FORVALTNINGSDATABASEN

OVERHALLA, NORD-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i OVERHALLA (NORD-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 25 12 37 24 5 29 1 7 8
1981 30 15 45 28 6 34 2 9 11
1982 30 11 41 28 4 32 2 7 9
1983 33 14 47 31 6 37 2 8 10
1984 28 15 43 26 4 30 2 11 13
1985 27 20 47 24 6 30 3 14 17
1986 27 20 47 25 5 30 2 15 17
1987 24 21 45 23 6 29 1 15 16
1988 21 19 40 20 6 26 1 13 14
1989 24 24 48 23 6 29 1 18 19
1990 21 22 43 20 6 26 1 16 17
1991 20 25 45 20 6 26 19 19
1992 16 27 43 15 9 24 1 18 19
1993 16 27 43 16 8 24 19 19
1994 13 24 37 12 8 20 1 16 17
1995 13 24 37 12 10 22 1 14 15
1996 13 23 36 12 9 21 1 14 15
1997 13 20 33 13 6 19 14 14
1998 14 21 35 13 7 20 1 14 15
1999 15 24 39 15 10 25 14 14
2000 9 8 17 9 5 14 3 3
2001 9 8 17 9 5 14 3 3
2002 8 6 14 8 5 13 1 1
2003 9 7 16 9 6 15 1 1
2004 7 7 14 7 6 13 1 1
2005 7 9 16 7 7 14 2 2
2006 5 7 12 5 6 11 1 1
2007 6 6 12 6 5 11 1 1
2008 5 6 11 5 5 10 1 1
2009 7 5 12 7 3 10 2 2
2010 4 6 10 4 5 9 1 1
2011 4 6 10 4 4 8 2 2
2012 4 6 10 4 2 6 4 4
2013 3 6 9 3 1 4 5 5
2014 3 5 8 3 2 5 3 3
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i OVERHALLA (NORD-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 24.8 7.2 31.9 24.0 5.0 29.0 0.8 2.2 2.9
1981 29.2 9.1 38.3 28.0 6.0 34.0 1.2 3.1 4.3
1982 29.2 6.3 35.6 28.0 4.0 32.0 1.2 2.3 3.6
1983 32.3 8.5 40.8 31.0 6.0 37.0 1.3 2.5 3.8
1984 27.3 8.0 35.3 26.0 4.0 30.0 1.3 4.0 5.3
1985 25.8 11.9 37.8 24.0 6.0 30.0 1.8 5.9 7.8
1986 26.3 11.1 37.4 25.0 5.0 30.0 1.3 6.1 7.4
1987 23.9 12.8 36.6 23.0 6.0 29.0 0.9 6.8 7.6
1988 20.9 11.6 32.5 20.0 6.0 26.0 0.9 5.6 6.5
1989 23.9 12.5 36.4 23.0 6.0 29.0 0.9 6.5 7.4
1990 20.9 11.4 32.2 20.0 6.0 26.0 0.9 5.4 6.2
1991 20.0 12.6 32.6 20.0 6.0 26.0 6.6 6.6
1992 15.5 16.5 32.0 15.0 9.0 24.0 0.5 7.6 8.1
1993 16.0 15.8 31.8 16.0 8.0 24.0 7.8 7.8
1994 12.5 14.7 27.2 12.0 8.0 20.0 0.5 6.7 7.2
1995 12.5 16.4 28.9 12.0 10.0 22.0 0.5 6.4 6.9
1996 12.5 16.0 28.6 12.0 9.0 21.0 0.5 7.0 7.6
1997 13.0 14.9 27.9 13.0 6.0 19.0 8.9 8.9
1998 13.2 14.5 27.8 13.0 7.0 20.0 0.2 7.5 7.8
1999 15.0 17.9 32.9 15.0 10.0 25.0 7.9 7.9
2000 9.0 6.6 15.6 9.0 5.0 14.0 1.6 1.6
2001 9.0 6.6 15.6 9.0 5.0 14.0 1.6 1.6
2002 8.0 5.3 13.3 8.0 5.0 13.0 0.3 0.3
2003 9.0 6.3 15.3 9.0 6.0 15.0 0.3 0.3
2004 7.0 6.3 13.3 7.0 6.0 13.0 0.3 0.3
2005 7.0 7.6 14.6 7.0 7.0 14.0 0.6 0.6
2006 5.0 6.3 11.3 5.0 6.0 11.0 0.3 0.3
2007 6.0 5.3 11.3 6.0 5.0 11.0 0.3 0.3
2008 5.0 5.3 10.3 5.0 5.0 10.0 0.3 0.3
2009 7.0 4.1 11.1 7.0 3.0 10.0 1.1 1.1
2010 4.0 5.3 9.3 4.0 5.0 9.0 0.3 0.3
2011 4.0 5.1 9.1 4.0 4.0 8.0 1.1 1.1
2012 4.0 4.2 8.2 4.0 2.0 6.0 2.2 2.2
2013 3.0 3.9 6.9 3.0 1.0 4.0 2.9 2.9
2014 3.0 3.6 6.6 3.0 2.0 5.0 1.6 1.6
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i OVERHALLA (NORD-TRØNDELAG)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 37 0.0 31.9 0.0
1981 45 0.0 38.3 0.0
1982 41 0.0 35.6 0.0
1983 47 0.0 40.8 0.0
1984 43 0.0 35.3 0.0
1985 47 0.0 37.8 0.0
1986 47 0.0 37.4 0.0
1987 45 0.0 36.6 0.0
1988 40 0.0 32.5 0.0
1989 48 0.0 36.4 0.0
1990 43 0.0 32.2 0.0
1991 45 0.0 32.6 0.0
1992 43 0.0 32.0 0.0
1993 43 0.0 31.8 0.0
1994 37 0.0 27.2 0.0
1995 37 0.0 28.9 0.0
1996 36 0.0 28.6 0.0
1997 33 0.0 27.9 0.0
1998 35 0.0 27.8 0.0
1999 39 0.0 32.9 0.0
2000 17 0.0 1.3 15.6 0.0
2001 17 0.0 1.3 15.6 0.0
2002 14 0.0 1.1 13.3 0.0
2003 16 0.0 1.2 15.3 0.0
2004 14 0.0 1.0 13.3 0.0
2005 16 0.0 1.2 14.6 0.0
2006 12 0.0 0.9 11.3 0.0
2007 12 0.0 0.8 11.3 0.0
2008 11 0.0 0.8 10.3 0.0
2009 12 0.0 0.8 11.1 0.0
2010 10 0.0 0.7 9.3 0.0
2011 10 0.0 0.7 9.1 0.0
2012 10 0.0 0.7 8.2 0.0
2013 9 0.0 0.6 6.9 0.0
2014 8 0.0 0.5 6.6 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i OVERHALLA (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.3
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i OVERHALLA (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV NORD-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.3
NIDAROS BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i OVERHALLA (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:17:22 NAV NORD-TRØNDELAG NAV OVERHALLA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.3
89:51:9:36 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I RANEM OG SKAGE KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:21:15 NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT OVERHALLA LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.3