FORVALTNINGSDATABASEN

HOLTÅLEN, SØR-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i HOLTÅLEN (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 38 8 46 37 3 40 1 5 6
1981 39 7 46 38 5 43 1 2 3
1982 41 6 47 41 4 45 2 2
1983 40 10 50 39 4 43 1 6 7
1984 39 15 54 37 7 44 2 8 10
1985 36 11 47 35 5 40 1 6 7
1986 36 11 47 36 5 41 6 6
1987 35 11 46 35 5 40 6 6
1988 35 10 45 35 5 40 5 5
1989 29 13 42 29 7 36 6 6
1990 28 14 42 28 8 36 6 6
1991 28 14 42 28 8 36 6 6
1992 26 17 43 25 8 33 1 9 10
1993 24 18 42 24 9 33 9 9
1994 20 17 37 18 11 29 2 6 8
1995 20 17 37 18 10 28 2 7 9
1996 20 17 37 18 9 27 2 8 10
1997 18 17 35 16 6 22 2 11 13
1998 19 16 35 17 8 25 2 8 10
1999 22 15 37 19 8 27 3 7 10
2000 17 6 23 16 4 20 1 2 3
2001 17 7 24 15 4 19 2 3 5
2002 16 9 25 14 6 20 2 3 5
2003 14 6 20 12 6 18 2 2
2004 14 6 20 13 5 18 1 1 2
2005 14 6 20 13 5 18 1 1 2
2006 12 6 18 10 5 15 2 1 3
2007 11 6 17 10 5 15 1 1 2
2008 9 4 13 9 4 13
2009 9 4 13 9 4 13
2010 10 3 13 10 3 13
2011 11 3 14 11 3 14
2012 13 3 16 13 3 16
2013 13 2 15 13 1 14 1 1
2014 12 1 13 12 12 1 1
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i HOLTÅLEN (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 37.5 5.1 42.6 37.0 3.0 40.0 0.5 2.1 2.6
1981 38.5 5.6 44.1 38.0 5.0 43.0 0.5 0.6 1.1
1982 41.0 4.7 45.7 41.0 4.0 45.0 0.7 0.7
1983 39.9 5.9 45.8 39.0 4.0 43.0 0.9 1.9 2.8
1984 38.4 9.9 48.3 37.0 7.0 44.0 1.4 2.9 4.3
1985 35.9 6.9 42.8 35.0 5.0 40.0 0.9 1.9 2.8
1986 36.0 6.9 43.0 36.0 5.0 41.0 2.0 2.0
1987 35.0 7.2 42.2 35.0 5.0 40.0 2.2 2.2
1988 35.0 6.9 41.9 35.0 5.0 40.0 1.9 1.9
1989 29.0 9.0 38.0 29.0 7.0 36.0 2.0 2.0
1990 28.0 10.0 38.0 28.0 8.0 36.0 2.0 2.0
1991 28.0 10.0 38.0 28.0 8.0 36.0 2.0 2.0
1992 25.5 10.1 35.6 25.0 8.0 33.0 0.5 2.1 2.6
1993 24.0 11.1 35.2 24.0 9.0 33.0 2.2 2.2
1994 19.0 13.1 32.1 18.0 11.0 29.0 1.0 2.1 3.1
1995 19.0 13.2 32.2 18.0 10.0 28.0 1.0 3.2 4.2
1996 19.0 11.9 30.9 18.0 9.0 27.0 1.0 2.9 3.9
1997 17.0 10.7 27.8 16.0 6.0 22.0 1.0 4.7 5.8
1998 18.0 11.6 29.6 17.0 8.0 25.0 1.0 3.6 4.6
1999 20.8 12.3 33.1 19.0 8.0 27.0 1.8 4.3 6.1
2000 16.5 5.1 21.6 16.0 4.0 20.0 0.5 1.1 1.6
2001 16.0 5.9 21.9 15.0 4.0 19.0 1.0 1.9 2.9
2002 15.0 7.8 22.8 14.0 6.0 20.0 1.0 1.8 2.8
2003 13.0 6.0 19.0 12.0 6.0 18.0 1.0 1.0
2004 13.5 5.8 19.2 13.0 5.0 18.0 0.5 0.8 1.2
2005 13.5 5.8 19.2 13.0 5.0 18.0 0.5 0.8 1.2
2006 11.1 5.8 16.9 10.0 5.0 15.0 1.1 0.8 1.9
2007 10.5 5.8 16.3 10.0 5.0 15.0 0.5 0.8 1.3
2008 9.0 4.0 13.0 9.0 4.0 13.0
2009 9.0 4.0 13.0 9.0 4.0 13.0
2010 10.0 3.0 13.0 10.0 3.0 13.0
2011 11.0 3.0 14.0 11.0 3.0 14.0
2012 13.0 3.0 16.0 13.0 3.0 16.0
2013 13.0 1.5 14.5 13.0 1.0 14.0 0.5 0.5
2014 12.0 0.5 12.5 12.0 12.0 0.5 0.5
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i HOLTÅLEN (SØR-TRØNDELAG)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 46 0.0 42.6 0.0
1981 46 0.0 44.1 0.0
1982 47 0.0 45.7 0.0
1983 50 0.0 45.8 0.0
1984 54 0.0 48.3 0.0
1985 47 0.0 42.8 0.0
1986 47 0.0 43.0 0.0
1987 46 0.0 42.2 0.0
1988 45 0.0 41.9 0.0
1989 42 0.0 38.0 0.0
1990 42 0.0 38.0 0.0
1991 42 0.0 38.0 0.0
1992 43 0.0 35.6 0.0
1993 42 0.0 35.2 0.0
1994 37 0.0 32.1 0.0
1995 37 0.0 32.2 0.0
1996 37 0.0 30.9 0.0
1997 35 0.0 27.8 0.0
1998 35 0.0 29.6 0.0
1999 37 0.0 33.1 0.0
2000 23 0.0 2.8 21.6 0.0
2001 24 0.0 3.0 21.9 0.0
2002 25 0.0 3.2 22.8 0.0
2003 20 0.0 2.6 19.0 0.0
2004 20 0.0 2.7 19.2 0.0
2005 20 0.0 2.8 19.2 0.0
2006 18 0.0 2.5 16.9 0.0
2007 17 0.0 2.3 16.3 0.0
2008 13 0.0 1.8 13.0 0.0
2009 13 0.0 1.9 13.0 0.0
2010 13 0.0 1.9 13.0 0.0
2011 14 0.0 2.0 14.0 0.0
2012 16 0.0 2.4 16.0 0.0
2013 15 0.0 2.3 14.5 0.0
2014 13 0.0 2.1 12.5 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i HOLTÅLEN (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 10 10.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 0.5
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i HOLTÅLEN (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 10 10.0
NAV SØR-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 0.5
NIDAROS BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i HOLTÅLEN (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
13:8:56 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET HALTDALEN SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 10 10.0
90:2:2:16:10 NAV SØR-TRØNDELAG NAV HOLTÅLEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 0.5
89:51:9:12 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I HALTDALEN, HESSDALEN OG ÅLEN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:20:5 SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT HOLTÅLEN LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0