FORVALTNINGSDATABASEN

HEMNE, SØR-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i HEMNE (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 31 18 49 29 6 35 2 12 14
1981 35 19 54 32 7 39 3 12 15
1982 33 18 51 33 7 40 11 11
1983 36 24 60 36 6 42 18 18
1984 31 23 54 31 10 41 13 13
1985 33 21 54 32 6 38 1 15 16
1986 32 22 54 30 9 39 2 13 15
1987 31 18 49 28 8 36 3 10 13
1988 28 19 47 25 9 34 3 10 13
1989 27 23 50 24 8 32 3 15 18
1990 27 23 50 26 10 36 1 13 14
1991 29 29 58 28 13 41 1 16 17
1992 27 28 55 26 10 36 1 18 19
1993 26 34 60 26 12 38 22 22
1994 21 33 54 20 8 28 1 25 26
1995 23 32 55 22 8 30 1 24 25
1996 22 34 56 21 12 33 1 22 23
1997 21 26 47 19 5 24 2 21 23
1998 19 23 42 18 6 24 1 17 18
1999 17 27 44 16 9 25 1 18 19
2000 10 8 18 9 3 12 1 5 6
2001 10 8 18 9 3 12 1 5 6
2002 11 5 16 9 1 10 2 4 6
2003 9 9 18 8 4 12 1 5 6
2004 8 14 22 8 7 15 7 7
2005 10 11 21 9 4 13 1 7 8
2006 9 11 20 8 5 13 1 6 7
2007 12 8 20 10 5 15 2 3 5
2008 9 10 19 8 6 14 1 4 5
2009 7 7 14 6 6 12 1 1 2
2010 6 7 13 5 6 11 1 1 2
2011 7 7 14 7 5 12 2 2
2012 6 5 11 6 4 10 1 1
2013 8 5 13 8 4 12 1 1
2014 6 5 11 6 4 10 1 1
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i HEMNE (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 30.4 12.4 42.9 29.0 6.0 35.0 1.4 6.4 7.9
1981 34.2 13.3 47.6 32.0 7.0 39.0 2.2 6.3 8.6
1982 33.0 11.8 44.8 33.0 7.0 40.0 4.8 4.8
1983 36.0 14.5 50.5 36.0 6.0 42.0 8.5 8.5
1984 31.0 15.3 46.3 31.0 10.0 41.0 5.3 5.3
1985 32.5 12.7 45.2 32.0 6.0 38.0 0.5 6.7 7.2
1986 31.0 14.6 45.6 30.0 9.0 39.0 1.0 5.6 6.6
1987 29.5 11.8 41.3 28.0 8.0 36.0 1.5 3.8 5.3
1988 26.5 12.5 39.0 25.0 9.0 34.0 1.5 3.5 5.0
1989 25.5 14.9 40.4 24.0 8.0 32.0 1.5 6.9 8.4
1990 26.5 15.9 42.4 26.0 10.0 36.0 0.5 5.9 6.4
1991 28.5 18.4 46.9 28.0 13.0 41.0 0.5 5.4 5.9
1992 26.5 18.1 44.6 26.0 10.0 36.0 0.5 8.1 8.6
1993 26.0 20.6 46.6 26.0 12.0 38.0 8.6 8.6
1994 20.5 19.6 40.1 20.0 8.0 28.0 0.5 11.6 12.1
1995 22.5 18.7 41.2 22.0 8.0 30.0 0.5 10.7 11.2
1996 21.5 21.0 42.5 21.0 12.0 33.0 0.5 8.9 9.5
1997 20.0 16.1 36.2 19.0 5.0 24.0 1.0 11.1 12.1
1998 18.5 14.2 32.8 18.0 6.0 24.0 0.5 8.2 8.8
1999 16.5 17.1 33.6 16.0 9.0 25.0 0.5 8.1 8.6
2000 9.5 5.6 15.1 9.0 3.0 12.0 0.5 2.6 3.1
2001 9.5 5.2 14.8 9.0 3.0 12.0 0.5 2.2 2.8
2002 10.0 2.9 12.9 9.0 1.0 10.0 1.0 1.9 2.9
2003 8.5 6.5 15.0 8.0 4.0 12.0 0.5 2.5 3.0
2004 8.0 11.6 19.5 8.0 7.0 15.0 4.6 4.6
2005 9.8 7.9 17.8 9.0 4.0 13.0 0.8 4.0 4.8
2006 8.8 8.4 17.2 8.0 5.0 13.0 0.8 3.5 4.2
2007 11.4 6.8 18.1 10.0 5.0 15.0 1.4 1.8 3.2
2008 8.6 8.0 16.6 8.0 6.0 14.0 0.6 2.0 2.6
2009 6.6 6.5 13.1 6.0 6.0 12.0 0.6 0.5 1.1
2010 5.6 6.5 12.1 5.0 6.0 11.0 0.6 0.5 1.1
2011 7.0 6.3 13.3 7.0 5.0 12.0 1.3 1.3
2012 6.0 4.5 10.5 6.0 4.0 10.0 0.5 0.5
2013 8.0 4.5 12.5 8.0 4.0 12.0 0.5 0.5
2014 6.0 4.5 10.5 6.0 4.0 10.0 0.5 0.5
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i HEMNE (SØR-TRØNDELAG)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 49 0.0 42.9 0.0
1981 54 0.0 47.6 0.0
1982 51 0.0 44.8 0.0
1983 60 0.0 50.5 0.0
1984 54 0.0 46.3 0.0
1985 54 0.0 45.2 0.0
1986 54 0.0 45.6 0.0
1987 49 0.0 41.3 0.0
1988 47 0.0 39.0 0.0
1989 50 0.0 40.4 0.0
1990 50 0.0 42.4 0.0
1991 58 0.0 46.9 0.0
1992 55 0.0 44.6 0.0
1993 60 0.0 46.6 0.0
1994 54 0.0 40.1 0.0
1995 55 0.0 41.2 0.0
1996 56 0.0 42.5 0.0
1997 47 0.0 36.2 0.0
1998 42 0.0 32.8 0.0
1999 44 0.0 33.6 0.0
2000 18 0.0 0.9 15.1 0.0
2001 18 0.0 1.0 14.8 0.0
2002 16 0.0 0.9 12.9 0.0
2003 18 0.0 1.0 15.0 0.0
2004 22 0.0 1.3 19.5 0.0
2005 21 0.0 1.3 17.8 0.0
2006 20 0.0 1.2 17.2 0.0
2007 20 0.0 1.1 18.1 0.0
2008 19 0.0 1.1 16.6 0.0
2009 14 0.0 0.8 13.1 0.0
2010 13 0.0 0.7 12.1 0.0
2011 14 0.0 0.7 13.3 0.0
2012 11 0.0 0.6 10.5 0.0
2013 13 0.0 0.7 12.5 0.0
2014 11 0.0 0.5 10.5 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i HEMNE (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 5.5
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 5.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i HEMNE (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV SØR-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 5.5
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 5.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i HEMNE (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:16:8 NAV SØR-TRØNDELAG NAV HEMNE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 5.5
4:7:15:20:3 SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT HEMNE OG SNILLFJORD LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 5.0