FORVALTNINGSDATABASEN

TJELDSUND, NORDLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i TJELDSUND (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 9 13 22 7 6 13 2 7 9
1981 9 12 21 7 4 11 2 8 10
1982 12 12 24 11 5 16 1 7 8
1983 7 13 20 6 5 11 1 8 9
1984 9 14 23 7 5 12 2 9 11
1985 7 13 20 6 4 10 1 9 10
1986 7 12 19 6 4 10 1 8 9
1987 5 11 16 4 5 9 1 6 7
1988 6 12 18 4 5 9 2 7 9
1989 7 13 20 5 4 9 2 9 11
1990 7 13 20 5 4 9 2 9 11
1991 6 13 19 4 2 6 2 11 13
1992 7 13 20 5 3 8 2 10 12
1993 26 29 55 20 7 27 6 22 28
1994 27 29 56 22 9 31 5 20 25
1995 28 31 59 23 9 32 5 22 27
1996 28 27 55 24 9 33 4 18 22
1997 20 20 40 20 11 31 9 9
1998 18 20 38 18 11 29 9 9
1999 25 17 42 25 8 33 9 9
2000 26 18 44 26 12 38 6 6
2001 28 19 47 27 11 38 1 8 9
2002 32 30 62 30 17 47 2 13 15
2003 24 20 44 24 10 34 10 10
2004 26 22 48 26 10 36 12 12
2005 28 20 48 28 9 37 11 11
2006 30 19 49 29 9 38 1 10 11
2007 30 20 50 30 12 42 8 8
2008 31 22 53 31 13 44 9 9
2009 34 21 55 34 12 46 9 9
2010 30 19 49 30 12 42 7 7
2011 34 20 54 33 12 45 1 8 9
2012 37 17 54 35 11 46 2 6 8
2013 37 20 57 36 12 48 1 8 9
2014 38 19 57 38 11 49 8 8
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i TJELDSUND (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 8.1 8.9 17.1 7.0 6.0 13.0 1.1 2.9 4.1
1981 8.1 7.8 16.0 7.0 4.0 11.0 1.1 3.8 5.0
1982 11.2 7.8 19.0 11.0 5.0 16.0 0.2 2.8 3.0
1983 6.2 8.7 15.0 6.0 5.0 11.0 0.2 3.7 4.0
1984 7.9 9.4 17.3 7.0 5.0 12.0 0.9 4.4 5.3
1985 6.7 8.5 15.2 6.0 4.0 10.0 0.7 4.5 5.2
1986 6.7 8.3 15.0 6.0 4.0 10.0 0.7 4.3 5.0
1987 4.8 8.5 13.2 4.0 5.0 9.0 0.8 3.5 4.2
1988 5.6 9.2 14.8 4.0 5.0 9.0 1.6 4.2 5.8
1989 6.6 9.2 15.8 5.0 4.0 9.0 1.6 5.2 6.8
1990 6.6 9.2 15.8 5.0 4.0 9.0 1.6 5.2 6.8
1991 5.3 8.0 13.2 4.0 2.0 6.0 1.3 6.0 7.2
1992 5.7 8.5 14.2 5.0 3.0 8.0 0.7 5.5 6.2
1993 22.3 17.7 40.0 20.0 7.0 27.0 2.3 10.7 13.0
1994 23.6 17.1 40.7 22.0 9.0 31.0 1.6 8.1 9.7
1995 24.4 19.6 44.1 23.0 9.0 32.0 1.4 10.6 12.1
1996 25.0 18.7 43.7 24.0 9.0 33.0 1.0 9.7 10.7
1997 20.0 14.9 34.8 20.0 11.0 31.0 3.8 3.8
1998 18.0 15.4 33.3 18.0 11.0 29.0 4.3 4.3
1999 25.0 13.0 38.0 25.0 8.0 33.0 5.0 5.0
2000 26.0 15.4 41.3 26.0 12.0 38.0 3.3 3.3
2001 27.6 15.8 43.4 27.0 11.0 38.0 0.6 4.8 5.4
2002 31.2 25.7 56.9 30.0 17.0 47.0 1.2 8.7 9.9
2003 24.0 15.9 39.9 24.0 10.0 34.0 5.9 5.9
2004 26.0 17.5 43.5 26.0 10.0 36.0 7.5 7.5
2005 28.0 15.9 43.9 28.0 9.0 37.0 6.9 6.9
2006 29.2 15.3 44.5 29.0 9.0 38.0 0.2 6.3 6.5
2007 30.0 16.8 46.8 30.0 12.0 42.0 4.8 4.8
2008 31.0 18.6 49.6 31.0 13.0 44.0 5.6 5.6
2009 34.0 17.6 51.6 34.0 12.0 46.0 5.6 5.6
2010 30.0 17.3 47.3 30.0 12.0 42.0 5.3 5.3
2011 33.5 17.6 51.1 33.0 12.0 45.0 0.5 5.6 6.1
2012 36.3 15.3 51.6 35.0 11.0 46.0 1.3 4.3 5.6
2013 36.5 18.0 54.5 36.0 12.0 48.0 0.5 6.0 6.5
2014 38.0 16.6 54.6 38.0 11.0 49.0 5.6 5.6
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i TJELDSUND (NORDLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 22 0.0 17.1 0.0
1981 21 0.0 16.0 0.0
1982 24 0.0 19.0 0.0
1983 20 0.0 15.0 0.0
1984 23 0.0 17.3 0.0
1985 20 0.0 15.2 0.0
1986 19 0.0 15.0 0.0
1987 16 0.0 13.2 0.0
1988 18 0.0 14.8 0.0
1989 20 0.0 15.8 0.0
1990 20 0.0 15.8 0.0
1991 19 0.0 13.2 0.0
1992 20 0.0 14.2 0.0
1993 55 0.0 40.0 0.0
1994 56 0.0 40.7 0.0
1995 59 0.0 44.1 0.0
1996 55 0.0 43.7 0.0
1997 40 0.0 34.8 0.0
1998 38 0.0 33.3 0.0
1999 42 0.0 38.0 0.0
2000 44 0.0 8.2 41.3 0.0
2001 47 0.0 9.4 43.4 0.0
2002 62 0.0 12.0 56.9 0.0
2003 44 0.0 8.3 39.9 0.0
2004 48 0.0 9.6 43.5 0.0
2005 48 0.0 10.3 43.9 0.0
2006 49 0.0 10.7 44.5 0.0
2007 50 0.0 10.5 46.8 0.0
2008 53 0.0 11.4 49.6 0.0
2009 55 0.0 11.7 51.6 0.0
2010 49 0.0 10.9 47.3 0.0
2011 54 0.0 10.2 51.1 0.0
2012 54 0.0 10.3 51.6 0.0
2013 57 0.0 11.4 54.5 0.0
2014 57 0.0 11.1 54.6 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i TJELDSUND (NORDLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 55 52.6
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i TJELDSUND (NORDLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 55 52.6
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i TJELDSUND (NORDLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
4:11:2:15 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) NORGES BRANNSKOLE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 55 52.6
59:22:29 STATSBYGG STATSBYGG NORD TJELDSUND DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0