FORVALTNINGSDATABASEN

SKAUN, SØR-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SKAUN (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 22 22 44 20 8 28 2 14 16
1981 23 22 45 22 8 30 1 14 15
1982 19 22 41 17 5 22 2 17 19
1983 21 21 42 20 6 26 1 15 16
1984 21 29 50 21 13 34 16 16
1985 18 21 39 18 6 24 15 15
1986 17 24 41 17 7 24 17 17
1987 17 23 40 17 6 23 17 17
1988 17 20 37 17 7 24 13 13
1989 17 20 37 17 9 26 11 11
1990 16 19 35 16 5 21 14 14
1991 17 21 38 17 6 23 15 15
1992 18 23 41 18 8 26 15 15
1993 18 27 45 17 8 25 1 19 20
1994 15 29 44 14 8 22 1 21 22
1995 15 29 44 14 11 25 1 18 19
1996 14 23 37 14 6 20 17 17
1997 13 21 34 13 10 23 11 11
1998 14 24 38 14 12 26 12 12
1999 14 25 39 14 11 25 14 14
2000 9 11 20 9 7 16 4 4
2001 9 11 20 9 8 17 3 3
2002 8 11 19 8 8 16 3 3
2003 8 9 17 8 7 15 2 2
2004 8 9 17 8 8 16 1 1
2005 7 9 16 7 8 15 1 1
2006 7 9 16 7 8 15 1 1
2007 7 9 16 7 6 13 3 3
2008 7 8 15 7 5 12 3 3
2009 7 8 15 7 5 12 3 3
2010 9 8 17 9 7 16 1 1
2011 9 6 15 8 5 13 1 1 2
2012 6 6 12 6 5 11 1 1
2013 5 7 12 5 6 11 1 1
2014 6 7 13 6 6 12 1 1
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SKAUN (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 21.4 13.8 35.2 20.0 8.0 28.0 1.4 5.8 7.2
1981 22.9 13.8 36.7 22.0 8.0 30.0 0.9 5.8 6.7
1982 18.8 12.7 31.5 17.0 5.0 22.0 1.8 7.7 9.5
1983 20.9 12.7 33.6 20.0 6.0 26.0 0.9 6.7 7.6
1984 21.0 20.0 41.0 21.0 13.0 34.0 7.0 7.0
1985 18.0 12.8 30.8 18.0 6.0 24.0 6.8 6.8
1986 17.0 14.8 31.8 17.0 7.0 24.0 7.8 7.8
1987 17.0 14.2 31.2 17.0 6.0 23.0 8.2 8.2
1988 17.0 14.3 31.3 17.0 7.0 24.0 7.3 7.3
1989 17.0 15.6 32.6 17.0 9.0 26.0 6.6 6.6
1990 16.0 13.1 29.1 16.0 5.0 21.0 8.1 8.1
1991 17.0 12.7 29.7 17.0 6.0 23.0 6.7 6.7
1992 18.0 14.8 32.8 18.0 8.0 26.0 6.8 6.8
1993 17.5 14.7 32.2 17.0 8.0 25.0 0.5 6.7 7.2
1994 14.5 15.8 30.3 14.0 8.0 22.0 0.5 7.8 8.3
1995 14.5 18.3 32.8 14.0 11.0 25.0 0.5 7.3 7.8
1996 14.0 13.1 27.1 14.0 6.0 20.0 7.2 7.2
1997 13.0 15.1 28.1 13.0 10.0 23.0 5.1 5.1
1998 14.0 17.3 31.3 14.0 12.0 26.0 5.3 5.3
1999 14.0 18.5 32.5 14.0 11.0 25.0 7.5 7.5
2000 9.0 9.5 18.5 9.0 7.0 16.0 2.5 2.5
2001 9.0 9.8 18.8 9.0 8.0 17.0 1.8 1.8
2002 8.0 10.1 18.1 8.0 8.0 16.0 2.1 2.1
2003 8.0 8.6 16.5 8.0 7.0 15.0 1.5 1.5
2004 8.0 8.8 16.8 8.0 8.0 16.0 0.8 0.8
2005 7.0 8.8 15.8 7.0 8.0 15.0 0.8 0.8
2006 7.0 8.8 15.8 7.0 8.0 15.0 0.8 0.8
2007 7.0 7.8 14.8 7.0 6.0 13.0 1.8 1.8
2008 7.0 6.8 13.8 7.0 5.0 12.0 1.8 1.8
2009 7.0 6.8 13.8 7.0 5.0 12.0 1.8 1.8
2010 9.0 7.8 16.8 9.0 7.0 16.0 0.8 0.8
2011 8.5 5.8 14.3 8.0 5.0 13.0 0.5 0.8 1.3
2012 6.0 5.8 11.8 6.0 5.0 11.0 0.8 0.8
2013 5.0 6.8 11.8 5.0 6.0 11.0 0.8 0.8
2014 6.0 6.8 12.8 6.0 6.0 12.0 0.8 0.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SKAUN (SØR-TRØNDELAG)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 44 0.0 35.2 0.0
1981 45 0.0 36.7 0.0
1982 41 0.0 31.5 0.0
1983 42 0.0 33.6 0.0
1984 50 0.0 41.0 0.0
1985 39 0.0 30.8 0.0
1986 41 0.0 31.8 0.0
1987 40 0.0 31.2 0.0
1988 37 0.0 31.3 0.0
1989 37 0.0 32.6 0.0
1990 35 0.0 29.1 0.0
1991 38 0.0 29.7 0.0
1992 41 0.0 32.8 0.0
1993 45 0.0 32.2 0.0
1994 44 0.0 30.3 0.0
1995 44 0.0 32.8 0.0
1996 37 0.0 27.1 0.0
1997 34 0.0 28.1 0.0
1998 38 0.0 31.3 0.0
1999 39 0.0 32.5 0.0
2000 20 0.0 1.6 18.5 0.0
2001 20 0.0 1.7 18.8 0.0
2002 19 0.0 1.6 18.1 0.0
2003 17 0.0 1.4 16.5 0.0
2004 17 0.0 1.4 16.8 0.0
2005 16 0.0 1.3 15.8 0.0
2006 16 0.0 1.2 15.8 0.0
2007 16 0.0 1.2 14.8 0.0
2008 15 0.0 1.1 13.8 0.0
2009 15 0.0 1.1 13.8 0.0
2010 17 0.0 1.3 16.8 0.0
2011 15 0.0 1.1 14.3 0.0
2012 12 0.0 0.9 11.8 0.0
2013 12 0.0 0.8 11.8 0.0
2014 13 0.0 0.9 12.8 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SKAUN (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 5.8
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 5.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SKAUN (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV SØR-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 5.8
NIDAROS BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 5.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SKAUN (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:16:30 NAV SØR-TRØNDELAG NAV SKAUN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 5.8
89:51:9:42 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I SKAUN BØRSA OG BUVIK KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
4:7:15:20:18 SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT SKAUN LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 5.0