FORVALTNINGSDATABASEN

SELBU, SØR-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SELBU (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 46 17 63 42 11 53 4 6 10
1981 48 16 64 43 10 53 5 6 11
1982 45 16 61 42 10 52 3 6 9
1983 50 15 65 46 6 52 4 9 13
1984 50 23 73 47 8 55 3 15 18
1985 46 21 67 44 6 50 2 15 17
1986 44 19 63 43 7 50 1 12 13
1987 41 19 60 40 6 46 1 13 14
1988 41 19 60 40 6 46 1 13 14
1989 40 19 59 38 5 43 2 14 16
1990 39 18 57 36 5 41 3 13 16
1991 42 23 65 39 3 42 3 20 23
1992 40 25 65 38 6 44 2 19 21
1993 36 28 64 34 6 40 2 22 24
1994 23 24 47 21 5 26 2 19 21
1995 23 23 46 21 4 25 2 19 21
1996 20 26 46 18 5 23 2 21 23
1997 18 24 42 16 4 20 2 20 22
1998 18 25 43 16 6 22 2 19 21
1999 15 23 38 13 4 17 2 19 21
2000 12 10 22 11 3 14 1 7 8
2001 11 8 19 10 2 12 1 6 7
2002 7 7 14 6 2 8 1 5 6
2003 13 8 21 12 1 13 1 7 8
2004 10 8 18 10 1 11 7 7
2005 10 8 18 9 1 10 1 7 8
2006 10 7 17 9 2 11 1 5 6
2007 10 7 17 9 2 11 1 5 6
2008 9 6 15 8 4 12 1 2 3
2009 8 5 13 8 3 11 2 2
2010 8 6 14 7 4 11 1 2 3
2011 7 5 12 7 4 11 1 1
2012 5 5 10 5 3 8 2 2
2013 6 7 13 6 4 10 3 3
2014 7 7 14 7 5 12 2 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SELBU (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 44.8 13.6 58.4 42.0 11.0 53.0 2.8 2.6 5.4
1981 46.5 12.7 59.2 43.0 10.0 53.0 3.5 2.7 6.2
1982 44.2 12.8 57.0 42.0 10.0 52.0 2.2 2.8 5.0
1983 48.3 9.6 57.9 46.0 6.0 52.0 2.3 3.6 5.9
1984 48.7 14.5 63.2 47.0 8.0 55.0 1.7 6.5 8.2
1985 45.2 12.4 57.5 44.0 6.0 50.0 1.2 6.4 7.5
1986 43.8 12.0 55.8 43.0 7.0 50.0 0.8 5.0 5.8
1987 40.8 11.8 52.5 40.0 6.0 46.0 0.8 5.8 6.5
1988 40.8 11.2 51.9 40.0 6.0 46.0 0.8 5.2 5.9
1989 39.3 10.9 50.2 38.0 5.0 43.0 1.3 5.9 7.2
1990 38.1 10.6 48.7 36.0 5.0 41.0 2.1 5.6 7.7
1991 41.1 9.6 50.7 39.0 3.0 42.0 2.1 6.6 8.7
1992 39.0 12.0 51.0 38.0 6.0 44.0 1.0 6.0 7.0
1993 35.3 13.7 49.0 34.0 6.0 40.0 1.3 7.7 9.0
1994 22.3 12.6 35.0 21.0 5.0 26.0 1.3 7.6 9.0
1995 22.3 13.1 35.4 21.0 4.0 25.0 1.3 9.1 10.4
1996 19.3 15.3 34.6 18.0 5.0 23.0 1.3 10.3 11.6
1997 17.3 13.2 30.5 16.0 4.0 20.0 1.3 9.2 10.5
1998 17.2 15.6 32.9 16.0 6.0 22.0 1.2 9.6 10.9
1999 14.2 13.6 27.8 13.0 4.0 17.0 1.2 9.6 10.8
2000 11.5 6.4 17.9 11.0 3.0 14.0 0.5 3.4 3.9
2001 10.5 5.9 16.4 10.0 2.0 12.0 0.5 3.9 4.4
2002 6.5 5.5 12.0 6.0 2.0 8.0 0.5 3.5 4.0
2003 12.5 5.6 18.1 12.0 1.0 13.0 0.5 4.6 5.1
2004 10.0 5.4 15.4 10.0 1.0 11.0 4.4 4.4
2005 9.5 5.4 14.9 9.0 1.0 10.0 0.5 4.4 4.9
2006 9.6 5.5 15.1 9.0 2.0 11.0 0.6 3.5 4.1
2007 9.6 5.5 15.1 9.0 2.0 11.0 0.6 3.5 4.1
2008 8.6 5.6 14.2 8.0 4.0 12.0 0.6 1.6 2.2
2009 8.0 4.6 12.6 8.0 3.0 11.0 1.6 1.6
2010 7.8 5.6 13.4 7.0 4.0 11.0 0.8 1.6 2.4
2011 7.0 4.8 11.8 7.0 4.0 11.0 0.8 0.8
2012 5.0 4.5 9.5 5.0 3.0 8.0 1.5 1.5
2013 6.0 6.3 12.3 6.0 4.0 10.0 2.3 2.3
2014 7.0 6.6 13.6 7.0 5.0 12.0 1.5 1.5
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SELBU (SØR-TRØNDELAG)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 63 0.0 58.4 0.0
1981 64 0.0 59.2 0.0
1982 61 0.0 57.0 0.0
1983 65 0.0 57.9 0.0
1984 73 0.0 63.2 0.0
1985 67 0.0 57.5 0.0
1986 63 0.0 55.8 0.0
1987 60 0.0 52.5 0.0
1988 60 0.0 51.9 0.0
1989 59 0.0 50.2 0.0
1990 57 0.0 48.7 0.0
1991 65 0.0 50.7 0.0
1992 65 0.0 51.0 0.0
1993 64 0.0 49.0 0.0
1994 47 0.0 35.0 0.0
1995 46 0.0 35.4 0.0
1996 46 0.0 34.6 0.0
1997 42 0.0 30.5 0.0
1998 43 0.0 32.9 0.0
1999 38 0.0 27.8 0.0
2000 22 0.0 1.4 17.9 0.0
2001 19 0.0 1.2 16.4 0.0
2002 14 0.0 0.9 12.0 0.0
2003 21 0.0 1.3 18.1 0.0
2004 18 0.0 1.2 15.4 0.0
2005 18 0.0 1.1 14.9 0.0
2006 17 0.0 1.0 15.1 0.0
2007 17 0.0 1.0 15.1 0.0
2008 15 0.0 0.8 14.2 0.0
2009 13 0.0 0.7 12.6 0.0
2010 14 0.0 0.8 13.4 0.0
2011 12 0.0 0.7 11.8 0.0
2012 10 0.0 0.6 9.5 0.0
2013 13 0.0 0.8 12.3 0.0
2014 14 0.0 0.8 13.6 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SELBU (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.5
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 8.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SELBU (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV SØR-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.5
NIDAROS BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 8.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SELBU (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:16:29 NAV SØR-TRØNDELAG NAV SELBU ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.5
89:51:9:41 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I SELBU OG TYDAL KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
4:7:15:20:17 SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT SELBU OG TYDAL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 8.0