FORVALTNINGSDATABASEN

GJEMNES, MØRE OG ROMSDAL

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i GJEMNES (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 23 10 33 20 5 25 3 5 8
1981 25 13 38 22 5 27 3 8 11
1982 25 14 39 21 8 29 4 6 10
1983 25 14 39 20 9 29 5 5 10
1984 20 17 37 16 9 25 4 8 12
1985 20 17 37 16 9 25 4 8 12
1986 19 16 35 15 10 25 4 6 10
1987 19 17 36 15 9 24 4 8 12
1988 19 18 37 15 10 25 4 8 12
1989 17 17 34 13 9 22 4 8 12
1990 18 21 39 15 9 24 3 12 15
1991 17 22 39 14 9 23 3 13 16
1992 14 20 34 12 9 21 2 11 13
1993 12 27 39 11 10 21 1 17 18
1994 10 25 35 9 7 16 1 18 19
1995 10 22 32 8 7 15 2 15 17
1996 11 16 27 8 5 13 3 11 14
1997 9 17 26 7 7 14 2 10 12
1998 10 14 24 7 6 13 3 8 11
1999 8 8 16 6 4 10 2 4 6
2000 8 7 15 7 4 11 1 3 4
2001 7 8 15 6 5 11 1 3 4
2002 6 9 15 5 5 10 1 4 5
2003 7 9 16 7 5 12 4 4
2004 6 6 12 6 2 8 4 4
2005 6 5 11 6 2 8 3 3
2006 6 5 11 6 3 9 2 2
2007 5 6 11 5 2 7 4 4
2008 5 5 10 5 3 8 2 2
2009 6 6 12 6 3 9 3 3
2010 4 9 13 4 2 6 7 7
2011 2 7 9 2 4 6 3 3
2012 3 6 9 3 4 7 2 2
2013 3 6 9 3 4 7 2 2
2014 3 7 10 3 4 7 3 3
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i GJEMNES (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 22.5 7.4 29.8 20.0 5.0 25.0 2.5 2.4 4.8
1981 24.5 9.2 33.7 22.0 5.0 27.0 2.5 4.2 6.7
1982 23.8 11.3 35.0 21.0 8.0 29.0 2.8 3.3 6.0
1983 23.0 11.3 34.3 20.0 9.0 29.0 3.0 2.3 5.3
1984 18.1 13.0 31.1 16.0 9.0 25.0 2.1 4.0 6.1
1985 18.1 13.0 31.1 16.0 9.0 25.0 2.1 4.0 6.1
1986 17.1 12.6 29.6 15.0 10.0 25.0 2.1 2.5 4.6
1987 17.0 13.4 30.4 15.0 9.0 24.0 2.0 4.4 6.4
1988 17.0 14.4 31.4 15.0 10.0 25.0 2.0 4.4 6.4
1989 15.0 13.4 28.4 13.0 9.0 22.0 2.0 4.4 6.4
1990 17.0 14.6 31.7 15.0 9.0 24.0 2.0 5.6 7.7
1991 16.0 13.9 30.0 14.0 9.0 23.0 2.0 4.9 7.0
1992 13.2 12.8 26.0 12.0 9.0 21.0 1.2 3.8 5.0
1993 11.5 14.3 25.8 11.0 10.0 21.0 0.5 4.3 4.8
1994 9.8 13.5 23.4 9.0 7.0 16.0 0.8 6.5 7.4
1995 9.3 13.3 22.6 8.0 7.0 15.0 1.3 6.3 7.7
1996 9.7 10.9 20.7 8.0 5.0 13.0 1.7 5.9 7.7
1997 8.3 12.7 21.0 7.0 7.0 14.0 1.3 5.7 7.0
1998 9.2 9.9 19.0 7.0 6.0 13.0 2.2 3.9 6.1
1999 7.1 5.9 13.0 6.0 4.0 10.0 1.1 1.9 3.0
2000 7.5 5.1 12.6 7.0 4.0 11.0 0.5 1.1 1.6
2001 6.5 6.1 12.6 6.0 5.0 11.0 0.5 1.1 1.6
2002 5.5 7.2 12.7 5.0 5.0 10.0 0.5 2.2 2.7
2003 7.0 7.4 14.4 7.0 5.0 12.0 2.4 2.4
2004 6.0 3.9 9.9 6.0 2.0 8.0 1.9 1.9
2005 6.0 3.3 9.3 6.0 2.0 8.0 1.3 1.3
2006 6.0 3.2 9.2 6.0 3.0 9.0 0.2 0.2
2007 5.0 3.8 8.8 5.0 2.0 7.0 1.8 1.8
2008 5.0 4.4 9.4 5.0 3.0 8.0 1.4 1.4
2009 6.0 4.5 10.5 6.0 3.0 9.0 1.5 1.5
2010 4.0 4.8 8.8 4.0 2.0 6.0 2.8 2.8
2011 2.0 5.2 7.2 2.0 4.0 6.0 1.2 1.2
2012 3.0 4.7 7.7 3.0 4.0 7.0 0.7 0.7
2013 3.0 4.7 7.7 3.0 4.0 7.0 0.7 0.7
2014 3.0 5.2 8.2 3.0 4.0 7.0 1.2 1.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i GJEMNES (MØRE OG ROMSDAL)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 33 0.0 29.8 0.0
1981 38 0.0 33.7 0.0
1982 39 0.0 35.0 0.0
1983 39 0.0 34.3 0.0
1984 37 0.0 31.1 0.0
1985 37 0.0 31.1 0.0
1986 35 0.0 29.6 0.0
1987 36 0.0 30.4 0.0
1988 37 0.0 31.4 0.0
1989 34 0.0 28.4 0.0
1990 39 0.0 31.7 0.0
1991 39 0.0 30.0 0.0
1992 34 0.0 26.0 0.0
1993 39 0.0 25.8 0.0
1994 35 0.0 23.4 0.0
1995 32 0.0 22.6 0.0
1996 27 0.0 20.7 0.0
1997 26 0.0 21.0 0.0
1998 24 0.0 19.0 0.0
1999 16 0.0 13.0 0.0
2000 15 0.0 1.8 12.6 0.0
2001 15 0.0 1.8 12.6 0.0
2002 15 0.0 2.0 12.7 0.0
2003 16 0.0 2.0 14.4 0.0
2004 12 0.0 1.5 9.9 0.0
2005 11 0.0 1.3 9.3 0.0
2006 11 0.0 1.3 9.2 0.0
2007 11 0.0 1.3 8.8 0.0
2008 10 0.0 1.2 9.4 0.0
2009 12 0.0 1.5 10.5 0.0
2010 13 0.0 1.1 8.8 0.0
2011 9 0.0 0.8 7.2 0.0
2012 9 0.0 1.1 7.7 0.0
2013 9 0.0 1.1 7.7 0.0
2014 10 0.0 1.2 8.2 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i GJEMNES (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 4.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i GJEMNES (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
MØRE BISPEDØME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV MØRE OG ROMSDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.0
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 4.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i GJEMNES (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:8:42 MØRE BISPEDØME PRESTESKAPET I ØRE OG GJEMNES SOKN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:15:12 NAV MØRE OG ROMSDAL NAV GJEMNES ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.0
4:7:15:19:3 NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT GJEMNES OG EIDE LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 4.2