FORVALTNINGSDATABASEN

SMØLA, MØRE OG ROMSDAL

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SMØLA (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 36 13 49 35 7 42 1 6 7
1981 37 15 52 37 7 44 8 8
1982 36 14 50 36 6 42 8 8
1983 38 18 56 36 7 43 2 11 13
1984 35 17 52 35 4 39 13 13
1985 31 17 48 31 6 37 11 11
1986 28 15 43 26 7 33 2 8 10
1987 29 15 44 29 7 36 8 8
1988 26 16 42 26 8 34 8 8
1989 24 15 39 22 8 30 2 7 9
1990 24 19 43 21 6 27 3 13 16
1991 22 21 43 19 7 26 3 14 17
1992 27 23 50 19 7 26 8 16 24
1993 25 25 50 18 6 24 7 19 26
1994 22 28 50 14 8 22 8 20 28
1995 15 24 39 12 5 17 3 19 22
1996 14 29 43 12 6 18 2 23 25
1997 12 21 33 11 5 16 1 16 17
1998 13 22 35 11 4 15 2 18 20
1999 12 21 33 10 5 15 2 16 18
2000 6 11 17 6 6 12 5 5
2001 5 10 15 5 5 10 5 5
2002 7 9 16 6 4 10 1 5 6
2003 6 9 15 5 3 8 1 6 7
2004 5 9 14 4 4 8 1 5 6
2005 5 7 12 5 3 8 4 4
2006 4 8 12 4 2 6 6 6
2007 5 7 12 5 2 7 5 5
2008 4 7 11 4 2 6 5 5
2009 4 6 10 4 2 6 4 4
2010 4 5 9 4 2 6 3 3
2011 4 6 10 4 2 6 4 4
2012 4 6 10 4 2 6 4 4
2013 2 4 6 2 2 4 2 2
2014 2 3 5 2 2 4 1 1
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SMØLA (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 35.9 9.6 45.5 35.0 7.0 42.0 0.9 2.6 3.5
1981 37.0 10.2 47.2 37.0 7.0 44.0 3.2 3.2
1982 36.0 8.8 44.8 36.0 6.0 42.0 2.8 2.8
1983 36.8 11.2 48.1 36.0 7.0 43.0 0.8 4.2 5.1
1984 35.0 9.1 44.1 35.0 4.0 39.0 5.1 5.1
1985 31.0 9.4 40.5 31.0 6.0 37.0 3.5 3.5
1986 27.0 11.2 38.2 26.0 7.0 33.0 1.0 4.2 5.2
1987 29.0 10.2 39.2 29.0 7.0 36.0 3.2 3.2
1988 26.0 11.2 37.2 26.0 8.0 34.0 3.2 3.2
1989 23.4 10.7 34.0 22.0 8.0 30.0 1.4 2.7 4.1
1990 22.4 10.6 33.0 21.0 6.0 27.0 1.4 4.6 6.0
1991 20.4 11.1 31.5 19.0 7.0 26.0 1.4 4.1 5.5
1992 21.6 11.5 33.2 19.0 7.0 26.0 2.6 4.5 7.2
1993 21.2 11.1 32.3 18.0 6.0 24.0 3.2 5.1 8.3
1994 17.3 15.4 32.7 14.0 8.0 22.0 3.3 7.4 10.7
1995 13.8 12.0 25.8 12.0 5.0 17.0 1.8 7.0 8.8
1996 13.3 15.3 28.7 12.0 6.0 18.0 1.3 9.3 10.7
1997 11.9 10.9 22.8 11.0 5.0 16.0 0.9 5.9 6.8
1998 12.4 11.6 24.0 11.0 4.0 15.0 1.4 7.7 9.1
1999 11.5 12.4 23.9 10.0 5.0 15.0 1.5 7.3 8.9
2000 6.0 7.1 13.1 6.0 6.0 12.0 1.1 1.1
2001 5.0 6.8 11.8 5.0 5.0 10.0 1.8 1.8
2002 6.5 5.8 12.3 6.0 4.0 10.0 0.5 1.8 2.3
2003 5.5 5.3 10.8 5.0 3.0 8.0 0.5 2.3 2.8
2004 4.8 5.8 10.6 4.0 4.0 8.0 0.8 1.8 2.6
2005 5.0 4.7 9.7 5.0 3.0 8.0 1.7 1.7
2006 4.0 5.0 9.0 4.0 2.0 6.0 3.0 3.0
2007 5.0 4.2 9.2 5.0 2.0 7.0 2.2 2.2
2008 4.0 4.2 8.2 4.0 2.0 6.0 2.2 2.2
2009 4.0 3.7 7.7 4.0 2.0 6.0 1.7 1.7
2010 4.0 3.6 7.6 4.0 2.0 6.0 1.6 1.6
2011 4.0 4.0 8.0 4.0 2.0 6.0 2.0 2.0
2012 4.0 3.6 7.6 4.0 2.0 6.0 1.6 1.6
2013 2.0 2.6 4.6 2.0 2.0 4.0 0.6 0.6
2014 2.0 2.5 4.5 2.0 2.0 4.0 0.5 0.5
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SMØLA (MØRE OG ROMSDAL)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 49 0.0 45.5 0.0
1981 52 0.0 47.2 0.0
1982 50 0.0 44.8 0.0
1983 56 0.0 48.1 0.0
1984 52 0.0 44.1 0.0
1985 48 0.0 40.5 0.0
1986 43 0.0 38.2 0.0
1987 44 0.0 39.2 0.0
1988 42 0.0 37.2 0.0
1989 39 0.0 34.0 0.0
1990 43 0.0 33.0 0.0
1991 43 0.0 31.5 0.0
1992 50 0.0 33.2 0.0
1993 50 0.0 32.3 0.0
1994 50 0.0 32.7 0.0
1995 39 0.0 25.8 0.0
1996 43 0.0 28.7 0.0
1997 33 0.0 22.8 0.0
1998 35 0.0 24.0 0.0
1999 33 0.0 23.9 0.0
2000 17 0.0 1.8 13.1 0.0
2001 15 0.0 1.6 11.8 0.0
2002 16 0.0 1.7 12.3 0.0
2003 15 0.0 1.6 10.8 0.0
2004 14 0.0 1.5 10.6 0.0
2005 12 0.0 1.4 9.7 0.0
2006 12 0.0 1.3 9.0 0.0
2007 12 0.0 1.3 9.2 0.0
2008 11 0.0 1.2 8.2 0.0
2009 10 0.0 1.0 7.7 0.0
2010 9 0.0 0.9 7.6 0.0
2011 10 0.0 1.0 8.0 0.0
2012 10 0.0 1.0 7.6 0.0
2013 6 0.0 0.6 4.6 0.0
2014 5 0.0 0.5 4.5 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SMØLA (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.5
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SMØLA (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV MØRE OG ROMSDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.5
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SMØLA (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:15:29 NAV MØRE OG ROMSDAL NAV SMØLA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.5
4:7:15:19:11 NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT SMØLA LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0