FORVALTNINGSDATABASEN

RISSA, SØR-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i RISSA (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 45 27 72 44 19 63 1 8 9
1981 47 32 79 45 19 64 2 13 15
1982 44 26 70 40 15 55 4 11 15
1983 48 26 74 45 16 61 3 10 13
1984 50 29 79 46 17 63 4 12 16
1985 48 28 76 44 15 59 4 13 17
1986 47 32 79 43 17 60 4 15 19
1987 45 30 75 41 15 56 4 15 19
1988 41 32 73 37 14 51 4 18 22
1989 47 29 76 42 14 56 5 15 20
1990 44 30 74 39 16 55 5 14 19
1991 45 39 84 40 17 57 5 22 27
1992 41 41 82 36 20 56 5 21 26
1993 34 51 85 29 18 47 5 33 38
1994 26 48 74 22 19 41 4 29 33
1995 27 47 74 23 19 42 4 28 32
1996 28 45 73 24 16 40 4 29 33
1997 27 34 61 26 12 38 1 22 23
1998 27 33 60 26 15 41 1 18 19
1999 26 30 56 22 10 32 4 20 24
2000 14 9 23 13 7 20 1 2 3
2001 15 10 25 12 9 21 3 1 4
2002 18 16 34 17 12 29 1 4 5
2003 13 10 23 11 8 19 2 2 4
2004 20 21 41 18 11 29 2 10 12
2005 21 20 41 20 12 32 1 8 9
2006 22 19 41 21 10 31 1 9 10
2007 23 21 44 21 9 30 2 12 14
2008 19 20 39 17 10 27 2 10 12
2009 20 15 35 17 9 26 3 6 9
2010 21 17 38 16 11 27 5 6 11
2011 15 12 27 13 7 20 2 5 7
2012 14 13 27 13 8 21 1 5 6
2013 13 13 26 12 9 21 1 4 5
2014 6 16 22 4 8 12 2 8 10
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i RISSA (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 44.8 22.6 67.4 44.0 19.0 63.0 0.8 3.7 4.4
1981 46.2 25.1 71.4 45.0 19.0 64.0 1.2 6.2 7.4
1982 42.5 20.6 63.1 40.0 15.0 55.0 2.5 5.6 8.1
1983 46.9 21.3 68.2 45.0 16.0 61.0 1.9 5.3 7.2
1984 47.9 22.9 70.8 46.0 17.0 63.0 1.9 5.9 7.8
1985 46.0 21.8 67.9 44.0 15.0 59.0 2.0 6.8 8.9
1986 45.1 24.6 69.7 43.0 17.0 60.0 2.1 7.6 9.7
1987 43.4 23.6 67.0 41.0 15.0 56.0 2.4 8.6 11.0
1988 39.8 24.0 63.8 37.0 14.0 51.0 2.8 10.0 12.8
1989 45.3 22.6 67.9 42.0 14.0 56.0 3.3 8.6 11.9
1990 42.3 23.4 65.7 39.0 16.0 55.0 3.3 7.4 10.7
1991 43.3 25.0 68.3 40.0 17.0 57.0 3.3 8.0 11.3
1992 39.3 26.7 66.0 36.0 20.0 56.0 3.3 6.7 10.0
1993 31.8 28.8 60.6 29.0 18.0 47.0 2.8 10.8 13.6
1994 24.4 31.5 55.9 22.0 19.0 41.0 2.4 12.5 14.9
1995 25.4 31.5 56.8 23.0 19.0 42.0 2.4 12.4 14.8
1996 26.5 30.0 56.5 24.0 16.0 40.0 2.5 14.0 16.5
1997 26.5 21.5 48.0 26.0 12.0 38.0 0.5 9.5 10.0
1998 26.5 24.5 51.1 26.0 15.0 41.0 0.5 9.6 10.1
1999 24.3 21.1 45.4 22.0 10.0 32.0 2.3 11.1 13.4
2000 13.5 8.1 21.6 13.0 7.0 20.0 0.5 1.1 1.6
2001 13.5 9.5 23.0 12.0 9.0 21.0 1.5 0.5 2.0
2002 17.5 14.5 32.0 17.0 12.0 29.0 0.5 2.5 3.0
2003 12.3 9.1 21.4 11.0 8.0 19.0 1.3 1.1 2.4
2004 19.5 17.4 37.0 18.0 11.0 29.0 1.5 6.4 8.0
2005 20.8 16.0 36.8 20.0 12.0 32.0 0.8 4.0 4.8
2006 21.8 15.3 37.1 21.0 10.0 31.0 0.8 5.3 6.1
2007 22.3 16.3 38.6 21.0 9.0 30.0 1.3 7.3 8.6
2008 18.2 16.9 35.1 17.0 10.0 27.0 1.2 6.9 8.1
2009 19.2 12.6 31.8 17.0 9.0 26.0 2.2 3.6 5.8
2010 19.6 14.4 34.0 16.0 11.0 27.0 3.6 3.4 7.0
2011 14.4 10.4 24.8 13.0 7.0 20.0 1.4 3.4 4.8
2012 13.6 10.6 24.2 13.0 8.0 21.0 0.6 2.6 3.2
2013 12.6 11.1 23.7 12.0 9.0 21.0 0.6 2.1 2.7
2014 5.2 11.6 16.8 4.0 8.0 12.0 1.2 3.6 4.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i RISSA (SØR-TRØNDELAG)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 72 0.0 67.4 0.0
1981 79 0.0 71.4 0.0
1982 70 0.0 63.1 0.0
1983 74 0.0 68.2 0.0
1984 79 0.0 70.8 0.0
1985 76 0.0 67.9 0.0
1986 79 0.0 69.7 0.0
1987 75 0.0 67.0 0.0
1988 73 0.0 63.8 0.0
1989 76 0.0 67.9 0.0
1990 74 0.0 65.7 0.0
1991 84 0.0 68.3 0.0
1992 82 0.0 66.0 0.0
1993 85 0.0 60.6 0.0
1994 74 0.0 55.9 0.0
1995 74 0.0 56.8 0.0
1996 73 0.0 56.5 0.0
1997 61 0.0 48.0 0.0
1998 60 0.0 51.1 0.0
1999 56 0.0 45.4 0.0
2000 23 0.0 0.8 21.6 0.0
2001 25 0.0 0.8 23.0 0.0
2002 34 0.0 1.2 32.0 0.0
2003 23 0.0 0.9 21.4 0.0
2004 41 0.0 1.6 37.0 0.0
2005 41 0.0 1.6 36.8 0.0
2006 41 0.0 1.5 37.1 0.0
2007 44 0.0 1.5 38.6 0.0
2008 39 0.0 1.3 35.1 0.0
2009 35 0.0 1.2 31.8 0.0
2010 38 0.0 1.3 34.0 0.0
2011 27 0.0 1.0 24.8 0.0
2012 27 0.0 0.9 24.2 0.0
2013 26 0.0 0.9 23.7 0.0
2014 22 0.0 0.8 16.8 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i RISSA (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 10 7.4
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.8
KULTURDEPARTEMENTET 7 4.6
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i RISSA (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 10 7.4
NAV SØR-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.8
NIDAROS BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 7 4.6
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i RISSA (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
11:5:2:6:2 MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR FOSEN LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 10 7.4
90:2:2:16:25 NAV SØR-TRØNDELAG NAV RISSA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.8
89:51:9:45 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I STADSBYGD, RISSA, HASSELVIKA OG SØR-STJØRNA KULTURDEPARTEMENTET 7 4.6