FORVALTNINGSDATABASEN

(11) Departementsområdet LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk ( ordinært regulativlønte) i (11) Departementsområdet LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 1128 1067.6 987 987.0 141 80.6
Kvinner 1676 1547.7 1261 1261.0 415 286.7
Totalt 2804 2615.3 2248 2248.0 556 367.3
(11) Departementsområdet LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
1.8 1.9
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (11) Departementsområdet LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 49 47.2
2 AKERSHUS 493 462.6
3 OSLO 870 823.9
4 HEDMARK 126 118.7
5 OPPLAND 87 77.7
6 BUSKERUD 48 40.2
7 VESTFOLD 32 31.0
8 TELEMARK 28 27.5
9 AUST-AGDER 32 28.5
10 VEST-AGDER 12 11.8
11 ROGALAND 174 157.7
12 HORDALAND 146 134.4
14 SOGN OG FJORDANE 52 48.7
15 MØRE OG ROMSDAL 96 84.1
16 SØR-TRØNDELAG 133 121.8
17 NORD-TRØNDELAG 105 93.5
18 NORDLAND 136 131.1
19 TROMS 89 84.0
20 FINNMARK 96 90.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (11) Departementsområdet LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 105 SARPSBORG 26 25.6
ØSTFOLD 124 ASKIM 17 16.1
ØSTFOLD 128 RAKKESTAD 6 5.5
AKERSHUS 214 ÅS 453 424.5
AKERSHUS 219 BÆRUM 9 8.4
AKERSHUS 235 ULLENSAKER 27 26.1
AKERSHUS 237 EIDSVOLL 4 3.6
OSLO 301 OSLO 870 823.9
HEDMARK 402 KONGSVINGER 9 8.2
HEDMARK 403 HAMAR 31 29.3
HEDMARK 412 RINGSAKER 66 64.2
HEDMARK 427 ELVERUM 13 11.0
HEDMARK 437 TYNSET 7 5.9
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 9 8.6
OPPLAND 502 GJØVIK 11 9.4
OPPLAND 517 SEL 10 8.8
OPPLAND 528 ØSTRE TOTEN 40 35.9
OPPLAND 542 NORD-AURDAL 6 5.1
OPPLAND 544 ØYSTRE SLIDRE 11 9.9
BUSKERUD 602 DRAMMEN 14 12.7
BUSKERUD 604 KONGSBERG 14 10.2
BUSKERUD 605 RINGERIKE 13 10.3
BUSKERUD 617 GOL 7 7.0
VESTFOLD 704 TØNSBERG 5 5.0
VESTFOLD 706 SANDEFJORD 27 26.0
TELEMARK 805 PORSGRUNN 11 10.6
TELEMARK 821 11 11.0
TELEMARK 828 SELJORD 6 6.0
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD 15 14.7
AUST-AGDER 906 ARENDAL 17 13.8
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 12 11.8
ROGALAND 1101 EIGERSUND 17 15.6
ROGALAND 1102 SANDNES 108 98.6
ROGALAND 1106 HAUGESUND 29 26.1
ROGALAND 1119 3 2.6
ROGALAND 1120 KLEPP 17 14.8
HORDALAND 1201 BERGEN 112 104.8
HORDALAND 1221 STORD 12 10.4
HORDALAND 1231 ULLENSVANG 11 9.4
HORDALAND 1238 KVAM 11 9.7
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 7 5.7
SOGN OG FJORDANE 1429 FJALER 12 11.3
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 18 17.4
SOGN OG FJORDANE 1439 VÅGSØY 11 10.8
SOGN OG FJORDANE 1449 STRYN 4 3.5
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 11 9.3
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 20 19.4
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 10 8.9
MØRE OG ROMSDAL 1515 HERØY 10 8.3
MØRE OG ROMSDAL 1525 STRANDA 5 4.2
MØRE OG ROMSDAL 1560 TINGVOLL 36 30.0
MØRE OG ROMSDAL 1566 SURNADAL 4 4.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 81 76.9
SØR-TRØNDELAG 1620 FRØYA 7 7.0
SØR-TRØNDELAG 1624 RISSA 10 7.4
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL 2 1.8
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL 2 2.0
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS 3 2.4
SØR-TRØNDELAG 1648 MIDTRE GAULDAL 28 24.2
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 50 44.8
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS 9 8.1
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL 24 20.6
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER 18 16.0
NORD-TRØNDELAG 1751 NÆRØY 4 4.0
NORDLAND 1804 BODØ 22 21.9
NORDLAND 1805 NARVIK 4 4.0
NORDLAND 1813 BRØNNØY 9 9.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 21 19.3
NORDLAND 1824 VEFSN 5 5.0
NORDLAND 1832 HEMNES 6 5.5
NORDLAND 1833 RANA 9 8.8
NORDLAND 1848 STEIGEN 3 1.7
NORDLAND 1860 VESTVÅGØY 12 12.0
NORDLAND 1870 SORTLAND 45 44.0
TROMS 1902 TROMSØ 45 42.7
TROMS 1903 HARSTAD 21 20.5
TROMS 1931 LENVIK 17 15.2
TROMS 1942 NORDREISA 6 5.6
FINNMARK 2003 VADSØ 11 10.1
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 4 4.0
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO 13 13.0
FINNMARK 2012 ALTA 30 28.7
FINNMARK 2021 KARASJOK 11 9.7
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER 27 25.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (11) Departementsområdet LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD 223 212.6
BIOFORSK 432 390.9
NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP 212 202.8
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 148 144.6
STATENS LANDBRUKSFORVALTNING 193 188.5
VETERINÆRINSTITUTTET 343 317.1
MATTILSYNET 150 144.3
NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) 71 61.6
MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND 162 150.6
MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK 108 98.8
MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER 174 157.6
MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE 142 131.5
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 218 196.0
MATTILSYNET I NORDLAND 112 108.4
MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK 93 87.7
REINDRIFTSFORVALTNINGEN 23 22.1
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (11) Departementsområdet LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD 49 47.2
2 AKERSHUS MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD 109 103.5
2 AKERSHUS BIOFORSK 199 181.8
2 AKERSHUS NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP 185 177.2
3 OSLO LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 148 144.6
3 OSLO STATENS LANDBRUKSFORVALTNING 193 188.5
3 OSLO VETERINÆRINSTITUTTET 259 238.3
3 OSLO MATTILSYNET 150 144.3
3 OSLO MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD 65 61.9
3 OSLO NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) 55 46.3
4 HEDMARK MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND 126 118.7
5 OPPLAND MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND 36 31.9
5 OPPLAND BIOFORSK 51 45.8
6 BUSKERUD MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK 48 40.2
7 VESTFOLD MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK 32 31.0
8 TELEMARK MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK 28 27.5
9 AUST-AGDER BIOFORSK 15 14.7
9 AUST-AGDER MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER 17 13.8
10 VEST-AGDER MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER 12 11.8
11 ROGALAND MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER 145 132.0
11 ROGALAND VETERINÆRINSTITUTTET 12 10.9
11 ROGALAND BIOFORSK 17 14.8
12 HORDALAND VETERINÆRINSTITUTTET 15 13.2
12 HORDALAND MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE 102 94.1
12 HORDALAND NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) 7 6.8
12 HORDALAND NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP 11 10.8
12 HORDALAND BIOFORSK 11 9.4
14 SOGN OG FJORDANE MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE 40 37.4
14 SOGN OG FJORDANE BIOFORSK 12 11.3
15 MØRE OG ROMSDAL MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 60 54.2
15 MØRE OG ROMSDAL BIOFORSK 36 30.0
16 SØR-TRØNDELAG VETERINÆRINSTITUTTET 40 38.2
16 SØR-TRØNDELAG MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 86 77.2
16 SØR-TRØNDELAG NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) 7 6.4
17 NORD-TRØNDELAG MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 72 64.7
17 NORD-TRØNDELAG NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP 9 8.2
17 NORD-TRØNDELAG BIOFORSK 24 20.6
18 NORDLAND MATTILSYNET I NORDLAND 112 108.4
18 NORDLAND BIOFORSK 22 20.7
18 NORDLAND NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) 2 2.0
19 TROMS VETERINÆRINSTITUTTET 17 16.5
19 TROMS MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK 44 41.3
19 TROMS BIOFORSK 21 19.6
19 TROMS NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP 7 6.6
20 FINNMARK MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK 49 46.4
20 FINNMARK REINDRIFTSFORVALTNINGEN 23 22.1
20 FINNMARK BIOFORSK 24 22.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (11) Departementsområdet LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 105 SARPSBORG MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD 26 25.6
ØSTFOLD 124 ASKIM MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD 17 16.1
ØSTFOLD 128 RAKKESTAD MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD 6 5.5
AKERSHUS 214 ÅS MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD 69 65.4
AKERSHUS 214 ÅS BIOFORSK 199 181.8
AKERSHUS 214 ÅS NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP 185 177.2
AKERSHUS 219 BÆRUM MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD 9 8.4
AKERSHUS 235 ULLENSAKER MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD 27 26.1
AKERSHUS 237 EIDSVOLL MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD 4 3.6
OSLO 301 OSLO LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 148 144.6
OSLO 301 OSLO STATENS LANDBRUKSFORVALTNING 193 188.5
OSLO 301 OSLO VETERINÆRINSTITUTTET 259 238.3
OSLO 301 OSLO MATTILSYNET 150 144.3
OSLO 301 OSLO MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD 65 61.9
OSLO 301 OSLO NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) 55 46.3
HEDMARK 402 KONGSVINGER MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND 9 8.2
HEDMARK 403 HAMAR MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND 31 29.3
HEDMARK 412 RINGSAKER MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND 66 64.2
HEDMARK 427 ELVERUM MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND 13 11.0
HEDMARK 437 TYNSET MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND 7 5.9
OPPLAND 501 LILLEHAMMER MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND 9 8.6
OPPLAND 502 GJØVIK MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND 11 9.4
OPPLAND 517 SEL MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND 10 8.8
OPPLAND 528 ØSTRE TOTEN BIOFORSK 40 35.9
OPPLAND 542 NORD-AURDAL MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND 6 5.1
OPPLAND 544 ØYSTRE SLIDRE BIOFORSK 11 9.9
BUSKERUD 602 DRAMMEN MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK 14 12.7
BUSKERUD 604 KONGSBERG MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK 14 10.2
BUSKERUD 605 RINGERIKE MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK 13 10.3
BUSKERUD 617 GOL MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK 7 7.0
VESTFOLD 704 TØNSBERG MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK 5 5.0
VESTFOLD 706 SANDEFJORD MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK 27 26.0
TELEMARK 805 PORSGRUNN MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK 11 10.6
TELEMARK 821 MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK 11 11.0
TELEMARK 828 SELJORD MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK 6 6.0
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD BIOFORSK 15 14.7
AUST-AGDER 906 ARENDAL MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER 17 13.8
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER 12 11.8
ROGALAND 1101 EIGERSUND MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER 17 15.6
ROGALAND 1102 SANDNES VETERINÆRINSTITUTTET 12 10.9
ROGALAND 1102 SANDNES MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER 96 87.7
ROGALAND 1106 HAUGESUND MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER 29 26.1
ROGALAND 1119 MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER 3 2.6
ROGALAND 1120 KLEPP BIOFORSK 17 14.8
HORDALAND 1201 BERGEN VETERINÆRINSTITUTTET 15 13.2
HORDALAND 1201 BERGEN MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE 79 74.1
HORDALAND 1201 BERGEN NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) 7 6.8
HORDALAND 1201 BERGEN NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP 11 10.8
HORDALAND 1221 STORD MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE 12 10.4
HORDALAND 1231 ULLENSVANG BIOFORSK 11 9.4
HORDALAND 1238 KVAM MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE 11 9.7
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE 7 5.7
SOGN OG FJORDANE 1429 FJALER BIOFORSK 12 11.3
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE 18 17.4
SOGN OG FJORDANE 1439 VÅGSØY MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE 11 10.8
SOGN OG FJORDANE 1449 STRYN MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE 4 3.5
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 11 9.3
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 20 19.4
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 10 8.9
MØRE OG ROMSDAL 1515 HERØY MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 10 8.3
MØRE OG ROMSDAL 1525 STRANDA MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 5 4.2
MØRE OG ROMSDAL 1560 TINGVOLL BIOFORSK 36 30.0
MØRE OG ROMSDAL 1566 SURNADAL MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 4 4.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM VETERINÆRINSTITUTTET 40 38.2
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 34 32.3
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) 7 6.4
SØR-TRØNDELAG 1620 FRØYA MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 7 7.0
SØR-TRØNDELAG 1624 RISSA MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 10 7.4
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 2 1.8
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 2 2.0
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 3 2.4
SØR-TRØNDELAG 1648 MIDTRE GAULDAL MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 28 24.2
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 41 36.6
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP 9 8.2
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 9 8.1
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL BIOFORSK 24 20.6
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 18 16.0
NORD-TRØNDELAG 1751 NÆRØY MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 4 4.0
NORDLAND 1804 BODØ MATTILSYNET I NORDLAND 13 13.0
NORDLAND 1804 BODØ BIOFORSK 7 6.9
NORDLAND 1804 BODØ NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) 2 2.0
NORDLAND 1805 NARVIK MATTILSYNET I NORDLAND 4 4.0
NORDLAND 1813 BRØNNØY MATTILSYNET I NORDLAND 9 9.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG MATTILSYNET I NORDLAND 6 5.5
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG BIOFORSK 15 13.8
NORDLAND 1824 VEFSN MATTILSYNET I NORDLAND 5 5.0
NORDLAND 1832 HEMNES MATTILSYNET I NORDLAND 6 5.5
NORDLAND 1833 RANA MATTILSYNET I NORDLAND 9 8.8
NORDLAND 1848 STEIGEN MATTILSYNET I NORDLAND 3 1.7
NORDLAND 1860 VESTVÅGØY MATTILSYNET I NORDLAND 12 12.0
NORDLAND 1870 SORTLAND MATTILSYNET I NORDLAND 45 44.0
TROMS 1902 TROMSØ VETERINÆRINSTITUTTET 3 3.0
TROMS 1902 TROMSØ MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK 14 13.5
TROMS 1902 TROMSØ BIOFORSK 21 19.6
TROMS 1902 TROMSØ NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP 7 6.6
TROMS 1903 HARSTAD VETERINÆRINSTITUTTET 14 13.5
TROMS 1903 HARSTAD MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK 7 7.0
TROMS 1931 LENVIK MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK 17 15.2
TROMS 1942 NORDREISA MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK 6 5.6
FINNMARK 2003 VADSØ MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK 11 10.1
FINNMARK 2004 HAMMERFEST MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK 4 4.0
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK 13 13.0
FINNMARK 2012 ALTA MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK 7 6.6
FINNMARK 2012 ALTA REINDRIFTSFORVALTNINGEN 23 22.1
FINNMARK 2021 KARASJOK MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK 11 9.7
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK 3 3.0
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER BIOFORSK 24 22.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (11) Departementsområdet LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 105 SARPSBORG MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD 11:5:2:1:10 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR YTRE ØSTFOLD 19 18.6
ØSTFOLD 105 SARPSBORG MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD 11:5:2:1:12 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR YTRE ØSTFOLD FILIAL KJØTTKONTROLLEN 7 7.0
ØSTFOLD 124 ASKIM MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD 11:5:2:1:3 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR INDRE ØSTFOLD, FOLLO 17 16.1
ØSTFOLD 128 RAKKESTAD MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD 11:5:2:1:2 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR INDRE ØSTFOLD OG FOLLO KJØTTKONTROL 6 5.5
AKERSHUS 214 ÅS MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD 11:5:2:1:13 MATTILSYNET REGIONKONTORET FOR OSLO AKERSHUS OG ØSTFOLD 69 65.4
AKERSHUS 214 ÅS BIOFORSK 11:6:1 BIOFORSK LEDELSE OG ADMINISTRASJON 31 29.5
AKERSHUS 214 ÅS BIOFORSK 11:6:2 BIOFORSK PLANTEHELSE 90 82.4
AKERSHUS 214 ÅS BIOFORSK 11:6:4 BIOFORSK JORD OG MILJØ ÅS 78 69.9
AKERSHUS 214 ÅS NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP 11:8:4 NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP ÅS 185 177.2
AKERSHUS 219 BÆRUM MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD 11:5:2:1:1 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR ASKER OG BÆRUM 9 8.4
AKERSHUS 235 ULLENSAKER MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD 11:5:2:1:7 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR ROMERIKE 27 26.1
AKERSHUS 237 EIDSVOLL MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD 11:5:2:1:9 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR ROMERIKE FILIAL KJØTTKONTROLLEN 4 3.6
OSLO 301 OSLO LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 11:1 LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 148 144.6
OSLO 301 OSLO STATENS LANDBRUKSFORVALTNING 11:10:1 STATENS LANDBRUKSFORVALTNING 193 188.5
OSLO 301 OSLO VETERINÆRINSTITUTTET 11:11:3 VETERINÆRINSTITUTTET OSLO 259 238.3
OSLO 301 OSLO MATTILSYNET 11:5:1 MATTILSYNET HOVEDKONTORET DIREKTØREN 150 144.3
OSLO 301 OSLO MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD 11:5:2:1:4 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR OSLO 60 57.4
OSLO 301 OSLO MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD 11:5:2:1:5 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR OSLO FILIAL GRENSEKONTROLLEN 2 2.0
OSLO 301 OSLO MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD 11:5:2:1:6 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR OSLO FILIAL KJØTTKONTROLLEN FURUSET 3 2.5
OSLO 301 OSLO NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) 11:7:1 NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORKSNING (NILF) AVD HOVEDKONTOR OSLO 55 46.3
HEDMARK 402 KONGSVINGER MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND 11:5:2:2:8 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR ØST-HEDMARK KONGSVINGER 9 8.2
HEDMARK 403 HAMAR MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND 11:5:2:2:3 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR HEDMARKEN 31 29.3
HEDMARK 412 RINGSAKER MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND 11:5:2:2:9 MATTILSYNET REGIONKONTORET FOR HEDMARK OG OPPLAND 66 64.2
HEDMARK 427 ELVERUM MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND 11:5:2:2:7 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR ØST-HEDMARK 13 11.0
HEDMARK 437 TYNSET MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND 11:5:2:2:4 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR NORD-ØSTERDAL 7 5.9
OPPLAND 501 LILLEHAMMER MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND 11:5:2:2:1 MATTILSYNET DIRSTRIKTSKONTORET FOR GUDBRANDSDAL 9 8.6
OPPLAND 502 GJØVIK MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND 11:5:2:2:5 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR VALDRES OG GJØVIKREGIONEN 11 9.4
OPPLAND 517 SEL MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND 11:5:2:2:10 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTOR FOR GUDBRANDSDAL FILIAL KJØTTKONTROLLEN OTTA 2 2.0
OPPLAND 517 SEL MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND 11:5:2:2:2 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR GUDBRANDSDAL, DYR OG PLANTER 8 6.8
OPPLAND 528 ØSTRE TOTEN BIOFORSK 11:6:14 BIOFORSK ØST APELSVOLL 40 35.9
OPPLAND 542 NORD-AURDAL MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND 11:5:2:2:6 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR VALDRES OG GJØVIKREGIONEN 6 5.1
OPPLAND 544 ØYSTRE SLIDRE BIOFORSK 11:6:16 BIOFORSK ØST LØKEN 11 9.9
BUSKERUD 602 DRAMMEN MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK 11:5:2:3:2 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR DRAMMEN 14 12.7
BUSKERUD 604 KONGSBERG MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK 11:5:2:3:5 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR KONGSBERG 14 10.2
BUSKERUD 605 RINGERIKE MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK 11:5:2:3:3 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR HADELAND OG RINGERIKE 13 10.3
BUSKERUD 617 GOL MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK 11:5:2:3:4 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR HALLINGDAL 7 7.0
VESTFOLD 704 TØNSBERG MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK 11:5:2:3:8 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR VESTFOLD FILIAL KJØTTKONTROLLEN SEM 5 5.0
VESTFOLD 706 SANDEFJORD MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK 11:5:2:3:1 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR VESTFOLD 27 26.0
TELEMARK 805 PORSGRUNN MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK 11:5:2:3:7 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR NEDRE TELEMARK 11 10.6
TELEMARK 821 MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK 11:5:2:3:10 MATTILSYNET REGIONKONTORET FOR BUSKERUD VESTFOLD OG TELEMARK 11 11.0
TELEMARK 828 SELJORD MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK 11:5:2:3:6 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR MIDT-TELEMARK 6 6.0
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD BIOFORSK 11:6:15 BIOFORSK ØST LANDVIK 15 14.7
AUST-AGDER 906 ARENDAL MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER 11:5:2:4:2 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR AUST-AGDER 17 13.8
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER 11:5:2:4:9 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR VEST-AGDER 12 11.8
ROGALAND 1101 EIGERSUND MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER 11:5:2:4:3 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR DALANE SIRDAL FLEKKEKJORD KJØTTKONT 2 2.0
ROGALAND 1101 EIGERSUND MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER 11:5:2:4:4 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR DALANE SIRDAL OG FLEKKEFJORD 15 13.6
ROGALAND 1102 SANDNES VETERINÆRINSTITUTTET 11:11:4 VETERINÆRINSTITUTTET SANDNES 12 10.9
ROGALAND 1102 SANDNES MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER 11:5:2:4:11 MATTILSYNET REGIONKONTORET FOR ROGALAND OG AGDER 43 40.7
ROGALAND 1102 SANDNES MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER 11:5:2:4:12 MATTILSYNET REGIONSKONTOR FOR MIDT-ROGALAND FILIAL KJØTTKONTROLLE 8 7.6
ROGALAND 1102 SANDNES MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER 11:5:2:4:6 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR MIDT-ROGALAND 39 34.1
ROGALAND 1102 SANDNES MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER 11:5:2:4:8 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR MIDT-ROGALAND FILIAL KJØTTKONTROLLE 6 5.3
ROGALAND 1106 HAUGESUND MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER 11:5:2:4:5 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR HAUGALANDET 29 26.1
ROGALAND 1119 MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER 11:5:2:4:7 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR MIDT-ROGALAND FILIAL KJØTTKONTROLLE 3 2.6
ROGALAND 1120 KLEPP BIOFORSK 11:6:11 BIOFORSK VEST SÆRHEIM 17 14.8
HORDALAND 1201 BERGEN VETERINÆRINSTITUTTET 11:11:1 VETERINÆRINSTITUTTET BERGEN 15 13.2
HORDALAND 1201 BERGEN MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE 11:5:2:5:1 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR BERGEN 33 30.3
HORDALAND 1201 BERGEN MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE 11:5:2:5:10 MATTILSYNET REGIONKONTORET FOR HORDALAND SOGN OG FJORDANE 46 43.8
HORDALAND 1201 BERGEN NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) 11:7:2 NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) AVD BERGEN 7 6.8
HORDALAND 1201 BERGEN NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP 11:8:2 NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP FANA 11 10.8
HORDALAND 1221 STORD MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE 11:5:2:5:9 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR SUNNHORDLAND 12 10.4
HORDALAND 1231 ULLENSVANG BIOFORSK 11:6:12 BIOFORSK VEST ULLENSVANG 11 9.4
HORDALAND 1238 KVAM MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE 11:5:2:5:2 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR HARDANGER 11 9.7
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE 11:5:2:5:4 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR INDRE SOGN 7 5.7
SOGN OG FJORDANE 1429 FJALER BIOFORSK 11:6:9 BIOFORSK VEST FURENESET 12 11.3
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE 11:5:2:5:7 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR SUNNFJORD OG YTRE SOGN 15 14.4
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE 11:5:2:5:8 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR SUNNFJORD OG YTRE SOGN KJØTTKONTROL 3 3.0
SOGN OG FJORDANE 1439 VÅGSØY MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE 11:5:2:5:5 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR NORDFJORD 11 10.8
SOGN OG FJORDANE 1449 STRYN MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE 11:5:2:5:6 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR NORDFJORD FILIAL LOEN 4 3.5
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 11:5:2:6:13 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR ROMSDAL 11 9.3
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 11:5:2:6:17 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR ÅLESUND 20 19.4
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 11:5:2:6:10 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR NORDMØRE 10 8.9
MØRE OG ROMSDAL 1515 HERØY MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 11:5:2:6:1 MATTILSYNET SUNNMØRE GURSKØY 10 8.3
MØRE OG ROMSDAL 1525 STRANDA MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 11:5:2:6:14 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR SUNNMØRE 5 4.2
MØRE OG ROMSDAL 1560 TINGVOLL BIOFORSK 11:6:13 BIOFORSK ØKOLOGISK TINGVOLL 36 30.0
MØRE OG ROMSDAL 1566 SURNADAL MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 11:5:2:6:11 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR NORDMØRE, SURNADAL 4 4.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM VETERINÆRINSTITUTTET 11:11:6 VETERINÆRINSTITUTTET TRONDHEIM 40 38.2
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 11:5:2:6:16 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR TRONDHEIM OG ORKDAL 34 32.3
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) 11:7:4 NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) AVD TRONDHEIM 7 6.4
SØR-TRØNDELAG 1620 FRØYA MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 11:5:2:6:6 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR HITRA/FRØYA 7 7.0
SØR-TRØNDELAG 1624 RISSA MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 11:5:2:6:2 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR FOSEN 10 7.4
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 11:5:2:6:4 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR GAULDAL FILIAL OPPDAL 2 1.8
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 11:5:2:6:12 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR ORKDAL 2 2.0
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 11:5:2:6:5 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR GAULDAL FILIAL RØROS 3 2.4
SØR-TRØNDELAG 1648 MIDTRE GAULDAL MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 11:5:2:6:3 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR GAULDAL 28 24.2
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 11:5:2:6:18 MATTILSYNET REGIONKONTORET FOR TRØNDELAG, MØRE OG ROMSDAL 17 16.3
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 11:5:2:6:7 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR INNHERRED 24 20.3
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP 11:8:3 NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP STEINKJER 9 8.2
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 11:5:2:6:8 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR NAMDAL 9 8.1
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL BIOFORSK 11:6:5 BIOFORSK MIDT-NORGE KVITHAMAR 24 20.6
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 11:5:2:6:15 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR SØR-INNHERRED 18 16.0
NORD-TRØNDELAG 1751 NÆRØY MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 11:5:2:6:9 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR NAMDAL FILIAL KOLVEREID 4 4.0
NORDLAND 1804 BODØ MATTILSYNET I NORDLAND 11:5:2:7:7 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR SALTEN 13 13.0
NORDLAND 1804 BODØ BIOFORSK 11:6:6 BIOFORSK NORD BODØ 7 6.9
NORDLAND 1804 BODØ NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) 11:7:3 NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) AVD BODØ 2 2.0
NORDLAND 1805 NARVIK MATTILSYNET I NORDLAND 11:5:2:7:6 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR OFOTEN 4 4.0
NORDLAND 1813 BRØNNØY MATTILSYNET I NORDLAND 11:5:2:7:9 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR SØR-HELGELAND 9 9.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG MATTILSYNET I NORDLAND 11:5:2:7:12 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR YTRE HELGELAND 6 5.5
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG BIOFORSK 11:6:8 BIOFORSK NORD TJØTTA 15 13.8
NORDLAND 1824 VEFSN MATTILSYNET I NORDLAND 11:5:2:7:4 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR MIDT- OG NORD HELGELAND 5 5.0
NORDLAND 1832 HEMNES MATTILSYNET I NORDLAND 11:5:2:7:1 MATTILSYNET MIDT- OG NORD HELGELAND BJERKA 6 5.5
NORDLAND 1833 RANA MATTILSYNET I NORDLAND 11:5:2:7:5 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR MIDT- OG NORD HELGELAND, MO 9 8.8
NORDLAND 1848 STEIGEN MATTILSYNET I NORDLAND 11:5:2:7:8 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR SALTEN FILIAL STEIGENTUNET 3 1.7
NORDLAND 1860 VESTVÅGØY MATTILSYNET I NORDLAND 11:5:2:7:2 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR LOFOTEN 10 10.0
NORDLAND 1860 VESTVÅGØY MATTILSYNET I NORDLAND 11:5:2:7:3 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR LOFOTEN FILIAL KJØTTKONTROLLEN 2 2.0
NORDLAND 1870 SORTLAND MATTILSYNET I NORDLAND 11:5:2:7:10 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR VESTERÅLEN 12 12.0
NORDLAND 1870 SORTLAND MATTILSYNET I NORDLAND 11:5:2:7:13 MATTILSYNET REGIONKONTORET FOR NORDLAND 33 32.0
TROMS 1902 TROMSØ VETERINÆRINSTITUTTET 11:11:5 VETERINÆRINSTITUTTET TROMSØ 3 3.0
TROMS 1902 TROMSØ MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK 11:5:2:8:6 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR TROMSØ 14 13.5
TROMS 1902 TROMSØ BIOFORSK 11:6:7 BIOFORSK NORD HOLT 21 19.6
TROMS 1902 TROMSØ NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP 11:8:1 NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP TROMSØ 7 6.6
TROMS 1903 HARSTAD VETERINÆRINSTITUTTET 11:11:2 VETERINÆRINSTITUTTET HARSTAD 14 13.5
TROMS 1903 HARSTAD MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK 11:5:2:8:5 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR SØR-TROMS 7 7.0
TROMS 1931 LENVIK MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK 11:5:2:8:3 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR MIDT-TROMS 17 15.2
TROMS 1942 NORDREISA MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK 11:5:2:8:4 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR NORD-TROMS 6 5.6
FINNMARK 2003 VADSØ MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK 11:5:2:8:8 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR ØST-FINNMARK 11 10.1
FINNMARK 2004 HAMMERFEST MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK 11:5:2:8:1 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR HAMMERFEST 4 4.0
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK 11:5:2:8:11 MATTILSYNET REGIONKONTORET FOR TROMS OG FINNMARK 13 13.0
FINNMARK 2012 ALTA MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK 11:5:2:8:7 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR VEST-FINNMARK 7 6.6
FINNMARK 2012 ALTA REINDRIFTSFORVALTNINGEN 11:9:1 REINDRIFTSFORVALTNINGEN ALTA 23 22.1
FINNMARK 2021 KARASJOK MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK 11:5:2:8:2 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR MIDT-FINNMARK 11 9.7
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK 11:5:2:8:10 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR ØST-FINNMARK FILIAL KIRKENES 3 3.0
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER BIOFORSK 11:6:3 BIOFORSK JORD OG MILJØ SVANHOVD 24 22.3