FORVALTNINGSDATABASEN

RINDAL, MØRE OG ROMSDAL

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i RINDAL (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 14 6 20 13 4 17 1 2 3
1981 14 8 22 14 5 19 3 3
1982 15 8 23 15 4 19 4 4
1983 14 10 24 14 5 19 5 5
1984 13 10 23 13 3 16 7 7
1985 13 9 22 13 3 16 6 6
1986 11 10 21 11 3 14 7 7
1987 11 9 20 11 3 14 6 6
1988 13 10 23 13 2 15 8 8
1989 11 10 21 11 2 13 8 8
1990 12 11 23 11 3 14 1 8 9
1991 11 12 23 10 2 12 1 10 11
1992 12 11 23 11 3 14 1 8 9
1993 14 11 25 12 3 15 2 8 10
1994 12 9 21 9 2 11 3 7 10
1995 12 11 23 9 6 15 3 5 8
1996 12 11 23 9 4 13 3 7 10
1997 12 11 23 9 4 13 3 7 10
1998 11 13 24 7 4 11 4 9 13
1999 6 3 9 5 2 7 1 1 2
2000 4 3 7 3 2 5 1 1 2
2001 5 2 7 4 1 5 1 1 2
2002 5 5 4 4 1 1
2003 5 2 7 3 3 2 2 4
2004 3 1 4 2 1 3 1 1
2005 2 1 3 2 1 3
2006 1 1 2 1 1 2
2007 1 1 2 1 1 2
2008 1 2 3 1 2 3
2009 1 2 3 1 2 3
2010 3 3 3 3
2011 3 3 3 3
2012 3 3 3 3
2013 3 3 3 3
2014 4 4 3 3 1 1
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i RINDAL (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 13.8 4.2 18.0 13.0 4.0 17.0 0.8 0.2 1.0
1981 14.0 5.7 19.7 14.0 5.0 19.0 0.7 0.7
1982 15.0 5.6 20.6 15.0 4.0 19.0 1.6 1.6
1983 14.0 7.0 21.0 14.0 5.0 19.0 2.0 2.0
1984 13.0 5.6 18.6 13.0 3.0 16.0 2.6 2.6
1985 13.0 5.5 18.5 13.0 3.0 16.0 2.5 2.5
1986 11.0 6.0 17.0 11.0 3.0 14.0 3.0 3.0
1987 11.0 5.6 16.6 11.0 3.0 14.0 2.6 2.6
1988 13.0 5.6 18.6 13.0 2.0 15.0 3.6 3.6
1989 11.0 5.6 16.6 11.0 2.0 13.0 3.6 3.6
1990 11.1 6.1 17.3 11.0 3.0 14.0 0.1 3.1 3.3
1991 10.1 6.4 16.5 10.0 2.0 12.0 0.1 4.4 4.5
1992 11.1 6.4 17.5 11.0 3.0 14.0 0.1 3.4 3.5
1993 12.6 5.9 18.5 12.0 3.0 15.0 0.6 2.9 3.5
1994 9.9 5.3 15.2 9.0 2.0 11.0 0.9 3.3 4.2
1995 10.0 7.4 17.4 9.0 6.0 15.0 1.0 1.4 2.4
1996 10.3 6.0 16.3 9.0 4.0 13.0 1.3 2.0 3.3
1997 10.4 6.4 16.8 9.0 4.0 13.0 1.4 2.4 3.8
1998 9.3 6.1 15.3 7.0 4.0 11.0 2.3 2.0 4.3
1999 5.5 2.5 8.0 5.0 2.0 7.0 0.5 0.5 1.0
2000 3.5 2.5 6.0 3.0 2.0 5.0 0.5 0.5 1.0
2001 4.8 1.5 6.2 4.0 1.0 5.0 0.8 0.5 1.2
2002 4.8 4.8 4.0 4.0 0.8 0.8
2003 4.3 0.8 5.1 3.0 3.0 1.3 0.8 2.1
2004 2.8 1.0 3.8 2.0 1.0 3.0 0.8 0.8
2005 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0
2006 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0
2007 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0
2008 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0
2009 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0
2010 3.0 3.0 3.0 3.0
2011 3.0 3.0 3.0 3.0
2012 3.0 3.0 3.0 3.0
2013 3.0 3.0 3.0 3.0
2014 3.2 3.2 3.0 3.0 0.2 0.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i RINDAL (MØRE OG ROMSDAL)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 20 0.0 18.0 0.0
1981 22 0.0 19.7 0.0
1982 23 0.0 20.6 0.0
1983 24 0.0 21.0 0.0
1984 23 0.0 18.6 0.0
1985 22 0.0 18.5 0.0
1986 21 0.0 17.0 0.0
1987 20 0.0 16.6 0.0
1988 23 0.0 18.6 0.0
1989 21 0.0 16.6 0.0
1990 23 0.0 17.3 0.0
1991 23 0.0 16.5 0.0
1992 23 0.0 17.5 0.0
1993 25 0.0 18.5 0.0
1994 21 0.0 15.2 0.0
1995 23 0.0 17.4 0.0
1996 23 0.0 16.3 0.0
1997 23 0.0 16.8 0.0
1998 24 0.0 15.3 0.0
1999 9 0.0 8.0 0.0
2000 7 0.0 0.7 6.0 0.0
2001 7 0.0 0.7 6.2 0.0
2002 5 0.0 0.5 4.8 0.0
2003 7 0.0 0.7 5.1 0.0
2004 4 0.0 0.4 3.8 0.0
2005 3 0.0 0.3 3.0 0.0
2006 2 0.0 0.2 2.0 0.0
2007 2 0.0 0.2 2.0 0.0
2008 3 0.0 0.4 3.0 0.0
2009 3 0.0 0.3 3.0 0.0
2010 3 0.0 0.3 3.0 0.0
2011 3 0.0 0.3 3.0 0.0
2012 3 0.0 0.3 3.0 0.0
2013 3 0.0 0.3 3.0 0.0
2014 4 0.0 0.4 3.2 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i RINDAL (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 2 1.2
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i RINDAL (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
MØRE BISPEDØME KULTURDEPARTEMENTET 2 1.2
NAV MØRE OG ROMSDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i RINDAL (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:8:24 MØRE BISPEDØME PRESTESKAPET I RINDAL SOKN KULTURDEPARTEMENTET 2 1.2
90:2:2:15:26 NAV MØRE OG ROMSDAL NAV RINDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0