FORVALTNINGSDATABASEN

HERØY, NORDLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i HERØY (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 21 11 32 16 2 18 5 9 14
1981 24 13 37 20 2 22 4 11 15
1982 22 16 38 17 4 21 5 12 17
1983 21 15 36 17 5 22 4 10 14
1984 19 11 30 16 4 20 3 7 10
1985 17 12 29 15 4 19 2 8 10
1986 18 16 34 16 7 23 2 9 11
1987 19 11 30 17 5 22 2 6 8
1988 16 13 29 14 6 20 2 7 9
1989 18 13 31 16 7 23 2 6 8
1990 15 17 32 14 7 21 1 10 11
1991 15 24 39 13 8 21 2 16 18
1992 13 24 37 11 8 19 2 16 18
1993 16 27 43 13 6 19 3 21 24
1994 10 29 39 7 7 14 3 22 25
1995 11 30 41 8 7 15 3 23 26
1996 12 33 45 9 7 16 3 26 29
1997 10 30 40 8 9 17 2 21 23
1998 10 30 40 8 10 18 2 20 22
1999 9 31 40 9 15 24 16 16
2000 8 8 16 8 4 12 4 4
2001 9 8 17 9 5 14 3 3
2002 8 7 15 8 4 12 3 3
2003 8 9 17 8 5 13 4 4
2004 5 7 12 5 5 10 2 2
2005 5 7 12 5 5 10 2 2
2006 5 7 12 5 5 10 2 2
2007 1 7 8 1 5 6 2 2
2008 3 6 9 3 4 7 2 2
2009 2 5 7 2 2 4 3 3
2010 3 4 7 3 3 6 1 1
2011 4 5 9 4 3 7 2 2
2012 2 8 10 2 4 6 4 4
2013 2 9 11 2 7 9 2 2
2014 3 7 10 3 6 9 1 1
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i HERØY (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 19.4 6.2 25.6 16.0 2.0 18.0 3.4 4.2 7.6
1981 22.6 7.4 30.0 20.0 2.0 22.0 2.6 5.4 8.0
1982 20.3 9.9 30.1 17.0 4.0 21.0 3.3 5.9 9.1
1983 19.5 10.1 29.6 17.0 5.0 22.0 2.5 5.1 7.6
1984 17.6 8.0 25.6 16.0 4.0 20.0 1.6 4.0 5.6
1985 16.4 8.4 24.7 15.0 4.0 19.0 1.4 4.4 5.7
1986 17.3 10.8 28.1 16.0 7.0 23.0 1.3 3.8 5.1
1987 18.4 7.7 26.1 17.0 5.0 22.0 1.4 2.7 4.1
1988 15.4 9.7 25.1 14.0 6.0 20.0 1.4 3.7 5.1
1989 17.4 10.1 27.5 16.0 7.0 23.0 1.4 3.1 4.5
1990 14.9 12.7 27.6 14.0 7.0 21.0 0.9 5.7 6.6
1991 13.9 15.2 29.1 13.0 8.0 21.0 0.9 7.2 8.1
1992 11.9 14.7 26.6 11.0 8.0 19.0 0.9 6.7 7.6
1993 14.0 15.0 28.9 13.0 6.0 19.0 1.0 9.0 9.9
1994 8.0 18.2 26.2 7.0 7.0 14.0 1.0 11.2 12.2
1995 9.1 19.7 28.8 8.0 7.0 15.0 1.0 12.7 13.8
1996 10.0 18.5 28.5 9.0 7.0 16.0 1.0 11.5 12.5
1997 8.9 18.6 27.6 8.0 9.0 17.0 0.9 9.6 10.6
1998 8.9 17.8 26.7 8.0 10.0 18.0 0.9 7.8 8.7
1999 9.0 22.7 31.7 9.0 15.0 24.0 7.7 7.7
2000 8.0 6.1 14.1 8.0 4.0 12.0 2.1 2.1
2001 9.0 6.6 15.6 9.0 5.0 14.0 1.6 1.6
2002 8.0 5.5 13.5 8.0 4.0 12.0 1.5 1.5
2003 8.0 6.8 14.8 8.0 5.0 13.0 1.8 1.8
2004 5.0 6.0 11.0 5.0 5.0 10.0 1.0 1.0
2005 5.0 6.0 11.0 5.0 5.0 10.0 1.0 1.0
2006 5.0 6.0 11.0 5.0 5.0 10.0 1.0 1.0
2007 1.0 5.5 6.5 1.0 5.0 6.0 0.5 0.5
2008 3.0 4.7 7.7 3.0 4.0 7.0 0.7 0.7
2009 2.0 3.5 5.5 2.0 2.0 4.0 1.5 1.5
2010 3.0 3.5 6.5 3.0 3.0 6.0 0.5 0.5
2011 4.0 3.7 7.7 4.0 3.0 7.0 0.7 0.7
2012 2.0 6.0 8.0 2.0 4.0 6.0 2.0 2.0
2013 2.0 7.7 9.7 2.0 7.0 9.0 0.7 0.7
2014 3.0 6.2 9.2 3.0 6.0 9.0 0.2 0.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i HERØY (NORDLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 32 0.0 25.6 0.0
1981 37 0.0 30.0 0.0
1982 38 0.0 30.1 0.0
1983 36 0.0 29.6 0.0
1984 30 0.0 25.6 0.0
1985 29 0.0 24.7 0.0
1986 34 0.0 28.1 0.0
1987 30 0.0 26.1 0.0
1988 29 0.0 25.1 0.0
1989 31 0.0 27.5 0.0
1990 32 0.0 27.6 0.0
1991 39 0.0 29.1 0.0
1992 37 0.0 26.6 0.0
1993 43 0.0 28.9 0.0
1994 39 0.0 26.2 0.0
1995 41 0.0 28.8 0.0
1996 45 0.0 28.5 0.0
1997 40 0.0 27.6 0.0
1998 40 0.0 26.7 0.0
1999 40 0.0 31.7 0.0
2000 16 0.0 1.9 14.1 0.0
2001 17 0.0 1.9 15.6 0.0
2002 15 0.0 2.0 13.5 0.0
2003 17 0.0 2.2 14.8 0.0
2004 12 0.0 1.5 11.0 0.0
2005 12 0.0 1.5 11.0 0.0
2006 12 0.0 1.4 11.0 0.0
2007 8 0.0 1.0 6.5 0.0
2008 9 0.0 1.1 7.7 0.0
2009 7 0.0 0.9 5.5 0.0
2010 7 0.0 0.9 6.5 0.0
2011 9 0.0 1.1 7.7 0.0
2012 10 0.0 1.2 8.0 0.0
2013 11 0.0 1.3 9.7 0.0
2014 10 0.0 1.2 9.2 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i HERØY (NORDLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.2
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i HERØY (NORDLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
HELGELAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.2
NAV NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i HERØY (NORDLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
4:7:15:22:5 HELGELAND POLITIDISTRIKT HERØY OG DØNNA LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.2
90:2:2:18:24 NAV NORDLAND NAV HERØY ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
89:51:10:24 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME HERØY PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0