FORVALTNINGSDATABASEN

TINGVOLL, MØRE OG ROMSDAL

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i TINGVOLL (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 32 24 56 32 7 39 17 17
1981 35 27 62 34 9 43 1 18 19
1982 34 27 61 32 7 39 2 20 22
1983 34 28 62 34 6 40 22 22
1984 29 26 55 29 5 34 21 21
1985 31 27 58 30 6 36 1 21 22
1986 31 26 57 31 6 37 20 20
1987 26 27 53 25 6 31 1 21 22
1988 28 24 52 27 5 32 1 19 20
1989 26 26 52 24 5 29 2 21 23
1990 27 29 56 23 5 28 4 24 28
1991 25 31 56 21 7 28 4 24 28
1992 35 33 68 25 8 33 10 25 35
1993 34 38 72 24 8 32 10 30 40
1994 23 32 55 15 6 21 8 26 34
1995 18 25 43 14 6 20 4 19 23
1996 17 26 43 13 6 19 4 20 24
1997 16 23 39 12 7 19 4 16 20
1998 16 24 40 12 7 19 4 17 21
1999 15 20 35 13 5 18 2 15 17
2000 8 9 17 8 3 11 6 6
2001 8 9 17 6 4 10 2 5 7
2002 8 9 17 7 4 11 1 5 6
2003 9 8 17 7 4 11 2 4 6
2004 7 9 16 6 5 11 1 4 5
2005 6 7 13 6 3 9 4 4
2006 18 22 40 14 10 24 4 12 16
2007 18 21 39 13 10 23 5 11 16
2008 15 21 36 10 10 20 5 11 16
2009 14 22 36 8 14 22 6 8 14
2010 15 27 42 9 16 25 6 11 17
2011 16 28 44 10 15 25 6 13 19
2012 18 31 49 10 17 27 8 14 22
2013 16 29 45 10 15 25 6 14 20
2014 17 29 46 11 12 23 6 17 23
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i TINGVOLL (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 32.0 16.3 48.3 32.0 7.0 39.0 9.3 9.3
1981 34.3 18.6 52.9 34.0 9.0 43.0 0.3 9.6 9.9
1982 33.0 17.2 50.2 32.0 7.0 39.0 1.0 10.2 11.2
1983 34.0 17.1 51.1 34.0 6.0 40.0 11.1 11.1
1984 29.0 15.9 45.0 29.0 5.0 34.0 10.9 10.9
1985 30.5 17.0 47.5 30.0 6.0 36.0 0.5 10.9 11.4
1986 31.0 16.6 47.6 31.0 6.0 37.0 10.6 10.6
1987 25.6 16.9 42.5 25.0 6.0 31.0 0.6 10.9 11.5
1988 27.5 15.2 42.8 27.0 5.0 32.0 0.5 10.2 10.8
1989 25.0 16.5 41.5 24.0 5.0 29.0 1.0 11.5 12.5
1990 24.4 17.3 41.7 23.0 5.0 28.0 1.4 12.3 13.7
1991 23.0 18.7 41.7 21.0 7.0 28.0 2.0 11.7 13.7
1992 28.2 19.8 48.0 25.2 8.0 33.2 3.0 11.8 14.8
1993 26.5 22.3 48.8 24.0 8.0 32.0 2.5 14.3 16.8
1994 19.0 16.7 35.7 15.0 6.0 21.0 4.0 10.7 14.7
1995 15.7 13.1 28.8 14.0 6.0 20.0 1.7 7.1 8.8
1996 15.4 13.0 28.5 13.0 6.0 19.0 2.5 7.0 9.5
1997 14.3 14.5 28.8 12.0 7.0 19.0 2.3 7.5 9.8
1998 14.8 13.7 28.4 12.0 7.0 19.0 2.8 6.7 9.4
1999 13.5 12.3 25.8 13.0 5.0 18.0 0.5 7.3 7.8
2000 8.0 5.8 13.8 8.0 3.0 11.0 2.8 2.8
2001 7.0 6.0 13.0 6.0 4.0 10.0 1.0 2.0 3.0
2002 7.5 6.0 13.5 7.0 4.0 11.0 0.5 2.0 2.5
2003 8.0 5.3 13.4 7.0 4.0 11.0 1.0 1.3 2.4
2004 6.5 6.4 12.9 6.0 5.0 11.0 0.5 1.4 1.9
2005 6.0 4.0 10.0 6.0 3.0 9.0 1.0 1.0
2006 15.8 18.3 34.1 14.0 10.0 24.0 1.8 8.3 10.1
2007 15.2 18.0 33.2 13.0 10.0 23.0 2.2 7.9 10.1
2008 12.2 18.0 30.2 10.0 10.0 20.0 2.2 8.0 10.2
2009 11.6 20.1 31.8 8.0 14.0 22.0 3.6 6.2 9.8
2010 12.7 24.8 37.5 9.0 16.0 25.0 3.7 8.8 12.4
2011 13.0 25.4 38.3 10.0 15.0 25.0 3.0 10.4 13.4
2012 14.4 28.1 42.5 10.0 17.0 27.0 4.4 11.1 15.5
2013 13.6 25.2 38.8 10.0 15.0 25.0 3.7 10.2 13.9
2014 14.8 24.7 39.5 11.0 12.0 23.0 3.8 12.7 16.5
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i TINGVOLL (MØRE OG ROMSDAL)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 56 0.0 48.3 0.0
1981 62 0.0 52.9 0.0
1982 61 0.0 50.2 0.0
1983 62 0.0 51.1 0.0
1984 55 0.0 45.0 0.0
1985 58 0.0 47.5 0.0
1986 57 0.0 47.6 0.0
1987 53 0.0 42.5 0.0
1988 52 0.0 42.8 0.0
1989 52 0.0 41.5 0.0
1990 56 0.0 41.7 0.0
1991 56 0.0 41.7 0.0
1992 68 0.0 48.0 0.0
1993 72 0.0 48.8 0.0
1994 55 0.0 35.7 0.0
1995 43 0.0 28.8 0.0
1996 43 0.0 28.5 0.0
1997 39 0.0 28.8 0.0
1998 40 0.0 28.4 0.0
1999 35 0.0 25.8 0.0
2000 17 0.0 1.5 13.8 0.0
2001 17 0.0 1.6 13.0 0.0
2002 17 0.0 1.7 13.5 0.0
2003 17 0.0 1.6 13.4 0.0
2004 16 0.0 1.5 12.9 0.0
2005 13 0.0 1.2 10.0 0.0
2006 40 0.0 3.7 34.1 0.0
2007 39 0.0 3.5 33.2 0.0
2008 36 0.0 3.3 30.2 0.0
2009 36 0.0 3.3 31.8 0.0
2010 42 0.0 3.8 37.5 0.0
2011 44 0.0 4.1 38.3 0.0
2012 49 0.0 4.6 42.5 0.0
2013 45 0.0 4.4 38.8 0.0
2014 46 0.0 4.4 39.5 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i TINGVOLL (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 36 30.0
KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.6
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.9
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i TINGVOLL (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BIOFORSK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 36 30.0
MØRE BISPEDØME KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
NAV MØRE OG ROMSDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.6
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.9
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i TINGVOLL (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
11:6:13 BIOFORSK BIOFORSK ØKOLOGISK TINGVOLL LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 36 30.0
89:51:8:35 MØRE BISPEDØME PRESTESKAPET I TINGVOLL OG STRAUMNES SOKN KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
90:2:2:15:39 NAV MØRE OG ROMSDAL NAV TINGVOLL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.6
4:7:15:19:15 NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT TINGVOLL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.9