FORVALTNINGSDATABASEN

FROSTA, NORD-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i FROSTA (NORD-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 18 6 24 16 2 18 2 4 6
1981 17 7 24 16 4 20 1 3 4
1982 15 10 25 14 6 20 1 4 5
1983 15 11 26 14 7 21 1 4 5
1984 13 13 26 12 4 16 1 9 10
1985 13 10 23 12 4 16 1 6 7
1986 11 11 22 10 4 14 1 7 8
1987 14 10 24 13 3 16 1 7 8
1988 14 10 24 13 3 16 1 7 8
1989 14 12 26 13 4 17 1 8 9
1990 14 12 26 13 3 16 1 9 10
1991 16 13 29 13 3 16 3 10 13
1992 15 13 28 11 4 15 4 9 13
1993 13 13 26 12 4 16 1 9 10
1994 13 11 24 11 6 17 2 5 7
1995 14 12 26 12 5 17 2 7 9
1996 12 12 24 10 4 14 2 8 10
1997 13 12 25 11 6 17 2 6 8
1998 15 10 25 11 5 16 4 5 9
1999 8 4 12 7 3 10 1 1 2
2000 6 3 9 5 2 7 1 1 2
2001 6 3 9 4 2 6 2 1 3
2002 6 3 9 6 2 8 1 1
2003 7 3 10 5 3 8 2 2
2004 4 4 8 3 3 6 1 1 2
2005 3 4 7 3 2 5 2 2
2006 3 4 7 3 3 6 1 1
2007 3 5 8 3 3 6 2 2
2008 3 4 7 3 3 6 1 1
2009 5 4 9 5 2 7 2 2
2010 5 3 8 5 1 6 2 2
2011 2 3 5 2 3 5
2012 3 2 5 3 2 5
2013 1 2 3 1 2 3
2014 1 4 5 1 3 4 1 1
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i FROSTA (NORD-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 17.5 4.0 21.5 16.0 2.0 18.0 1.5 2.0 3.5
1981 16.6 5.4 22.0 16.0 4.0 20.0 0.6 1.5 2.1
1982 14.7 7.6 22.3 14.0 6.0 20.0 0.7 1.6 2.3
1983 14.7 8.4 23.0 14.0 7.0 21.0 0.7 1.4 2.0
1984 12.8 7.9 20.7 12.0 4.0 16.0 0.8 3.9 4.7
1985 12.8 6.5 19.3 12.0 4.0 16.0 0.8 2.5 3.3
1986 10.8 7.0 17.8 10.0 4.0 14.0 0.8 3.0 3.8
1987 13.9 6.1 20.0 13.0 3.0 16.0 0.9 3.0 4.0
1988 13.9 5.8 19.6 13.0 3.0 16.0 0.9 2.8 3.6
1989 13.9 7.1 21.0 13.0 4.0 17.0 0.9 3.1 4.0
1990 13.9 6.8 20.7 13.0 3.0 16.0 0.9 3.8 4.7
1991 14.1 7.1 21.2 13.0 3.0 16.0 1.0 4.1 5.2
1992 12.6 6.9 19.5 11.0 4.0 15.0 1.5 2.9 4.5
1993 12.2 7.1 19.4 12.0 4.0 16.0 0.2 3.1 3.4
1994 12.2 8.1 20.2 11.0 6.0 17.0 1.2 2.1 3.2
1995 12.8 8.8 21.5 12.0 5.0 17.0 0.8 3.8 4.5
1996 10.8 7.8 18.6 10.0 4.0 14.0 0.8 3.8 4.6
1997 11.8 8.8 20.6 11.0 6.0 17.0 0.8 2.8 3.6
1998 12.7 7.1 19.7 11.0 5.0 16.0 1.7 2.1 3.7
1999 7.5 3.6 11.1 7.0 3.0 10.0 0.5 0.6 1.1
2000 5.5 2.6 8.1 5.0 2.0 7.0 0.5 0.6 1.1
2001 5.1 2.6 7.8 4.0 2.0 6.0 1.1 0.6 1.8
2002 6.0 2.6 8.6 6.0 2.0 8.0 0.6 0.6
2003 6.1 3.0 9.1 5.0 3.0 8.0 1.1 1.1
2004 3.3 3.6 6.9 3.0 3.0 6.0 0.3 0.6 0.9
2005 3.0 3.4 6.4 3.0 2.0 5.0 1.4 1.4
2006 3.0 3.6 6.6 3.0 3.0 6.0 0.6 0.6
2007 3.0 4.6 7.6 3.0 3.0 6.0 1.6 1.6
2008 3.0 3.8 6.8 3.0 3.0 6.0 0.8 0.8
2009 5.0 3.0 8.0 5.0 2.0 7.0 1.0 1.0
2010 5.0 2.0 7.0 5.0 1.0 6.0 1.0 1.0
2011 2.0 3.0 5.0 2.0 3.0 5.0
2012 3.0 2.0 5.0 3.0 2.0 5.0
2013 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0
2014 1.0 3.8 4.8 1.0 3.0 4.0 0.8 0.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i FROSTA (NORD-TRØNDELAG)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 24 0.0 21.5 0.0
1981 24 0.0 22.0 0.0
1982 25 0.0 22.3 0.0
1983 26 0.0 23.0 0.0
1984 26 0.0 20.7 0.0
1985 23 0.0 19.3 0.0
1986 22 0.0 17.8 0.0
1987 24 0.0 20.0 0.0
1988 24 0.0 19.6 0.0
1989 26 0.0 21.0 0.0
1990 26 0.0 20.7 0.0
1991 29 0.0 21.2 0.0
1992 28 0.0 19.5 0.0
1993 26 0.0 19.4 0.0
1994 24 0.0 20.2 0.0
1995 26 0.0 21.5 0.0
1996 24 0.0 18.6 0.0
1997 25 0.0 20.6 0.0
1998 25 0.0 19.7 0.0
1999 12 0.0 11.1 0.0
2000 9 0.0 1.0 8.1 0.0
2001 9 0.0 1.0 7.8 0.0
2002 9 0.0 1.0 8.6 0.0
2003 10 0.0 1.1 9.1 0.0
2004 8 0.0 0.9 6.9 0.0
2005 7 0.0 0.8 6.4 0.0
2006 7 0.0 0.8 6.6 0.0
2007 8 0.0 0.9 7.6 0.0
2008 7 0.0 0.8 6.8 0.0
2009 9 0.0 1.0 8.0 0.0
2010 8 0.0 0.9 7.0 0.0
2011 5 0.0 0.6 5.0 0.0
2012 5 0.0 0.5 5.0 0.0
2013 3 0.0 0.3 3.0 0.0
2014 5 0.0 0.5 4.8 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i FROSTA (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 1.8
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i FROSTA (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV NORD-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 1.8
NIDAROS BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i FROSTA (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:17:5 NAV NORD-TRØNDELAG NAV FROSTA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 1.8
89:51:9:9 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I FROSTA OG ÅSEN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:21:4 NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT FROSTA LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0