FORVALTNINGSDATABASEN

FLATANGER, NORD-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i FLATANGER (NORD-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 10 7 17 7 3 10 3 4 7
1981 15 7 22 12 2 14 3 5 8
1982 16 6 22 14 2 16 2 4 6
1983 13 9 22 11 2 13 2 7 9
1984 13 9 22 12 2 14 1 7 8
1985 12 11 23 11 3 14 1 8 9
1986 8 9 17 7 4 11 1 5 6
1987 9 9 18 7 3 10 2 6 8
1988 10 8 18 8 2 10 2 6 8
1989 12 11 23 9 3 12 3 8 11
1990 12 10 22 8 2 10 4 8 12
1991 10 12 22 8 3 11 2 9 11
1992 9 13 22 7 3 10 2 10 12
1993 10 13 23 8 2 10 2 11 13
1994 7 18 25 5 4 9 2 14 16
1995 8 18 26 6 3 9 2 15 17
1996 6 16 22 4 3 7 2 13 15
1997 10 15 25 5 5 10 5 10 15
1998 9 12 21 6 5 11 3 7 10
1999 8 12 20 5 5 10 3 7 10
2000 2 7 9 2 3 5 4 4
2001 2 7 9 2 3 5 4 4
2002 2 9 11 2 3 5 6 6
2003 2 6 8 2 2 4 4 4
2004 1 6 7 1 3 4 3 3
2005 2 5 7 2 2 4 3 3
2006 2 5 7 2 2 4 3 3
2007 2 5 7 2 2 4 3 3
2008 2 5 7 2 2 4 3 3
2009 2 5 7 2 2 4 3 3
2010 1 5 6 1 2 3 3 3
2011 2 5 7 2 2 4 3 3
2012 2 3 5 2 2 4 1 1
2013 3 3 6 3 2 5 1 1
2014 3 3 6 2 2 4 1 1 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i FLATANGER (NORD-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 8.9 4.6 13.5 7.0 3.0 10.0 1.9 1.6 3.4
1981 14.2 4.1 18.3 12.0 2.0 14.0 2.2 2.1 4.3
1982 15.4 3.8 19.2 14.0 2.0 16.0 1.4 1.8 3.2
1983 12.4 5.2 17.6 11.0 2.0 13.0 1.4 3.2 4.6
1984 12.5 5.2 17.7 12.0 2.0 14.0 0.5 3.2 3.7
1985 11.5 7.2 18.7 11.0 3.0 14.0 0.5 4.2 4.7
1986 7.5 7.1 14.6 7.0 4.0 11.0 0.5 3.1 3.6
1987 8.4 6.7 15.1 7.0 3.0 10.0 1.4 3.7 5.1
1988 9.4 5.7 15.1 8.0 2.0 10.0 1.4 3.7 5.1
1989 10.5 6.8 17.2 9.0 3.0 12.0 1.5 3.8 5.2
1990 10.0 5.8 15.7 8.0 2.0 10.0 2.0 3.8 5.7
1991 9.0 6.6 15.6 8.0 3.0 11.0 1.0 3.6 4.6
1992 8.0 7.0 15.0 7.0 3.0 10.0 1.0 4.0 5.0
1993 9.0 5.9 14.9 8.0 2.0 10.0 1.0 3.9 4.9
1994 6.1 9.4 15.5 5.0 4.0 9.0 1.1 5.4 6.5
1995 7.4 9.0 16.4 6.0 3.0 9.0 1.4 6.0 7.3
1996 5.4 8.9 14.3 4.0 3.0 7.0 1.4 5.9 7.3
1997 6.6 9.2 15.9 5.0 5.0 10.0 1.6 4.2 5.8
1998 6.6 8.2 14.8 6.0 5.0 11.0 0.6 3.2 3.8
1999 6.3 8.1 14.4 5.0 5.0 10.0 1.3 3.1 4.4
2000 2.0 5.0 7.0 2.0 3.0 5.0 2.0 2.0
2001 2.0 5.0 7.0 2.0 3.0 5.0 2.0 2.0
2002 2.0 6.1 8.1 2.0 3.0 5.0 3.1 3.1
2003 2.0 4.3 6.3 2.0 2.0 4.0 2.3 2.3
2004 1.0 4.5 5.5 1.0 3.0 4.0 1.5 1.5
2005 2.0 3.5 5.5 2.0 2.0 4.0 1.5 1.5
2006 2.0 3.5 5.5 2.0 2.0 4.0 1.5 1.5
2007 2.0 3.5 5.5 2.0 2.0 4.0 1.5 1.5
2008 2.0 3.5 5.5 2.0 2.0 4.0 1.5 1.5
2009 2.0 3.5 5.5 2.0 2.0 4.0 1.5 1.5
2010 1.0 3.5 4.5 1.0 2.0 3.0 1.5 1.5
2011 2.0 3.5 5.5 2.0 2.0 4.0 1.5 1.5
2012 2.0 2.5 4.5 2.0 2.0 4.0 0.5 0.5
2013 3.0 2.5 5.5 3.0 2.0 5.0 0.5 0.5
2014 2.8 2.5 5.3 2.0 2.0 4.0 0.8 0.5 1.3
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i FLATANGER (NORD-TRØNDELAG)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 17 0.0 13.5 0.0
1981 22 0.0 18.3 0.0
1982 22 0.0 19.2 0.0
1983 22 0.0 17.6 0.0
1984 22 0.0 17.7 0.0
1985 23 0.0 18.7 0.0
1986 17 0.0 14.6 0.0
1987 18 0.0 15.1 0.0
1988 18 0.0 15.1 0.0
1989 23 0.0 17.2 0.0
1990 22 0.0 15.7 0.0
1991 22 0.0 15.6 0.0
1992 22 0.0 15.0 0.0
1993 23 0.0 14.9 0.0
1994 25 0.0 15.5 0.0
1995 26 0.0 16.4 0.0
1996 22 0.0 14.3 0.0
1997 25 0.0 15.9 0.0
1998 21 0.0 14.8 0.0
1999 20 0.0 14.4 0.0
2000 9 0.0 1.9 7.0 0.0
2001 9 0.0 1.9 7.0 0.0
2002 11 0.0 2.5 8.1 0.0
2003 8 0.0 1.8 6.3 0.0
2004 7 0.0 1.6 5.5 0.0
2005 7 0.0 1.7 5.5 0.0
2006 7 0.0 1.6 5.5 0.0
2007 7 0.0 1.5 5.5 0.0
2008 7 0.0 1.5 5.5 0.0
2009 7 0.0 1.5 5.5 0.0
2010 6 0.0 1.2 4.5 0.0
2011 7 0.0 1.4 5.5 0.0
2012 5 0.0 0.9 4.5 0.0
2013 6 0.0 1.2 5.5 0.0
2014 6 0.0 1.2 5.3 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i FLATANGER (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
KULTURDEPARTEMENTET 1 0.8
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 2.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i FLATANGER (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV NORD-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
NIDAROS BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 0.8
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 2.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i FLATANGER (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:17:2 NAV NORD-TRØNDELAG NAV FLATANGER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
89:51:9:7 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I FLATANGER OG STATLAND KULTURDEPARTEMENTET 1 0.8
4:7:15:21:3 NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT FLATANGER LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 2.5