FORVALTNINGSDATABASEN

ÅFJORD, SØR-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i ÅFJORD (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 33 16 49 30 9 39 3 7 10
1981 39 17 56 36 9 45 3 8 11
1982 36 15 51 34 3 37 2 12 14
1983 36 13 49 34 3 37 2 10 12
1984 35 17 52 32 6 38 3 11 14
1985 30 16 46 27 5 32 3 11 14
1986 32 16 48 30 7 37 2 9 11
1987 30 14 44 28 7 35 2 7 9
1988 33 15 48 31 5 36 2 10 12
1989 30 15 45 28 5 33 2 10 12
1990 28 17 45 26 7 33 2 10 12
1991 29 25 54 26 5 31 3 20 23
1992 29 25 54 27 6 33 2 19 21
1993 25 32 57 23 6 29 2 26 28
1994 17 25 42 13 9 22 4 16 20
1995 17 27 44 12 8 20 5 19 24
1996 23 32 55 19 8 27 4 24 28
1997 20 31 51 14 7 21 6 24 30
1998 18 28 46 13 10 23 5 18 23
1999 20 33 53 16 11 27 4 22 26
2000 16 14 30 14 5 19 2 9 11
2001 39 13 52 37 7 44 2 6 8
2002 7 9 16 6 4 10 1 5 6
2003 6 10 16 5 3 8 1 7 8
2004 5 12 17 5 3 8 9 9
2005 5 8 13 5 1 6 7 7
2006 5 9 14 5 2 7 7 7
2007 5 7 12 5 2 7 5 5
2008 6 7 13 6 2 8 5 5
2009 7 7 14 7 3 10 4 4
2010 8 7 15 8 3 11 4 4
2011 6 7 13 6 3 9 4 4
2012 7 6 13 7 4 11 2 2
2013 7 7 14 7 5 12 2 2
2014 3 4 7 3 2 5 2 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i ÅFJORD (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 31.7 12.5 44.2 30.0 9.0 39.0 1.7 3.5 5.2
1981 37.7 13.2 50.9 36.0 9.0 45.0 1.7 4.2 5.9
1982 35.4 9.1 44.5 34.0 3.0 37.0 1.4 6.1 7.5
1983 35.5 8.1 43.6 34.0 3.0 37.0 1.5 5.1 6.6
1984 34.3 11.2 45.6 32.0 6.0 38.0 2.3 5.2 7.6
1985 29.3 9.8 39.1 27.0 5.0 32.0 2.3 4.8 7.1
1986 31.5 11.1 42.6 30.0 7.0 37.0 1.5 4.1 5.6
1987 29.5 10.0 39.6 28.0 7.0 35.0 1.5 3.0 4.6
1988 32.5 9.6 42.1 31.0 5.0 36.0 1.5 4.6 6.1
1989 29.5 10.2 39.7 28.0 5.0 33.0 1.5 5.2 6.7
1990 27.5 12.0 39.5 26.0 7.0 33.0 1.5 5.0 6.6
1991 27.7 11.0 38.7 26.0 5.0 31.0 1.7 6.0 7.7
1992 27.6 11.2 38.9 27.0 6.0 33.0 0.6 5.2 5.8
1993 23.8 14.5 38.3 23.0 6.0 29.0 0.8 8.5 9.3
1994 15.7 14.2 29.9 13.0 9.0 22.0 2.7 5.2 7.9
1995 14.0 14.8 28.9 12.0 8.0 20.0 2.0 6.8 8.9
1996 21.3 18.5 39.8 19.0 8.0 27.0 2.3 10.5 12.8
1997 16.5 16.7 33.2 14.0 7.0 21.0 2.5 9.7 12.2
1998 15.1 17.9 32.9 13.0 10.0 23.0 2.0 7.8 9.9
1999 17.5 20.5 38.0 16.0 11.0 27.0 1.5 9.5 11.0
2000 15.0 8.7 23.8 14.0 5.0 19.0 1.0 3.7 4.8
2001 37.8 9.3 47.1 37.0 7.0 44.0 0.8 2.3 3.1
2002 6.5 6.3 12.8 6.0 4.0 10.0 0.5 2.3 2.8
2003 5.5 6.7 12.2 5.0 3.0 8.0 0.5 3.7 4.2
2004 5.0 7.7 12.7 5.0 3.0 8.0 4.7 4.7
2005 5.0 5.2 10.2 5.0 1.0 6.0 4.2 4.2
2006 5.0 6.2 11.2 5.0 2.0 7.0 4.2 4.2
2007 5.0 5.1 10.1 5.0 2.0 7.0 3.1 3.1
2008 6.0 4.7 10.7 6.0 2.0 8.0 2.7 2.7
2009 7.0 4.8 11.8 7.0 3.0 10.0 1.8 1.8
2010 8.0 5.1 13.1 8.0 3.0 11.0 2.1 2.1
2011 6.0 5.1 11.1 6.0 3.0 9.0 2.1 2.1
2012 7.0 4.8 11.8 7.0 4.0 11.0 0.8 0.8
2013 7.0 5.8 12.8 7.0 5.0 12.0 0.8 0.8
2014 3.0 3.3 6.3 3.0 2.0 5.0 1.3 1.3
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i ÅFJORD (SØR-TRØNDELAG)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 49 0.0 44.2 0.0
1981 56 0.0 50.9 0.0
1982 51 0.0 44.5 0.0
1983 49 0.0 43.6 0.0
1984 52 0.0 45.6 0.0
1985 46 0.0 39.1 0.0
1986 48 0.0 42.6 0.0
1987 44 0.0 39.6 0.0
1988 48 0.0 42.1 0.0
1989 45 0.0 39.7 0.0
1990 45 0.0 39.5 0.0
1991 54 0.0 38.7 0.0
1992 54 0.0 38.9 0.0
1993 57 0.0 38.3 0.0
1994 42 0.0 29.9 0.0
1995 44 0.0 28.9 0.0
1996 55 0.0 39.8 0.0
1997 51 0.0 33.2 0.0
1998 46 0.0 32.9 0.0
1999 53 0.0 38.0 0.0
2000 30 0.0 1.9 23.8 0.0
2001 52 0.0 3.4 47.1 0.0
2002 16 0.0 1.1 12.8 0.0
2003 16 0.0 1.1 12.2 0.0
2004 17 0.0 1.2 12.7 0.0
2005 13 0.0 0.9 10.2 0.0
2006 14 0.0 0.9 11.2 0.0
2007 12 0.0 0.8 10.1 0.0
2008 13 0.0 0.8 10.7 0.0
2009 14 0.0 0.9 11.8 0.0
2010 15 0.0 1.0 13.1 0.0
2011 13 0.0 0.8 11.1 0.0
2012 13 0.0 0.8 11.8 0.0
2013 14 0.0 0.9 12.8 0.0
2014 7 0.0 0.4 6.3 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i ÅFJORD (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 5.3
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i ÅFJORD (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV SØR-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 5.3
NIDAROS BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i ÅFJORD (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:16:40 NAV SØR-TRØNDELAG NAV ÅFJORD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 5.3
89:51:9:58 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I ÅFJORD OG STOKSUND KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0