FORVALTNINGSDATABASEN

BEIARN, NORDLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i BEIARN (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 19 5 24 18 3 21 1 2 3
1981 19 5 24 18 3 21 1 2 3
1982 19 7 26 17 5 22 2 2 4
1983 16 5 21 15 4 19 1 1 2
1984 14 3 17 13 2 15 1 1 2
1985 14 3 17 13 2 15 1 1 2
1986 14 5 19 13 2 15 1 3 4
1987 14 5 19 13 3 16 1 2 3
1988 15 4 19 14 2 16 1 2 3
1989 15 3 18 14 1 15 1 2 3
1990 13 4 17 12 2 14 1 2 3
1991 16 8 24 14 3 17 2 5 7
1992 14 8 22 12 3 15 2 5 7
1993 14 10 24 11 3 14 3 7 10
1994 13 9 22 10 3 13 3 6 9
1995 11 11 22 9 3 12 2 8 10
1996 13 11 24 11 4 15 2 7 9
1997 9 10 19 9 2 11 8 8
1998 9 9 18 9 2 11 7 7
1999 5 3 8 5 2 7 1 1
2000 5 3 8 5 2 7 1 1
2001 4 5 9 4 4 8 1 1
2002 6 4 10 6 1 7 3 3
2003 7 6 13 7 1 8 5 5
2004 7 6 13 7 1 8 5 5
2005 8 7 15 8 4 12 3 3
2006 5 6 11 5 4 9 2 2
2007 4 1 5 4 4 1 1
2008 4 1 5 4 4 1 1
2009 4 4 4 4
2010 5 5 4 4 1 1
2011 6 4 10 6 3 9 1 1
2012 5 3 8 5 2 7 1 1
2013 4 4 8 4 3 7 1 1
2014 3 1 4 3 1 4
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i BEIARN (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 18.2 3.9 22.1 18.0 3.0 21.0 0.2 0.9 1.1
1981 18.2 3.9 22.1 18.0 3.0 21.0 0.2 0.9 1.1
1982 17.8 5.9 23.7 17.0 5.0 22.0 0.8 0.9 1.7
1983 15.2 4.7 19.9 15.0 4.0 19.0 0.2 0.7 0.9
1984 13.2 2.7 15.9 13.0 2.0 15.0 0.2 0.7 0.9
1985 13.2 2.7 15.9 13.0 2.0 15.0 0.2 0.7 0.9
1986 13.2 3.7 16.9 13.0 2.0 15.0 0.2 1.7 1.9
1987 13.2 4.4 17.6 13.0 3.0 16.0 0.2 1.4 1.6
1988 14.2 3.0 17.2 14.0 2.0 16.0 0.2 1.0 1.2
1989 14.2 2.0 16.2 14.0 1.0 15.0 0.2 1.0 1.2
1990 12.2 3.4 15.6 12.0 2.0 14.0 0.2 1.4 1.7
1991 14.3 5.0 19.3 14.0 3.0 17.0 0.3 2.0 2.3
1992 12.3 5.0 17.3 12.0 3.0 15.0 0.3 2.0 2.3
1993 11.4 6.0 17.4 11.0 3.0 14.0 0.4 3.0 3.4
1994 10.5 6.0 16.4 10.0 3.0 13.0 0.5 3.0 3.4
1995 9.3 6.9 16.2 9.0 3.0 12.0 0.3 3.9 4.2
1996 11.3 6.6 17.9 11.0 4.0 15.0 0.3 2.6 2.9
1997 9.0 5.8 14.8 9.0 2.0 11.0 3.8 3.8
1998 9.0 5.4 14.4 9.0 2.0 11.0 3.4 3.4
1999 5.0 2.5 7.5 5.0 2.0 7.0 0.5 0.5
2000 5.0 2.5 7.5 5.0 2.0 7.0 0.5 0.5
2001 4.0 4.5 8.5 4.0 4.0 8.0 0.5 0.5
2002 6.0 2.8 8.8 6.0 1.0 7.0 1.8 1.8
2003 7.0 4.1 11.1 7.0 1.0 8.0 3.1 3.1
2004 7.0 4.1 11.1 7.0 1.0 8.0 3.1 3.1
2005 8.0 5.8 13.8 8.0 4.0 12.0 1.8 1.8
2006 5.0 5.0 10.0 5.0 4.0 9.0 1.0 1.0
2007 4.0 0.5 4.5 4.0 4.0 0.5 0.5
2008 4.0 0.5 4.5 4.0 4.0 0.5 0.5
2009 4.0 4.0 4.0 4.0
2010 4.5 4.5 4.0 4.0 0.5 0.5
2011 6.0 3.8 9.8 6.0 3.0 9.0 0.8 0.8
2012 5.0 2.7 7.7 5.0 2.0 7.0 0.7 0.7
2013 4.0 3.7 7.7 4.0 3.0 7.0 0.7 0.7
2014 3.0 1.0 4.0 3.0 1.0 4.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i BEIARN (NORDLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 24 0.0 22.1 0.0
1981 24 0.0 22.1 0.0
1982 26 0.0 23.7 0.0
1983 21 0.0 19.9 0.0
1984 17 0.0 15.9 0.0
1985 17 0.0 15.9 0.0
1986 19 0.0 16.9 0.0
1987 19 0.0 17.6 0.0
1988 19 0.0 17.2 0.0
1989 18 0.0 16.2 0.0
1990 17 0.0 15.6 0.0
1991 24 0.0 19.3 0.0
1992 22 0.0 17.3 0.0
1993 24 0.0 17.4 0.0
1994 22 0.0 16.4 0.0
1995 22 0.0 16.2 0.0
1996 24 0.0 17.9 0.0
1997 19 0.0 14.8 0.0
1998 18 0.0 14.4 0.0
1999 8 0.0 7.5 0.0
2000 8 0.0 1.8 7.5 0.0
2001 9 0.0 2.2 8.5 0.0
2002 10 0.0 2.5 8.8 0.0
2003 13 0.0 3.1 11.1 0.0
2004 13 0.0 3.1 11.1 0.0
2005 15 0.0 3.5 13.8 0.0
2006 11 0.0 2.6 10.0 0.0
2007 5 0.0 1.0 4.5 0.0
2008 5 0.0 1.0 4.5 0.0
2009 4 0.0 0.8 4.0 0.0
2010 5 0.0 1.1 4.5 0.0
2011 10 0.0 2.1 9.8 0.0
2012 8 0.0 1.8 7.7 0.0
2013 8 0.0 1.8 7.7 0.0
2014 4 0.0 0.9 4.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i BEIARN (NORDLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i BEIARN (NORDLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i BEIARN (NORDLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:18:5 NAV NORDLAND NAV BEIARN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
89:51:10:5 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME BEIARN PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0