Forvaltningsdatabasen

GILDESKÅL, NORDLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i GILDESKÅL (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 22 20 42 18 8 26 4 12 16
1981 21 24 45 17 10 27 4 14 18
1982 15 21 36 12 9 21 3 12 15
1983 19 21 40 15 9 24 4 12 16
1984 17 19 36 13 8 21 4 11 15
1985 14 22 36 11 8 19 3 14 17
1986 15 22 37 13 8 21 2 14 16
1987 12 24 36 10 10 20 2 14 16
1988 12 24 36 10 10 20 2 14 16
1989 13 23 36 11 8 19 2 15 17
1990 12 23 35 10 8 18 2 15 17
1991 13 28 41 11 7 18 2 21 23
1992 11 30 41 9 9 18 2 21 23
1993 11 29 40 9 7 16 2 22 24
1994 12 24 36 10 5 15 2 19 21
1995 12 23 35 10 7 17 2 16 18
1996 13 26 39 9 8 17 4 18 22
1997 9 16 25 7 9 16 2 7 9
1998 9 18 27 8 8 16 1 10 11
1999 8 16 24 6 6 12 2 10 12
2000 4 6 10 4 3 7 3 3
2001 3 7 10 3 3 6 4 4
2002 5 7 12 5 4 9 3 3
2003 5 5 10 5 3 8 2 2
2004 6 3 9 6 2 8 1 1
2005 7 4 11 7 2 9 2 2
2006 8 5 13 8 3 11 2 2
2007 5 4 9 5 2 7 2 2
2008 2 4 6 2 2 4 2 2
2009 4 6 10 2 2 4 2 4 6
2010 3 3 6 3 1 4 2 2
2011 4 4 8 4 2 6 2 2
2012 5 4 9 5 2 7 2 2
2013 4 3 7 4 3 7
2014 4 5 9 3 4 7 1 1 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i GILDESKÅL (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 20.5 12.8 33.3 18.0 8.0 26.0 2.5 4.8 7.3
1981 19.6 16.1 35.7 17.0 10.0 27.0 2.6 6.1 8.6
1982 13.8 13.6 27.4 12.0 9.0 21.0 1.8 4.6 6.4
1983 17.5 13.2 30.7 15.0 9.0 24.0 2.5 4.2 6.7
1984 15.6 12.4 28.0 13.0 8.0 21.0 2.6 4.4 7.0
1985 13.3 13.6 26.9 11.0 8.0 19.0 2.3 5.6 7.9
1986 14.4 14.4 28.9 13.0 8.0 21.0 1.4 6.4 7.9
1987 11.4 16.1 27.5 10.0 10.0 20.0 1.4 6.1 7.5
1988 11.4 16.4 27.8 10.0 10.0 20.0 1.4 6.4 7.8
1989 12.4 15.4 27.8 11.0 8.0 19.0 1.4 7.4 8.8
1990 11.4 15.7 27.1 10.0 8.0 18.0 1.4 7.7 9.1
1991 11.8 15.8 27.6 11.0 7.0 18.0 0.8 8.8 9.6
1992 9.8 17.5 27.2 9.0 9.0 18.0 0.8 8.5 9.2
1993 9.4 16.1 25.5 9.0 7.0 16.0 0.4 9.1 9.5
1994 10.5 13.2 23.7 10.0 5.0 15.0 0.5 8.2 8.7
1995 10.4 13.1 23.5 10.0 7.0 17.0 0.4 6.1 6.5
1996 10.3 14.7 25.0 9.0 8.0 17.0 1.3 6.7 8.0
1997 7.5 11.9 19.3 7.0 9.0 16.0 0.5 2.9 3.3
1998 8.1 11.6 19.7 8.0 8.0 16.0 0.1 3.6 3.7
1999 7.3 11.6 18.9 6.0 6.0 12.0 1.3 5.6 6.9
2000 4.0 4.7 8.7 4.0 3.0 7.0 1.7 1.7
2001 3.0 4.6 7.6 3.0 3.0 6.0 1.6 1.6
2002 5.0 5.4 10.4 5.0 4.0 9.0 1.4 1.4
2003 5.0 4.0 9.0 5.0 3.0 8.0 1.0 1.0
2004 6.0 2.5 8.5 6.0 2.0 8.0 0.5 0.5
2005 7.0 3.3 10.3 7.0 2.0 9.0 1.3 1.3
2006 8.0 4.3 12.3 8.0 3.0 11.0 1.3 1.3
2007 5.0 3.0 8.0 5.0 2.0 7.0 1.0 1.0
2008 2.0 3.0 5.0 2.0 2.0 4.0 1.0 1.0
2009 3.0 4.3 7.3 2.0 2.0 4.0 1.0 2.3 3.3
2010 3.0 2.2 5.2 3.0 1.0 4.0 1.2 1.2
2011 4.0 2.7 6.7 4.0 2.0 6.0 0.7 0.7
2012 5.0 3.0 8.0 5.0 2.0 7.0 1.0 1.0
2013 4.0 3.0 7.0 4.0 3.0 7.0
2014 3.6 4.6 8.2 3.0 4.0 7.0 0.6 0.6 1.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i GILDESKÅL (NORDLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 42 0.0 33.3 0.0
1981 45 0.0 35.7 0.0
1982 36 0.0 27.4 0.0
1983 40 0.0 30.7 0.0
1984 36 0.0 28.0 0.0
1985 36 0.0 26.9 0.0
1986 37 0.0 28.9 0.0
1987 36 0.0 27.5 0.0
1988 36 0.0 27.8 0.0
1989 36 0.0 27.8 0.0
1990 35 0.0 27.1 0.0
1991 41 0.0 27.6 0.0
1992 41 0.0 27.2 0.0
1993 40 0.0 25.5 0.0
1994 36 0.0 23.7 0.0
1995 35 0.0 23.5 0.0
1996 39 0.0 25.0 0.0
1997 25 0.0 19.3 0.0
1998 27 0.0 19.7 0.0
1999 24 0.0 18.9 0.0
2000 10 0.0 1.3 8.7 0.0
2001 10 0.0 1.3 7.6 0.0
2002 12 0.0 1.6 10.4 0.0
2003 10 0.0 1.3 9.0 0.0
2004 9 0.0 1.2 8.5 0.0
2005 11 0.0 1.5 10.3 0.0
2006 13 0.0 1.7 12.3 0.0
2007 9 0.0 1.1 8.0 0.0
2008 6 0.0 0.8 5.0 0.0
2009 10 0.0 1.3 7.3 0.0
2010 6 0.0 0.8 5.2 0.0
2011 8 0.0 1.0 6.7 0.0
2012 9 0.0 1.1 8.0 0.0
2013 7 0.0 0.9 7.0 0.0
2014 9 0.0 1.1 8.2 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i GILDESKÅL (NORDLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.2
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i GILDESKÅL (NORDLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.2
SALTEN POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i GILDESKÅL (NORDLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:18:18 NAV NORDLAND NAV GILDESKÅL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.2
4:7:15:24:3 SALTEN POLITIDISTRIKT GILDESKÅL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
89:51:10:17 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME GILDESKÅL PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0