FORVALTNINGSDATABASEN

NAMDALSEID, NORD-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i NAMDALSEID (NORD-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 16 5 21 16 2 18 3 3
1981 19 9 28 18 3 21 1 6 7
1982 19 10 29 17 4 21 2 6 8
1983 18 11 29 17 3 20 1 8 9
1984 17 10 27 16 3 19 1 7 8
1985 17 9 26 15 1 16 2 8 10
1986 15 10 25 15 4 19 6 6
1987 16 6 22 15 1 16 1 5 6
1988 18 8 26 16 1 17 2 7 9
1989 17 11 28 15 1 16 2 10 12
1990 16 12 28 13 2 15 3 10 13
1991 14 13 27 13 2 15 1 11 12
1992 16 14 30 14 2 16 2 12 14
1993 17 16 33 15 4 19 2 12 14
1994 15 15 30 13 2 15 2 13 15
1995 14 15 29 12 3 15 2 12 14
1996 12 13 25 10 3 13 2 10 12
1997 8 12 20 8 3 11 9 9
1998 7 12 19 7 2 9 10 10
1999 9 14 23 8 2 10 1 12 13
2000 5 4 9 5 2 7 2 2
2001 5 3 8 5 1 6 2 2
2002 4 4 8 4 2 6 2 2
2003 4 2 6 4 1 5 1 1
2004 4 3 7 4 2 6 1 1
2005 5 3 8 5 1 6 2 2
2006 4 2 6 4 1 5 1 1
2007 5 2 7 4 1 5 1 1 2
2008 3 3 6 2 1 3 1 2 3
2009 2 4 6 2 1 3 3 3
2010 2 4 6 2 3 5 1 1
2011 2 4 6 2 2 4 2 2
2012 1 4 5 1 1 2 3 3
2013 1 4 5 1 2 3 2 2
2014 1 3 4 1 1 3 3
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i NAMDALSEID (NORD-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 16.0 2.8 18.8 16.0 2.0 18.0 0.8 0.8
1981 18.8 5.3 24.0 18.0 3.0 21.0 0.8 2.3 3.0
1982 18.2 6.3 24.5 17.0 4.0 21.0 1.2 2.3 3.5
1983 17.5 7.0 24.5 17.0 3.0 20.0 0.5 4.0 4.5
1984 16.8 6.4 23.2 16.0 3.0 19.0 0.8 3.4 4.2
1985 16.3 4.5 20.8 15.0 1.0 16.0 1.3 3.5 4.8
1986 15.0 6.3 21.3 15.0 4.0 19.0 2.3 2.3
1987 15.9 3.4 19.3 15.0 1.0 16.0 0.9 2.4 3.3
1988 17.4 4.3 21.6 16.0 1.0 17.0 1.4 3.3 4.7
1989 16.4 4.6 21.0 15.0 1.0 16.0 1.4 3.6 5.0
1990 14.9 5.9 20.7 13.0 2.0 15.0 1.9 3.9 5.7
1991 13.9 5.8 19.6 13.0 2.0 15.0 0.9 3.8 4.7
1992 14.9 6.8 21.8 14.0 2.0 16.0 0.9 4.8 5.8
1993 15.9 7.8 23.7 15.0 4.0 19.0 0.9 3.8 4.7
1994 13.9 7.1 21.1 13.0 2.0 15.0 0.9 5.1 6.1
1995 13.1 8.6 21.6 12.0 3.0 15.0 1.1 5.6 6.7
1996 10.9 7.5 18.5 10.0 3.0 13.0 0.9 4.5 5.5
1997 8.0 8.1 16.1 8.0 3.0 11.0 5.1 5.1
1998 7.0 6.5 13.5 7.0 2.0 9.0 4.5 4.5
1999 8.5 7.9 16.4 8.0 2.0 10.0 0.5 5.9 6.4
2000 5.0 2.7 7.7 5.0 2.0 7.0 0.7 0.7
2001 5.0 1.7 6.7 5.0 1.0 6.0 0.7 0.7
2002 4.0 2.3 6.3 4.0 2.0 6.0 0.3 0.3
2003 4.0 1.2 5.2 4.0 1.0 5.0 0.2 0.2
2004 4.0 2.2 6.2 4.0 2.0 6.0 0.2 0.2
2005 5.0 1.7 6.7 5.0 1.0 6.0 0.7 0.7
2006 4.0 1.2 5.2 4.0 1.0 5.0 0.2 0.2
2007 4.8 1.2 6.0 4.0 1.0 5.0 0.8 0.2 1.0
2008 2.8 1.7 4.5 2.0 1.0 3.0 0.8 0.7 1.5
2009 2.0 2.8 4.8 2.0 1.0 3.0 1.8 1.8
2010 2.0 3.2 5.2 2.0 3.0 5.0 0.2 0.2
2011 2.0 2.9 4.9 2.0 2.0 4.0 0.9 0.9
2012 1.0 2.8 3.8 1.0 1.0 2.0 1.8 1.8
2013 1.0 2.9 3.9 1.0 2.0 3.0 0.9 0.9
2014 1.0 1.7 2.7 1.0 1.0 1.7 1.7
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i NAMDALSEID (NORD-TRØNDELAG)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 21 0.0 18.8 0.0
1981 28 0.0 24.0 0.0
1982 29 0.0 24.5 0.0
1983 29 0.0 24.5 0.0
1984 27 0.0 23.2 0.0
1985 26 0.0 20.8 0.0
1986 25 0.0 21.3 0.0
1987 22 0.0 19.3 0.0
1988 26 0.0 21.6 0.0
1989 28 0.0 21.0 0.0
1990 28 0.0 20.7 0.0
1991 27 0.0 19.6 0.0
1992 30 0.0 21.8 0.0
1993 33 0.0 23.7 0.0
1994 30 0.0 21.1 0.0
1995 29 0.0 21.6 0.0
1996 25 0.0 18.5 0.0
1997 20 0.0 16.1 0.0
1998 19 0.0 13.5 0.0
1999 23 0.0 16.4 0.0
2000 9 0.0 1.2 7.7 0.0
2001 8 0.0 1.1 6.7 0.0
2002 8 0.0 1.1 6.3 0.0
2003 6 0.0 0.8 5.2 0.0
2004 7 0.0 1.0 6.2 0.0
2005 8 0.0 1.2 6.7 0.0
2006 6 0.0 0.9 5.2 0.0
2007 7 0.0 1.1 6.0 0.0
2008 6 0.0 0.9 4.5 0.0
2009 6 0.0 0.9 4.8 0.0
2010 6 0.0 0.9 5.2 0.0
2011 6 0.0 1.0 4.9 0.0
2012 5 0.0 0.8 3.8 0.0
2013 5 0.0 0.8 3.9 0.0
2014 4 0.0 0.6 2.7 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i NAMDALSEID (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 2.7
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i NAMDALSEID (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 2.7
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i NAMDALSEID (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
4:7:15:21:12 NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT NAMDALSEID LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 2.7