FORVALTNINGSDATABASEN

GRONG, NORD-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i GRONG (NORD-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 91 14 105 91 7 98 7 7
1981 103 19 122 103 8 111 11 11
1982 92 18 110 92 7 99 11 11
1983 88 21 109 88 7 95 14 14
1984 85 20 105 83 6 89 2 14 16
1985 85 22 107 83 8 91 2 14 16
1986 84 22 106 84 9 93 13 13
1987 86 22 108 86 7 93 15 15
1988 78 25 103 77 7 84 1 18 19
1989 76 29 105 73 9 82 3 20 23
1990 70 26 96 68 9 77 2 17 19
1991 65 31 96 63 10 73 2 21 23
1992 63 27 90 60 11 71 3 16 19
1993 63 31 94 60 12 72 3 19 22
1994 49 28 77 46 11 57 3 17 20
1995 55 33 88 48 15 63 7 18 25
1996 53 32 85 47 14 61 6 18 24
1997 51 29 80 44 13 57 7 16 23
1998 50 28 78 43 12 55 7 16 23
1999 44 24 68 39 14 53 5 10 15
2000 41 15 56 36 8 44 5 7 12
2001 75 16 91 71 5 76 4 11 15
2002 69 16 85 66 7 73 3 9 12
2003 36 10 46 33 6 39 3 4 7
2004 38 13 51 36 7 43 2 6 8
2005 36 13 49 34 7 41 2 6 8
2006 32 13 45 31 7 38 1 6 7
2007 32 12 44 32 8 40 4 4
2008 27 10 37 27 7 34 3 3
2009 25 10 35 24 6 30 1 4 5
2010 26 10 36 25 6 31 1 4 5
2011 24 9 33 21 6 27 3 3 6
2012 26 10 36 24 5 29 2 5 7
2013 31 9 40 29 7 36 2 2 4
2014 30 10 40 27 6 33 3 4 7
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i GRONG (NORD-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 91.0 9.8 100.8 91.0 7.0 98.0 2.8 2.8
1981 103.0 12.6 115.6 103.0 8.0 111.0 4.6 4.6
1982 92.0 11.6 103.7 92.0 7.0 99.0 4.7 4.7
1983 88.0 12.2 100.2 88.0 7.0 95.0 5.2 5.2
1984 84.0 11.1 95.1 83.0 6.0 89.0 1.0 5.1 6.1
1985 84.0 13.7 97.7 83.0 8.0 91.0 1.0 5.7 6.7
1986 84.0 14.4 98.4 84.0 9.0 93.0 5.4 5.4
1987 86.0 13.3 99.3 86.0 7.0 93.0 6.3 6.3
1988 77.1 13.9 91.0 77.0 7.0 84.0 0.1 6.9 7.0
1989 73.8 16.2 89.9 73.0 9.0 82.0 0.8 7.2 7.9
1990 68.7 16.5 85.1 68.0 9.0 77.0 0.7 7.5 8.1
1991 63.7 18.4 82.0 63.0 10.0 73.0 0.7 8.4 9.0
1992 61.0 16.8 77.8 60.0 11.0 71.0 0.9 5.8 6.8
1993 60.5 19.9 80.4 60.0 12.0 72.0 0.5 7.9 8.4
1994 46.8 18.6 65.5 46.0 11.0 57.0 0.8 7.6 8.5
1995 50.5 22.9 73.3 48.0 15.0 63.0 2.5 7.9 10.3
1996 50.1 22.9 73.0 47.0 14.0 61.0 3.1 8.9 12.0
1997 46.5 22.2 68.7 44.0 13.0 57.0 2.5 9.2 11.7
1998 46.3 21.4 67.7 43.0 12.0 55.0 3.3 9.4 12.7
1999 41.5 19.7 61.2 39.0 14.0 53.0 2.5 5.7 8.2
2000 38.5 12.2 50.7 36.0 8.0 44.0 2.5 4.2 6.7
2001 73.2 11.8 85.0 71.0 5.0 76.0 2.2 6.8 9.0
2002 67.8 11.8 79.6 66.0 7.0 73.0 1.8 4.8 6.6
2003 34.8 8.6 43.5 33.0 6.0 39.0 1.8 2.7 4.4
2004 37.0 11.0 48.0 36.0 7.0 43.0 1.0 4.0 5.0
2005 35.0 11.1 46.0 34.0 7.0 41.0 1.0 4.1 5.1
2006 31.5 11.4 42.9 31.0 7.0 38.0 0.5 4.4 4.9
2007 32.0 10.6 42.7 32.0 8.0 40.0 2.7 2.7
2008 27.0 8.9 35.8 27.0 7.0 34.0 1.9 1.9
2009 24.5 8.1 32.7 24.0 6.0 30.0 0.5 2.2 2.7
2010 25.5 7.7 33.2 25.0 6.0 31.0 0.5 1.6 2.2
2011 22.8 7.1 29.8 21.0 6.0 27.0 1.8 1.0 2.8
2012 25.3 7.2 32.5 24.0 5.0 29.0 1.3 2.2 3.5
2013 30.3 8.1 38.3 29.0 7.0 36.0 1.3 1.0 2.3
2014 28.7 8.1 36.8 27.0 6.0 33.0 1.7 2.0 3.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i GRONG (NORD-TRØNDELAG)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 105 0.1 100.8 0.1
1981 122 0.1 115.6 0.1
1982 110 0.1 103.7 0.1
1983 109 0.1 100.2 0.1
1984 105 0.1 95.1 0.1
1985 107 0.1 97.7 0.1
1986 106 0.1 98.4 0.1
1987 108 0.1 99.3 0.1
1988 103 0.1 91.0 0.1
1989 105 0.1 89.9 0.1
1990 96 0.1 85.1 0.1
1991 96 0.1 82.0 0.0
1992 90 0.0 77.8 0.0
1993 94 0.1 80.4 0.0
1994 77 0.0 65.5 0.0
1995 88 0.1 73.3 0.0
1996 85 0.1 73.0 0.0
1997 80 0.0 68.7 0.0
1998 78 0.0 67.7 0.0
1999 68 0.0 61.2 0.0
2000 56 0.0 4.8 50.7 0.0
2001 91 0.1 7.5 85.0 0.1
2002 85 0.1 6.9 79.6 0.1
2003 46 0.0 3.8 43.5 0.0
2004 51 0.0 4.3 48.0 0.0
2005 49 0.0 4.3 46.0 0.0
2006 45 0.0 3.9 42.9 0.0
2007 44 0.0 3.7 42.7 0.0
2008 37 0.0 3.3 35.8 0.0
2009 35 0.0 3.0 32.7 0.0
2010 36 0.0 3.0 33.2 0.0
2011 33 0.0 2.7 29.8 0.0
2012 36 0.0 3.0 32.5 0.0
2013 40 0.0 3.3 38.3 0.0
2014 40 0.0 3.6 36.8 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i GRONG (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 26 24.7
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.0
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.1
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i GRONG (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 26 24.7
NAV NORD-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.0
NIDAROS BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.1
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i GRONG (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
13:8:51 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET GRONG SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 26 24.7
90:2:2:17:6 NAV NORD-TRØNDELAG NAV GRONG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.0
89:51:9:11 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I GRONG OG HARRAN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:21:5 NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT GRONG LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.1