FORVALTNINGSDATABASEN

LIERNE, NORD-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i LIERNE (NORD-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 18 7 25 15 4 19 3 3 6
1981 21 13 34 18 8 26 3 5 8
1982 22 8 30 19 3 22 3 5 8
1983 23 9 32 19 3 22 4 6 10
1984 20 10 30 17 3 20 3 7 10
1985 19 10 29 16 3 19 3 7 10
1986 18 11 29 15 3 18 3 8 11
1987 18 11 29 14 5 19 4 6 10
1988 17 12 29 13 4 17 4 8 12
1989 18 15 33 14 4 18 4 11 15
1990 18 14 32 14 4 18 4 10 14
1991 17 15 32 13 6 19 4 9 13
1992 18 16 34 16 5 21 2 11 13
1993 18 15 33 15 5 20 3 10 13
1994 14 16 30 8 4 12 6 12 18
1995 10 18 28 8 4 12 2 14 16
1996 11 18 29 10 4 14 1 14 15
1997 11 17 28 10 4 14 1 13 14
1998 9 17 26 8 4 12 1 13 14
1999 10 16 26 9 4 13 1 12 13
2000 7 5 12 5 3 8 2 2 4
2001 5 4 9 5 3 8 1 1
2002 6 4 10 5 4 9 1 1
2003 5 4 9 4 3 7 1 1 2
2004 4 4 8 4 3 7 1 1
2005 4 5 9 4 3 7 2 2
2006 4 5 9 4 3 7 2 2
2007 4 5 9 4 3 7 2 2
2008 4 3 7 4 1 5 2 2
2009 4 3 7 4 1 5 2 2
2010 4 3 7 4 1 5 2 2
2011 3 3 6 3 1 4 2 2
2012 3 3 6 3 1 4 2 2
2013 2 4 6 2 2 4 2 2
2014 2 4 6 2 2 4 2 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i LIERNE (NORD-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 17.1 5.0 22.1 15.0 4.0 19.0 2.1 1.0 3.1
1981 20.0 10.0 30.0 18.0 8.0 26.0 2.0 2.0 4.0
1982 21.0 5.1 26.0 19.0 3.0 22.0 2.0 2.0 4.0
1983 21.7 5.2 26.9 19.0 3.0 22.0 2.7 2.2 4.9
1984 19.3 5.0 24.3 17.0 3.0 20.0 2.3 2.0 4.3
1985 18.3 5.1 23.4 16.0 3.0 19.0 2.3 2.1 4.4
1986 17.3 5.2 22.5 15.0 3.0 18.0 2.3 2.2 4.5
1987 17.1 6.3 23.4 14.0 5.0 19.0 3.2 1.3 4.4
1988 16.1 6.3 22.5 13.0 4.0 17.0 3.2 2.3 5.5
1989 17.2 6.5 23.7 14.0 4.0 18.0 3.2 2.5 5.7
1990 17.2 6.0 23.2 14.0 4.0 18.0 3.2 2.0 5.2
1991 16.2 7.9 24.0 13.0 6.0 19.0 3.2 1.9 5.0
1992 17.3 7.2 24.5 16.0 5.0 21.0 1.3 2.2 3.5
1993 17.4 7.0 24.4 15.0 5.0 20.0 2.4 2.0 4.4
1994 12.2 8.8 21.0 8.0 4.0 12.0 4.2 4.8 9.0
1995 9.1 11.1 20.2 8.0 4.0 12.0 1.1 7.1 8.2
1996 10.5 10.6 21.2 10.0 4.0 14.0 0.5 6.6 7.2
1997 10.5 10.5 21.0 10.0 4.0 14.0 0.5 6.5 7.0
1998 8.5 9.8 18.3 8.0 4.0 12.0 0.5 5.8 6.3
1999 9.5 10.4 19.9 9.0 4.0 13.0 0.5 6.4 6.9
2000 6.0 4.1 10.1 5.0 3.0 8.0 1.0 1.1 2.1
2001 5.0 3.7 8.7 5.0 3.0 8.0 0.7 0.7
2002 5.5 4.0 9.5 5.0 4.0 9.0 0.5 0.5
2003 4.5 3.7 8.2 4.0 3.0 7.0 0.5 0.7 1.2
2004 4.0 3.7 7.7 4.0 3.0 7.0 0.7 0.7
2005 4.0 4.2 8.2 4.0 3.0 7.0 1.2 1.2
2006 4.0 4.1 8.1 4.0 3.0 7.0 1.1 1.1
2007 4.0 4.1 8.1 4.0 3.0 7.0 1.1 1.1
2008 4.0 1.9 5.9 4.0 1.0 5.0 0.9 0.9
2009 4.0 1.9 5.9 4.0 1.0 5.0 0.9 0.9
2010 4.0 1.9 5.9 4.0 1.0 5.0 0.9 0.9
2011 3.0 1.9 4.9 3.0 1.0 4.0 0.9 0.9
2012 3.0 1.9 4.9 3.0 1.0 4.0 0.9 0.9
2013 2.0 2.9 4.9 2.0 2.0 4.0 0.9 0.9
2014 2.0 2.9 4.9 2.0 2.0 4.0 0.9 0.9
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i LIERNE (NORD-TRØNDELAG)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 25 0.0 22.1 0.0
1981 34 0.0 30.0 0.0
1982 30 0.0 26.0 0.0
1983 32 0.0 26.9 0.0
1984 30 0.0 24.3 0.0
1985 29 0.0 23.4 0.0
1986 29 0.0 22.5 0.0
1987 29 0.0 23.4 0.0
1988 29 0.0 22.5 0.0
1989 33 0.0 23.7 0.0
1990 32 0.0 23.2 0.0
1991 32 0.0 24.0 0.0
1992 34 0.0 24.5 0.0
1993 33 0.0 24.4 0.0
1994 30 0.0 21.0 0.0
1995 28 0.0 20.2 0.0
1996 29 0.0 21.2 0.0
1997 28 0.0 21.0 0.0
1998 26 0.0 18.3 0.0
1999 26 0.0 19.9 0.0
2000 12 0.0 1.9 10.1 0.0
2001 9 0.0 1.4 8.7 0.0
2002 10 0.0 1.6 9.5 0.0
2003 9 0.0 1.3 8.2 0.0
2004 8 0.0 1.2 7.7 0.0
2005 9 0.0 1.4 8.2 0.0
2006 9 0.0 1.4 8.1 0.0
2007 9 0.0 1.3 8.1 0.0
2008 7 0.0 1.0 5.9 0.0
2009 7 0.0 1.0 5.9 0.0
2010 7 0.0 1.1 5.9 0.0
2011 6 0.0 0.9 4.9 0.0
2012 6 0.0 0.9 4.9 0.0
2013 6 0.0 0.9 4.9 0.0
2014 6 0.0 0.9 4.9 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i LIERNE (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 1.4
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 2.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i LIERNE (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV NORD-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 1.4
NIDAROS BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 2.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i LIERNE (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:17:13 NAV NORD-TRØNDELAG NAV LIERNE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 1.4
89:51:9:25 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I LIERNE, SØRLI OG NORDLI KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:21:10 NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT LIERNE LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 2.5