FORVALTNINGSDATABASEN

LEKSVIK, NORD-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i LEKSVIK (NORD-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 18 11 29 18 6 24 5 5
1981 17 12 29 17 6 23 6 6
1982 18 12 30 18 6 24 6 6
1983 17 17 34 17 9 26 8 8
1984 13 14 27 13 8 21 6 6
1985 14 16 30 14 7 21 9 9
1986 13 17 30 13 7 20 10 10
1987 10 20 30 10 9 19 11 11
1988 13 21 34 13 9 22 12 12
1989 11 19 30 11 10 21 9 9
1990 11 20 31 11 9 20 11 11
1991 11 22 33 11 10 21 12 12
1992 13 22 35 9 11 20 4 11 15
1993 12 25 37 9 9 18 3 16 19
1994 11 25 36 8 8 16 3 17 20
1995 11 24 35 8 9 17 3 15 18
1996 11 24 35 8 10 18 3 14 17
1997 11 23 34 8 9 17 3 14 17
1998 10 23 33 7 9 16 3 14 17
1999 10 21 31 6 7 13 4 14 18
2000 6 10 16 4 6 10 2 4 6
2001 4 9 13 3 6 9 1 3 4
2002 4 9 13 3 7 10 1 2 3
2003 3 9 12 2 9 11 1 1
2004 2 9 11 2 6 8 3 3
2005 2 10 12 2 6 8 4 4
2006 2 11 13 1 6 7 1 5 6
2007 2 10 12 2 7 9 3 3
2008 2 8 10 2 6 8 2 2
2009 2 10 12 2 7 9 3 3
2010 2 10 12 2 8 10 2 2
2011 3 8 11 3 6 9 2 2
2012 3 7 10 3 5 8 2 2
2013 3 7 10 3 6 9 1 1
2014 2 7 9 2 5 7 2 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i LEKSVIK (NORD-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 18.0 8.0 26.0 18.0 6.0 24.0 2.0 2.0
1981 17.0 8.6 25.6 17.0 6.0 23.0 2.6 2.6
1982 18.0 8.5 26.5 18.0 6.0 24.0 2.5 2.5
1983 17.0 12.7 29.7 17.0 9.0 26.0 3.7 3.7
1984 13.0 10.7 23.7 13.0 8.0 21.0 2.7 2.7
1985 14.0 11.4 25.4 14.0 7.0 21.0 4.4 4.4
1986 13.0 12.2 25.2 13.0 7.0 20.0 5.2 5.2
1987 10.0 15.2 25.2 10.0 9.0 19.0 6.2 6.2
1988 13.0 15.9 28.9 13.0 9.0 22.0 6.9 6.9
1989 11.0 14.9 25.9 11.0 10.0 21.0 4.9 4.9
1990 11.0 14.8 25.8 11.0 9.0 20.0 5.8 5.8
1991 11.0 16.2 27.2 11.0 10.0 21.0 6.2 6.2
1992 10.5 16.7 27.1 9.0 11.0 20.0 1.5 5.7 7.1
1993 10.0 17.4 27.3 9.0 9.0 18.0 1.0 8.4 9.3
1994 8.7 18.1 26.8 8.0 8.0 16.0 0.7 10.1 10.8
1995 9.6 17.4 27.0 8.0 9.0 17.0 1.6 8.4 10.0
1996 8.8 18.0 26.9 8.0 10.0 18.0 0.8 8.0 8.9
1997 9.0 17.4 26.4 8.0 9.0 17.0 1.0 8.4 9.4
1998 8.5 17.2 25.7 7.0 9.0 16.0 1.5 8.2 9.7
1999 8.1 17.4 25.5 6.0 7.0 13.0 2.1 10.4 12.5
2000 5.5 9.2 14.7 4.0 6.0 10.0 1.5 3.2 4.7
2001 3.5 7.8 11.3 3.0 6.0 9.0 0.5 1.8 2.3
2002 3.5 8.3 11.8 3.0 7.0 10.0 0.5 1.3 1.8
2003 2.5 9.0 11.5 2.0 9.0 11.0 0.5 0.5
2004 2.0 8.2 10.2 2.0 6.0 8.0 2.2 2.2
2005 2.0 8.6 10.6 2.0 6.0 8.0 2.6 2.6
2006 1.9 9.0 10.9 1.0 6.0 7.0 0.9 3.0 3.9
2007 2.0 8.5 10.5 2.0 7.0 9.0 1.5 1.5
2008 2.0 7.0 9.0 2.0 6.0 8.0 1.0 1.0
2009 2.0 8.5 10.5 2.0 7.0 9.0 1.5 1.5
2010 2.0 9.1 11.1 2.0 8.0 10.0 1.1 1.1
2011 3.0 7.0 10.0 3.0 6.0 9.0 1.0 1.0
2012 3.0 5.9 8.9 3.0 5.0 8.0 0.9 0.9
2013 3.0 6.5 9.5 3.0 6.0 9.0 0.5 0.5
2014 2.0 6.0 8.0 2.0 5.0 7.0 1.0 1.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i LEKSVIK (NORD-TRØNDELAG)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 29 0.0 26.0 0.0
1981 29 0.0 25.6 0.0
1982 30 0.0 26.5 0.0
1983 34 0.0 29.7 0.0
1984 27 0.0 23.7 0.0
1985 30 0.0 25.4 0.0
1986 30 0.0 25.2 0.0
1987 30 0.0 25.2 0.0
1988 34 0.0 28.9 0.0
1989 30 0.0 25.9 0.0
1990 31 0.0 25.8 0.0
1991 33 0.0 27.2 0.0
1992 35 0.0 27.1 0.0
1993 37 0.0 27.3 0.0
1994 36 0.0 26.8 0.0
1995 35 0.0 27.0 0.0
1996 35 0.0 26.9 0.0
1997 34 0.0 26.4 0.0
1998 33 0.0 25.7 0.0
1999 31 0.0 25.5 0.0
2000 16 0.0 1.0 14.7 0.0
2001 13 0.0 0.8 11.3 0.0
2002 13 0.0 0.9 11.8 0.0
2003 12 0.0 0.8 11.5 0.0
2004 11 0.0 0.7 10.2 0.0
2005 12 0.0 0.8 10.6 0.0
2006 13 0.0 0.9 10.9 0.0
2007 12 0.0 0.8 10.5 0.0
2008 10 0.0 0.6 9.0 0.0
2009 12 0.0 0.8 10.5 0.0
2010 12 0.0 0.8 11.1 0.0
2011 11 0.0 0.7 10.0 0.0
2012 10 0.0 0.7 8.9 0.0
2013 10 0.0 0.7 9.5 0.0
2014 9 0.0 0.6 8.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i LEKSVIK (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 5.0
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i LEKSVIK (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV NORD-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 5.0
NIDAROS BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i LEKSVIK (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:17:11 NAV NORD-TRØNDELAG NAV LEKSVIK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 5.0
89:51:9:23 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I LEKSVIK OG STRANDA KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:21:6 NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT LEKSVIK OG INDERØY LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0