FORVALTNINGSDATABASEN

LEKA, NORD-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i LEKA (NORD-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 10 7 17 10 5 15 2 2
1981 11 15 26 9 4 13 2 11 13
1982 8 16 24 7 5 12 1 11 12
1983 10 7 17 7 1 8 3 6 9
1984 11 7 18 10 2 12 1 5 6
1985 11 7 18 10 2 12 1 5 6
1986 12 9 21 11 2 13 1 7 8
1987 11 11 22 9 1 10 2 10 12
1988 11 9 20 10 2 12 1 7 8
1989 10 12 22 9 4 13 1 8 9
1990 10 10 20 9 3 12 1 7 8
1991 10 12 22 9 4 13 1 8 9
1992 12 11 23 10 4 14 2 7 9
1993 10 11 21 8 3 11 2 8 10
1994 8 13 21 6 4 10 2 9 11
1995 7 13 20 6 4 10 1 9 10
1996 7 12 19 6 4 10 1 8 9
1997 8 10 18 5 4 9 3 6 9
1998 8 11 19 5 4 9 3 7 10
1999 8 10 18 6 5 11 2 5 7
2000 5 6 11 4 4 8 1 2 3
2001 5 4 9 4 4 8 1 1
2002 5 6 11 4 2 6 1 4 5
2003 3 5 8 2 3 5 1 2 3
2004 1 6 7 1 3 4 3 3
2005 1 6 7 1 2 3 4 4
2006 1 5 6 1 2 3 3 3
2007 1 5 6 1 2 3 3 3
2008 1 3 4 1 2 3 1 1
2009 1 3 4 1 2 3 1 1
2010 1 3 4 1 2 3 1 1
2011 1 4 5 1 3 4 1 1
2012 1 4 5 1 3 4 1 1
2013 1 3 4 1 3 4
2014 1 2 3 1 2 3
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i LEKA (NORD-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 10.0 5.6 15.6 10.0 5.0 15.0 0.6 0.6
1981 9.9 11.0 21.0 9.0 4.0 13.0 0.9 7.0 8.0
1982 7.5 12.0 19.6 7.0 5.0 12.0 0.5 7.0 7.6
1983 8.5 3.5 12.0 7.0 1.0 8.0 1.5 2.5 4.0
1984 10.5 3.7 14.2 10.0 2.0 12.0 0.5 1.7 2.2
1985 10.5 3.6 14.1 10.0 2.0 12.0 0.5 1.6 2.1
1986 11.5 4.2 15.7 11.0 2.0 13.0 0.5 2.2 2.7
1987 10.5 5.1 15.5 9.0 1.0 10.0 1.5 4.1 5.5
1988 10.5 4.7 15.2 10.0 2.0 12.0 0.5 2.7 3.2
1989 9.5 6.9 16.4 9.0 4.0 13.0 0.5 2.9 3.4
1990 9.5 5.4 14.9 9.0 3.0 12.0 0.5 2.4 2.9
1991 9.5 6.8 16.3 9.0 4.0 13.0 0.5 2.8 3.3
1992 11.0 5.6 16.5 10.0 4.0 14.0 1.0 1.5 2.5
1993 9.4 5.0 14.5 8.0 3.0 11.0 1.5 2.0 3.5
1994 7.4 7.5 15.0 6.0 4.0 10.0 1.5 3.5 5.0
1995 6.5 7.3 13.9 6.0 4.0 10.0 0.5 3.3 3.8
1996 6.5 7.2 13.7 6.0 4.0 10.0 0.5 3.2 3.7
1997 6.9 6.8 13.7 5.0 4.0 9.0 1.9 2.8 4.7
1998 6.8 6.7 13.5 5.0 4.0 9.0 1.8 2.7 4.5
1999 6.8 6.9 13.6 6.0 5.0 11.0 0.8 1.9 2.7
2000 4.5 4.2 8.7 4.0 4.0 8.0 0.5 0.2 0.7
2001 4.5 4.0 8.5 4.0 4.0 8.0 0.5 0.5
2002 4.5 3.7 8.2 4.0 2.0 6.0 0.5 1.6 2.2
2003 2.5 3.2 5.7 2.0 3.0 5.0 0.5 0.2 0.7
2004 1.0 4.0 4.9 1.0 3.0 4.0 0.9 0.9
2005 1.0 3.5 4.4 1.0 2.0 3.0 1.5 1.5
2006 1.0 3.0 4.0 1.0 2.0 3.0 0.9 0.9
2007 1.0 3.0 4.1 1.0 2.0 3.0 1.0 1.0
2008 1.0 2.9 3.9 1.0 2.0 3.0 0.9 0.9
2009 1.0 2.9 3.9 1.0 2.0 3.0 0.9 0.9
2010 1.0 2.9 3.9 1.0 2.0 3.0 0.9 0.9
2011 1.0 3.9 4.9 1.0 3.0 4.0 0.9 0.9
2012 1.0 3.9 4.9 1.0 3.0 4.0 0.9 0.9
2013 1.0 3.0 4.0 1.0 3.0 4.0
2014 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i LEKA (NORD-TRØNDELAG)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 17 0.0 15.6 0.0
1981 26 0.0 21.0 0.0
1982 24 0.0 19.6 0.0
1983 17 0.0 12.0 0.0
1984 18 0.0 14.2 0.0
1985 18 0.0 14.1 0.0
1986 21 0.0 15.7 0.0
1987 22 0.0 15.5 0.0
1988 20 0.0 15.2 0.0
1989 22 0.0 16.4 0.0
1990 20 0.0 14.9 0.0
1991 22 0.0 16.3 0.0
1992 23 0.0 16.5 0.0
1993 21 0.0 14.5 0.0
1994 21 0.0 15.0 0.0
1995 20 0.0 13.9 0.0
1996 19 0.0 13.7 0.0
1997 18 0.0 13.7 0.0
1998 19 0.0 13.5 0.0
1999 18 0.0 13.6 0.0
2000 11 0.0 3.9 8.7 0.0
2001 9 0.0 3.5 8.5 0.0
2002 11 0.0 4.5 8.2 0.0
2003 8 0.0 3.2 5.7 0.0
2004 7 0.0 2.8 4.9 0.0
2005 7 0.0 2.8 4.4 0.0
2006 6 0.0 2.4 4.0 0.0
2007 6 0.0 2.4 4.1 0.0
2008 4 0.0 1.5 3.9 0.0
2009 4 0.0 1.5 3.9 0.0
2010 4 0.0 1.5 3.9 0.0
2011 5 0.0 1.9 4.9 0.0
2012 5 0.0 1.8 4.9 0.0
2013 4 0.0 1.5 4.0 0.0
2014 3 0.0 1.1 3.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i LEKA (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i LEKA (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV NORD-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i LEKA (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:17:10 NAV NORD-TRØNDELAG NAV LEKA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:21:7 NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT LEKA LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0