FORVALTNINGSDATABASEN

RENNEBU, SØR-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i RENNEBU (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 34 12 46 29 6 35 5 6 11
1981 37 15 52 33 8 41 4 7 11
1982 33 11 44 29 5 34 4 6 10
1983 36 14 50 31 6 37 5 8 13
1984 33 16 49 29 9 38 4 7 11
1985 36 13 49 33 5 38 3 8 11
1986 34 12 46 31 5 36 3 7 10
1987 36 13 49 35 6 41 1 7 8
1988 30 15 45 30 5 35 10 10
1989 28 14 42 28 6 34 8 8
1990 29 14 43 29 7 36 7 7
1991 30 20 50 29 6 35 1 14 15
1992 27 22 49 26 7 33 1 15 16
1993 28 28 56 27 6 33 1 22 23
1994 25 25 50 23 5 28 2 20 22
1995 26 24 50 24 5 29 2 19 21
1996 25 24 49 24 7 31 1 17 18
1997 25 25 50 21 5 26 4 20 24
1998 23 17 40 21 4 25 2 13 15
1999 24 24 48 24 5 29 19 19
2000 10 5 15 10 2 12 3 3
2001 10 4 14 10 2 12 2 2
2002 8 3 11 8 1 9 2 2
2003 7 3 10 7 2 9 1 1
2004 5 4 9 5 4 9
2005 6 3 9 6 3 9
2006 5 3 8 5 3 8
2007 7 4 11 7 3 10 1 1
2008 7 4 11 7 3 10 1 1
2009 6 4 10 6 3 9 1 1
2010 7 3 10 7 3 10
2011 5 3 8 5 3 8
2012 3 3 6 2 3 5 1 1
2013 3 4 7 2 4 6 1 1
2014 3 4 7 2 4 6 1 1
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i RENNEBU (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 33.0 8.8 41.8 29.0 6.0 35.0 4.0 2.8 6.8
1981 36.0 11.2 47.2 33.0 8.0 41.0 3.0 3.2 6.2
1982 32.2 7.6 39.8 29.0 5.0 34.0 3.2 2.6 5.8
1983 35.2 9.3 44.6 31.0 6.0 37.0 4.2 3.3 7.6
1984 32.5 12.1 44.6 29.0 9.0 38.0 3.5 3.1 6.6
1985 35.5 7.8 43.3 33.0 5.0 38.0 2.5 2.8 5.3
1986 33.5 6.9 40.5 31.0 5.0 36.0 2.5 2.0 4.5
1987 35.8 8.9 44.7 35.0 6.0 41.0 0.8 2.9 3.7
1988 30.0 9.5 39.5 30.0 5.0 35.0 4.5 4.5
1989 28.0 9.2 37.2 28.0 6.0 34.0 3.2 3.2
1990 29.0 10.6 39.5 29.0 7.0 36.0 3.5 3.5
1991 29.3 11.1 40.4 29.0 6.0 35.0 0.3 5.1 5.4
1992 26.5 12.4 38.9 26.0 7.0 33.0 0.5 5.4 5.9
1993 27.2 12.4 39.6 27.0 6.0 33.0 0.2 6.4 6.6
1994 23.7 13.1 36.8 23.0 5.0 28.0 0.7 8.1 8.8
1995 24.7 13.5 38.2 24.0 5.0 29.0 0.7 8.5 9.2
1996 24.2 14.2 38.4 24.0 7.0 31.0 0.2 7.2 7.4
1997 22.5 15.1 37.6 21.0 5.0 26.0 1.5 10.1 11.6
1998 21.8 11.1 32.9 21.0 4.0 25.0 0.8 7.1 7.9
1999 24.0 14.1 38.1 24.0 5.0 29.0 9.1 9.1
2000 10.0 3.6 13.6 10.0 2.0 12.0 1.6 1.6
2001 10.0 3.3 13.3 10.0 2.0 12.0 1.3 1.3
2002 8.0 2.4 10.4 8.0 1.0 9.0 1.4 1.4
2003 7.0 2.5 9.5 7.0 2.0 9.0 0.5 0.5
2004 5.0 4.0 9.0 5.0 4.0 9.0
2005 6.0 3.0 9.0 6.0 3.0 9.0
2006 5.0 3.0 8.0 5.0 3.0 8.0
2007 7.0 3.5 10.5 7.0 3.0 10.0 0.5 0.5
2008 7.0 3.5 10.5 7.0 3.0 10.0 0.5 0.5
2009 6.0 3.5 9.5 6.0 3.0 9.0 0.5 0.5
2010 7.0 3.0 10.0 7.0 3.0 10.0
2011 5.0 3.0 8.0 5.0 3.0 8.0
2012 2.5 3.0 5.5 2.0 3.0 5.0 0.5 0.5
2013 2.5 4.0 6.5 2.0 4.0 6.0 0.5 0.5
2014 2.5 4.0 6.5 2.0 4.0 6.0 0.5 0.5
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i RENNEBU (SØR-TRØNDELAG)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 46 0.0 41.8 0.0
1981 52 0.0 47.2 0.0
1982 44 0.0 39.8 0.0
1983 50 0.0 44.6 0.0
1984 49 0.0 44.6 0.0
1985 49 0.0 43.3 0.0
1986 46 0.0 40.5 0.0
1987 49 0.0 44.7 0.0
1988 45 0.0 39.5 0.0
1989 42 0.0 37.2 0.0
1990 43 0.0 39.5 0.0
1991 50 0.0 40.4 0.0
1992 49 0.0 38.9 0.0
1993 56 0.0 39.6 0.0
1994 50 0.0 36.8 0.0
1995 50 0.0 38.2 0.0
1996 49 0.0 38.4 0.0
1997 50 0.0 37.6 0.0
1998 40 0.0 32.9 0.0
1999 48 0.0 38.1 0.0
2000 15 0.0 1.3 13.6 0.0
2001 14 0.0 1.2 13.3 0.0
2002 11 0.0 1.0 10.4 0.0
2003 10 0.0 0.9 9.5 0.0
2004 9 0.0 0.8 9.0 0.0
2005 9 0.0 0.8 9.0 0.0
2006 8 0.0 0.7 8.0 0.0
2007 11 0.0 0.9 10.5 0.0
2008 11 0.0 0.9 10.5 0.0
2009 10 0.0 0.9 9.5 0.0
2010 10 0.0 0.9 10.0 0.0
2011 8 0.0 0.7 8.0 0.0
2012 6 0.0 0.5 5.5 0.0
2013 7 0.0 0.6 6.5 0.0
2014 7 0.0 0.6 6.5 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i RENNEBU (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i RENNEBU (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV SØR-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
NIDAROS BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i RENNEBU (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:16:24 NAV SØR-TRØNDELAG NAV RENNEBU ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
89:51:9:38 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I RENNEBU, BERKÅK OG INNSET KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:20:14 SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT RENNEBU LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.5