FORVALTNINGSDATABASEN

HALSA, MØRE OG ROMSDAL

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i HALSA (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 14 10 24 11 6 17 3 4 7
1981 21 14 35 17 6 23 4 8 12
1982 23 13 36 19 4 23 4 9 13
1983 22 16 38 18 7 25 4 9 13
1984 19 13 32 15 5 20 4 8 12
1985 19 13 32 15 5 20 4 8 12
1986 19 13 32 16 4 20 3 9 12
1987 19 13 32 17 4 21 2 9 11
1988 17 12 29 16 6 22 1 6 7
1989 16 12 28 14 5 19 2 7 9
1990 17 14 31 14 4 18 3 10 13
1991 16 17 33 13 5 18 3 12 15
1992 15 16 31 12 7 19 3 9 12
1993 17 19 36 13 5 18 4 14 18
1994 13 17 30 10 4 14 3 13 16
1995 12 16 28 11 4 15 1 12 13
1996 12 17 29 10 3 13 2 14 16
1997 11 16 27 9 3 12 2 13 15
1998 11 19 30 9 4 13 2 15 17
1999 9 15 24 7 2 9 2 13 15
2000 8 6 14 7 7 1 6 7
2001 8 5 13 7 7 1 5 6
2002 7 4 11 6 6 1 4 5
2003 6 4 10 5 1 6 1 3 4
2004 5 4 9 5 1 6 3 3
2005 5 4 9 5 1 6 3 3
2006 5 4 9 5 2 7 2 2
2007 4 4 8 4 2 6 2 2
2008 4 4 8 4 3 7 1 1
2009 4 3 7 4 3 7
2010 4 4 8 4 3 7 1 1
2011 4 4 8 4 3 7 1 1
2012 4 4 8 4 3 7 1 1
2013 3 4 7 3 3 6 1 1
2014 2 3 5 2 3 5
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i HALSA (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 13.4 7.5 20.9 11.0 6.0 17.0 2.4 1.5 3.9
1981 19.6 9.9 29.6 17.0 6.0 23.0 2.7 3.9 6.6
1982 21.6 8.4 30.1 19.0 4.0 23.0 2.7 4.4 7.1
1983 20.6 10.9 31.5 18.0 7.0 25.0 2.7 3.9 6.5
1984 17.6 8.0 25.7 15.0 5.0 20.0 2.7 3.0 5.7
1985 17.6 8.0 25.7 15.0 5.0 20.0 2.7 3.0 5.7
1986 18.1 7.4 25.6 16.0 4.0 20.0 2.2 3.4 5.6
1987 18.2 7.5 25.7 17.0 4.0 21.0 1.2 3.5 4.7
1988 16.7 8.0 24.7 16.0 6.0 22.0 0.7 2.0 2.7
1989 15.2 7.8 23.0 14.0 5.0 19.0 1.2 2.8 4.0
1990 15.4 7.4 22.8 14.0 4.0 18.0 1.4 3.4 4.8
1991 14.4 9.1 23.4 13.0 5.0 18.0 1.4 4.1 5.4
1992 13.1 9.8 22.9 12.0 7.0 19.0 1.1 2.8 3.9
1993 15.1 9.6 24.7 13.0 5.0 18.0 2.1 4.6 6.7
1994 11.6 10.0 21.7 10.0 4.0 14.0 1.6 6.0 7.7
1995 11.5 10.3 21.8 11.0 4.0 15.0 0.5 6.3 6.8
1996 10.7 8.9 19.6 10.0 3.0 13.0 0.7 5.9 6.6
1997 9.7 8.7 18.4 9.0 3.0 12.0 0.7 5.7 6.4
1998 9.9 10.9 20.8 9.0 4.0 13.0 0.9 6.9 7.8
1999 7.7 7.9 15.5 7.0 2.0 9.0 0.7 5.9 6.5
2000 7.5 2.5 10.0 7.0 7.0 0.5 2.5 3.0
2001 7.5 2.7 10.2 7.0 7.0 0.5 2.7 3.2
2002 6.5 1.9 8.4 6.0 6.0 0.5 1.9 2.4
2003 5.5 2.4 7.9 5.0 1.0 6.0 0.5 1.4 1.9
2004 5.0 2.2 7.2 5.0 1.0 6.0 1.2 1.2
2005 5.0 2.3 7.3 5.0 1.0 6.0 1.3 1.3
2006 5.0 2.6 7.6 5.0 2.0 7.0 0.6 0.6
2007 4.0 2.8 6.8 4.0 2.0 6.0 0.8 0.8
2008 4.0 3.1 7.1 4.0 3.0 7.0 0.1 0.1
2009 4.0 3.0 7.0 4.0 3.0 7.0
2010 4.0 3.1 7.1 4.0 3.0 7.0 0.1 0.1
2011 4.0 3.1 7.1 4.0 3.0 7.0 0.1 0.1
2012 4.0 3.1 7.1 4.0 3.0 7.0 0.1 0.1
2013 3.0 3.1 6.1 3.0 3.0 6.0 0.1 0.1
2014 2.0 3.0 5.0 2.0 3.0 5.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i HALSA (MØRE OG ROMSDAL)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 24 0.0 20.9 0.0
1981 35 0.0 29.6 0.0
1982 36 0.0 30.1 0.0
1983 38 0.0 31.5 0.0
1984 32 0.0 25.7 0.0
1985 32 0.0 25.7 0.0
1986 32 0.0 25.6 0.0
1987 32 0.0 25.7 0.0
1988 29 0.0 24.7 0.0
1989 28 0.0 23.0 0.0
1990 31 0.0 22.8 0.0
1991 33 0.0 23.4 0.0
1992 31 0.0 22.9 0.0
1993 36 0.0 24.7 0.0
1994 30 0.0 21.7 0.0
1995 28 0.0 21.8 0.0
1996 29 0.0 19.6 0.0
1997 27 0.0 18.4 0.0
1998 30 0.0 20.8 0.0
1999 24 0.0 15.5 0.0
2000 14 0.0 1.8 10.0 0.0
2001 13 0.0 1.7 10.2 0.0
2002 11 0.0 1.5 8.4 0.0
2003 10 0.0 1.4 7.9 0.0
2004 9 0.0 1.2 7.2 0.0
2005 9 0.0 1.2 7.3 0.0
2006 9 0.0 1.2 7.6 0.0
2007 8 0.0 1.1 6.8 0.0
2008 8 0.0 1.1 7.1 0.0
2009 7 0.0 0.9 7.0 0.0
2010 8 0.0 1.1 7.1 0.0
2011 8 0.0 1.2 7.1 0.0
2012 8 0.0 1.2 7.1 0.0
2013 7 0.0 1.1 6.1 0.0
2014 5 0.0 0.8 5.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i HALSA (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i HALSA (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV MØRE OG ROMSDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i HALSA (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:15:13 NAV MØRE OG ROMSDAL NAV HALSA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
4:7:15:19:4 NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT HALSA LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0