0
1990 35 0.0 26.9 0.0
1991 36 0.0 26.5 0.0
1992 31 0.0 22.3 0.0
1993 32 0.0 19.3 0.0
1994 29 0.0 17.9 0.0
1995 27 0.0 18.0 0.0
1996 22 0.0 16.6 0.0
1997 23 0.0 16.1 0.0
1998 26 0.0 17.1 0.0
1999 9 0.0 6.7 0.0
2000 9 0.0 0.7 7.0 0.0
2001 7 0.0 0.6 6.2 0.0
2002 9 0.0 0.8 7.2 0.0
2003 5 0.0 0.4 3.6 0.0
2004 6 0.0 0.5 3.8 0.0
2005 7 0.0 0.5 4.2 0.0
2006 5 0.0 0.4 4.5 0.0
2007 6 0.0 0.4 4.1 0.0
2008 5 0.0 0.4 3.6 0.0
2009 7 0.0 0.6 4.6 0.0
2010 6 0.0 0.5 3.6 0.0
2011 6 0.0 0.5 2.9 0.0
2012 6 0.0 0.5 2.9 0.0
2013 4 0.0 0.3 3.1 0.0
2014 2 0.0 0.2 2.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i EIDE (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i EIDE (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
MØRE BISPEDØME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV MØRE OG ROMSDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i EIDE (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:8:6 MØRE BISPEDØME PRESTESKAPET I EIDE SOKN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:15:4 NAV MØRE OG ROMSDAL NAV EIDE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0