FORVALTNINGSDATABASEN

TYDAL, SØR-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i TYDAL (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 9 2 11 8 8 1 2 3
1981 13 2 15 10 10 3 2 5
1982 11 2 13 8 8 3 2 5
1983 13 3 16 10 10 3 3 6
1984 13 8 21 10 3 13 3 5 8
1985 11 7 18 8 2 10 3 5 8
1986 11 7 18 8 8 3 7 10
1987 10 8 18 7 2 9 3 6 9
1988 9 9 18 6 2 8 3 7 10
1989 10 9 19 6 2 8 4 7 11
1990 7 10 17 6 4 10 1 6 7
1991 6 10 16 5 3 8 1 7 8
1992 6 8 14 6 2 8 6 6
1993 6 9 15 6 2 8 7 7
1994 2 10 12 1 1 2 1 9 10
1995 4 11 15 2 2 4 2 9 11
1996 4 8 12 2 2 4 2 6 8
1997 2 10 12 2 2 2 8 10
1998 2 10 12 1 2 3 1 8 9
1999 3 8 11 1 1 2 2 7 9
2000 2 2 2 2
2001 3 3 3 3
2002 2 2 2 2
2003 2 2 2 2
2004 1 1 1 1
2005 1 1 1 1
2006 1 1 2 1 1 1 1
2007 1 1 2 1 1 1 1
2008 3 3 3 3
2009 2 2 2 2
2010 1 1 1 1
2011 1 1 1 1
2012 1 1 1 1
2013 1 1 1 1
2014 1 1 1 1
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i TYDAL (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 8.8 1.0 9.7 8.0 8.0 0.8 1.0 1.7
1981 11.8 1.0 12.7 10.0 10.0 1.8 1.0 2.7
1982 9.5 1.2 10.7 8.0 8.0 1.5 1.2 2.7
1983 11.5 1.8 13.3 10.0 10.0 1.5 1.8 3.3
1984 11.5 5.5 17.0 10.0 3.0 13.0 1.5 2.5 4.0
1985 9.5 4.5 14.0 8.0 2.0 10.0 1.5 2.5 4.0
1986 9.5 3.6 13.1 8.0 8.0 1.5 3.6 5.1
1987 8.4 5.1 13.5 7.0 2.0 9.0 1.4 3.1 4.5
1988 7.5 5.7 13.1 6.0 2.0 8.0 1.5 3.7 5.2
1989 8.5 5.7 14.1 6.0 2.0 8.0 2.5 3.7 6.1
1990 6.5 7.1 13.6 6.0 4.0 10.0 0.5 3.1 3.6
1991 5.5 6.1 11.6 5.0 3.0 8.0 0.5 3.1 3.6
1992 6.0 4.7 10.7 6.0 2.0 8.0 2.7 2.7
1993 6.0 5.1 11.1 6.0 2.0 8.0 3.1 3.1
1994 1.5 5.1 6.6 1.0 1.0 2.0 0.5 4.1 4.6
1995 3.5 6.0 9.5 2.0 2.0 4.0 1.5 4.0 5.5
1996 3.5 5.0 8.4 2.0 2.0 4.0 1.5 3.0 4.4
1997 1.5 5.8 7.3 2.0 2.0 1.5 3.8 5.3
1998 2.0 5.4 7.4 1.0 2.0 3.0 1.0 3.4 4.4
1999 2.5 4.4 6.9 1.0 1.0 2.0 1.5 3.5 4.9
2000 1.0 1.0 1.0 1.0
2001 1.5 1.5 1.5 1.5
2002 1.1 1.1 1.1 1.1
2003 1.1 1.1 1.1 1.1
2004 0.5 0.5 0.5 0.5
2005 0.5 0.5 0.5 0.5
2006 1.0 0.5 1.5 1.0 1.0 0.5 0.5
2007 1.0 0.5 1.5 1.0 1.0 0.5 0.5
2008 1.8 1.8 1.8 1.8
2009 1.0 1.0 1.0 1.0
2010 1.0 1.0 1.0 1.0
2011 1.0 1.0 1.0 1.0
2012 1.0 1.0 1.0 1.0
2013 1.0 1.0 1.0 1.0
2014 1.0 1.0 1.0 1.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i TYDAL (SØR-TRØNDELAG)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 11 0.0 9.7 0.0
1981 15 0.0 12.7 0.0
1982 13 0.0 10.7 0.0
1983 16 0.0 13.3 0.0
1984 21 0.0 17.0 0.0
1985 18 0.0 14.0 0.0
1986 18 0.0 13.1 0.0
1987 18 0.0 13.5 0.0
1988 18 0.0 13.1 0.0
1989 19 0.0 14.1 0.0
1990 17 0.0 13.6 0.0
1991 16 0.0 11.6 0.0
1992 14 0.0 10.7 0.0
1993 15 0.0 11.1 0.0
1994 12 0.0 6.6 0.0
1995 15 0.0 9.5 0.0
1996 12 0.0 8.4 0.0
1997 12 0.0 7.3 0.0
1998 12 0.0 7.4 0.0
1999 11 0.0 6.9 0.0
2000 2 0.0 0.5 1.0 0.0
2001 3 0.0 0.7 1.5 0.0
2002 2 0.0 0.5 1.1 0.0
2003 2 0.0 0.5 1.1 0.0
2004 1 0.0 0.3 0.5 0.0
2005 1 0.0 0.3 0.5 0.0
2006 2 0.0 0.5 1.5 0.0
2007 2 0.0 0.5 1.5 0.0
2008 3 0.0 0.7 1.8 0.0
2009 2 0.0 0.5 1.0 0.0
2010 1 0.0 0.2 1.0 0.0
2011 1 0.0 0.2 1.0 0.0
2012 1 0.0 0.3 1.0 0.0
2013 1 0.0 0.3 1.0 0.0
2014 1 0.0 0.3 1.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i TYDAL (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i TYDAL (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV SØR-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i TYDAL (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:16:37 NAV SØR-TRØNDELAG NAV TYDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0