FORVALTNINGSDATABASEN

VERRAN, NORD-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i VERRAN (NORD-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 18 12 30 17 6 23 1 6 7
1981 18 16 34 17 8 25 1 8 9
1982 17 19 36 15 8 23 2 11 13
1983 19 20 39 17 7 24 2 13 15
1984 13 18 31 13 6 19 12 12
1985 14 20 34 14 8 22 12 12
1986 14 18 32 14 7 21 11 11
1987 14 19 33 14 8 22 11 11
1988 14 20 34 14 8 22 12 12
1989 14 24 38 14 10 24 14 14
1990 14 21 35 13 11 24 1 10 11
1991 13 21 34 13 10 23 11 11
1992 14 22 36 13 10 23 1 12 13
1993 14 24 38 12 10 22 2 14 16
1994 12 22 34 10 9 19 2 13 15
1995 12 22 34 9 9 18 3 13 16
1996 13 20 33 11 8 19 2 12 14
1997 13 22 35 9 7 16 4 15 19
1998 12 20 32 9 6 15 3 14 17
1999 9 19 28 7 7 14 2 12 14
2000 6 5 11 5 3 8 1 2 3
2001 6 5 11 5 3 8 1 2 3
2002 6 4 10 5 2 7 1 2 3
2003 6 5 11 5 3 8 1 2 3
2004 5 5 10 4 4 8 1 1 2
2005 6 4 10 4 3 7 2 1 3
2006 6 4 10 4 3 7 2 1 3
2007 5 4 9 4 3 7 1 1 2
2008 5 4 9 5 3 8 1 1
2009 4 5 9 4 3 7 2 2
2010 6 6 12 5 2 7 1 4 5
2011 5 4 9 4 3 7 1 1 2
2012 4 2 6 3 2 5 1 1
2013 6 2 8 5 2 7 1 1
2014 4 1 5 3 1 4 1 1
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i VERRAN (NORD-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 17.6 8.7 26.3 17.0 6.0 23.0 0.6 2.7 3.3
1981 17.6 11.1 28.7 17.0 8.0 25.0 0.6 3.1 3.7
1982 16.1 11.7 27.8 15.0 8.0 23.0 1.1 3.7 4.8
1983 18.1 11.7 29.8 17.0 7.0 24.0 1.1 4.7 5.8
1984 13.0 10.2 23.2 13.0 6.0 19.0 4.2 4.2
1985 14.0 12.3 26.3 14.0 8.0 22.0 4.3 4.3
1986 14.0 10.6 24.6 14.0 7.0 21.0 3.6 3.6
1987 14.0 12.0 26.0 14.0 8.0 22.0 4.0 4.0
1988 14.0 12.1 26.0 14.0 8.0 22.0 4.1 4.1
1989 14.0 14.3 28.3 14.0 10.0 24.0 4.3 4.3
1990 13.2 14.5 27.7 13.0 11.0 24.0 0.2 3.5 3.7
1991 13.0 13.7 26.7 13.0 10.0 23.0 3.7 3.7
1992 13.1 13.5 26.6 13.0 10.0 23.0 0.1 3.5 3.6
1993 12.6 13.8 26.4 12.0 10.0 22.0 0.6 3.8 4.4
1994 11.0 14.9 25.8 10.0 9.0 19.0 1.0 5.9 6.8
1995 10.8 14.3 25.1 9.0 9.0 18.0 1.8 5.3 7.1
1996 12.3 13.8 26.1 11.0 8.0 19.0 1.3 5.8 7.1
1997 11.7 12.9 24.6 9.0 7.0 16.0 2.7 5.9 8.6
1998 11.0 11.3 22.3 9.0 6.0 15.0 2.0 5.3 7.3
1999 8.0 12.0 20.0 7.0 7.0 14.0 1.0 5.0 6.0
2000 5.8 4.0 9.8 5.0 3.0 8.0 0.8 1.0 1.8
2001 5.8 4.0 9.8 5.0 3.0 8.0 0.8 1.0 1.8
2002 5.8 3.1 8.9 5.0 2.0 7.0 0.8 1.1 1.9
2003 5.8 4.1 9.9 5.0 3.0 8.0 0.8 1.1 1.9
2004 4.8 4.2 9.0 4.0 4.0 8.0 0.8 0.2 1.0
2005 5.3 3.2 8.5 4.0 3.0 7.0 1.3 0.2 1.5
2006 5.3 3.2 8.5 4.0 3.0 7.0 1.3 0.2 1.5
2007 4.8 3.2 8.0 4.0 3.0 7.0 0.8 0.2 1.0
2008 5.0 3.2 8.2 5.0 3.0 8.0 0.2 0.2
2009 4.0 3.7 7.7 4.0 3.0 7.0 0.7 0.7
2010 5.2 3.7 8.9 5.0 2.0 7.0 0.2 1.7 1.9
2011 4.2 3.2 7.3 4.0 3.0 7.0 0.2 0.2 0.3
2012 3.2 2.0 5.2 3.0 2.0 5.0 0.2 0.2
2013 5.2 2.0 7.2 5.0 2.0 7.0 0.2 0.2
2014 3.2 1.0 4.2 3.0 1.0 4.0 0.2 0.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i VERRAN (NORD-TRØNDELAG)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 30 0.0 26.3 0.0
1981 34 0.0 28.7 0.0
1982 36 0.0 27.8 0.0
1983 39 0.0 29.8 0.0
1984 31 0.0 23.2 0.0
1985 34 0.0 26.3 0.0
1986 32 0.0 24.6 0.0
1987 33 0.0 26.0 0.0
1988 34 0.0 26.0 0.0
1989 38 0.0 28.3 0.0
1990 35 0.0 27.7 0.0
1991 34 0.0 26.7 0.0
1992 36 0.0 26.6 0.0
1993 38 0.0 26.4 0.0
1994 34 0.0 25.8 0.0
1995 34 0.0 25.1 0.0
1996 33 0.0 26.1 0.0
1997 35 0.0 24.6 0.0
1998 32 0.0 22.3 0.0
1999 28 0.0 20.0 0.0
2000 11 0.0 1.2 9.8 0.0
2001 11 0.0 1.2 9.8 0.0
2002 10 0.0 1.1 8.9 0.0
2003 11 0.0 1.2 9.9 0.0
2004 10 0.0 1.1 9.0 0.0
2005 10 0.0 1.1 8.5 0.0
2006 10 0.0 1.1 8.5 0.0
2007 9 0.0 0.7 8.0 0.0
2008 9 0.0 0.8 8.2 0.0
2009 9 0.0 0.8 7.7 0.0
2010 12 0.0 1.2 8.9 0.0
2011 9 0.0 0.8 7.3 0.0
2012 6 0.0 0.5 5.2 0.0
2013 8 0.0 0.7 7.2 0.0
2014 5 0.0 0.5 4.2 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i VERRAN (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 1.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i VERRAN (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV NORD-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
NIDAROS BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 1.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i VERRAN (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:17:28 NAV NORD-TRØNDELAG NAV VERRAN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
89:51:9:55 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I VERRAN OG MALM KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:21:21 NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT VERRAN LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 1.2