FORVALTNINGSDATABASEN

BALLANGEN, NORDLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i BALLANGEN (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 25 17 42 24 6 30 1 11 12
1981 21 17 38 20 7 27 1 10 11
1982 21 14 35 20 7 27 1 7 8
1983 19 14 33 18 7 25 1 7 8
1984 19 10 29 18 6 24 1 4 5
1985 19 11 30 18 7 25 1 4 5
1986 16 15 31 15 8 23 1 7 8
1987 15 14 29 14 8 22 1 6 7
1988 15 15 30 14 10 24 1 5 6
1989 16 16 32 14 11 25 2 5 7
1990 17 14 31 16 9 25 1 5 6
1991 16 14 30 15 9 24 1 5 6
1992 16 14 30 15 6 21 1 8 9
1993 14 19 33 14 10 24 9 9
1994 9 16 25 9 10 19 6 6
1995 9 17 26 9 11 20 6 6
1996 11 17 28 11 8 19 9 9
1997 9 17 26 8 9 17 1 8 9
1998 9 16 25 7 10 17 2 6 8
1999 10 19 29 8 9 17 2 10 12
2000 5 9 14 4 7 11 1 2 3
2001 3 8 11 3 8 11
2002 5 6 11 5 6 11
2003 3 7 10 3 5 8 2 2
2004 2 6 8 2 4 6 2 2
2005 3 7 10 3 5 8 2 2
2006 3 5 8 3 5 8
2007 3 6 9 3 5 8 1 1
2008 3 7 10 3 6 9 1 1
2009 3 7 10 3 6 9 1 1
2010 4 5 9 4 4 8 1 1
2011 4 3 7 4 3 7
2012 4 4 8 4 4 8
2013 4 5 9 4 4 8 1 1
2014 4 4 8 4 4 8
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i BALLANGEN (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 24.2 11.9 36.0 24.0 6.0 30.0 0.2 5.8 6.0
1981 20.2 12.2 32.4 20.0 7.0 27.0 0.2 5.2 5.4
1982 20.3 10.8 31.1 20.0 7.0 27.0 0.3 3.8 4.1
1983 18.3 10.7 29.0 18.0 7.0 25.0 0.3 3.7 4.0
1984 18.3 7.8 26.1 18.0 6.0 24.0 0.3 1.8 2.1
1985 18.4 9.2 27.6 18.0 7.0 25.0 0.4 2.2 2.6
1986 15.4 11.9 27.3 15.0 8.0 23.0 0.4 3.9 4.3
1987 14.4 11.7 26.1 14.0 8.0 22.0 0.4 3.7 4.1
1988 14.4 13.2 27.6 14.0 10.0 24.0 0.4 3.2 3.6
1989 14.9 13.8 28.7 14.0 11.0 25.0 0.9 2.8 3.7
1990 16.5 11.8 28.3 16.0 9.0 25.0 0.5 2.8 3.3
1991 15.5 11.8 27.3 15.0 9.0 24.0 0.5 2.8 3.3
1992 15.5 11.1 26.6 15.0 6.0 21.0 0.5 5.1 5.6
1993 14.0 14.3 28.3 14.0 10.0 24.0 4.3 4.3
1994 9.0 14.7 23.7 9.0 10.0 19.0 4.7 4.7
1995 9.0 14.9 24.0 9.0 11.0 20.0 4.0 4.0
1996 11.0 13.9 24.9 11.0 8.0 19.0 5.9 5.9
1997 8.5 13.7 22.2 8.0 9.0 17.0 0.5 4.7 5.2
1998 8.3 13.6 21.9 7.0 10.0 17.0 1.3 3.6 4.9
1999 8.8 14.0 22.9 8.0 9.0 17.0 0.8 5.0 5.9
2000 4.5 8.3 12.8 4.0 7.0 11.0 0.5 1.3 1.8
2001 3.0 8.0 11.0 3.0 8.0 11.0
2002 5.0 6.0 11.0 5.0 6.0 11.0
2003 3.0 6.0 9.0 3.0 5.0 8.0 1.0 1.0
2004 2.0 5.0 7.0 2.0 4.0 6.0 1.0 1.0
2005 3.0 6.0 9.0 3.0 5.0 8.0 1.0 1.0
2006 3.0 5.0 8.0 3.0 5.0 8.0
2007 3.0 5.5 8.5 3.0 5.0 8.0 0.5 0.5
2008 3.0 6.5 9.5 3.0 6.0 9.0 0.5 0.5
2009 3.0 6.5 9.5 3.0 6.0 9.0 0.5 0.5
2010 4.0 4.5 8.5 4.0 4.0 8.0 0.5 0.5
2011 4.0 3.0 7.0 4.0 3.0 7.0
2012 4.0 4.0 8.0 4.0 4.0 8.0
2013 4.0 4.3 8.3 4.0 4.0 8.0 0.3 0.3
2014 4.0 4.0 8.0 4.0 4.0 8.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i BALLANGEN (NORDLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 42 0.0 36.0 0.0
1981 38 0.0 32.4 0.0
1982 35 0.0 31.1 0.0
1983 33 0.0 29.0 0.0
1984 29 0.0 26.1 0.0
1985 30 0.0 27.6 0.0
1986 31 0.0 27.3 0.0
1987 29 0.0 26.1 0.0
1988 30 0.0 27.6 0.0
1989 32 0.0 28.7 0.0
1990 31 0.0 28.3 0.0
1991 30 0.0 27.3 0.0
1992 30 0.0 26.6 0.0
1993 33 0.0 28.3 0.0
1994 25 0.0 23.7 0.0
1995 26 0.0 24.0 0.0
1996 28 0.0 24.9 0.0
1997 26 0.0 22.2 0.0
1998 25 0.0 21.9 0.0
1999 29 0.0 22.9 0.0
2000 14 0.0 1.6 12.8 0.0
2001 11 0.0 1.2 11.0 0.0
2002 11 0.0 1.3 11.0 0.0
2003 10 0.0 1.1 9.0 0.0
2004 8 0.0 0.9 7.0 0.0
2005 10 0.0 1.2 9.0 0.0
2006 8 0.0 0.9 8.0 0.0
2007 9 0.0 1.1 8.5 0.0
2008 10 0.0 1.2 9.5 0.0
2009 10 0.0 1.2 9.5 0.0
2010 9 0.0 1.1 8.5 0.0
2011 7 0.0 0.8 7.0 0.0
2012 8 0.0 1.0 8.0 0.0
2013 9 0.0 1.1 8.3 0.0
2014 8 0.0 1.1 8.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i BALLANGEN (NORDLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 4.0
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i BALLANGEN (NORDLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
NAV NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 4.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i BALLANGEN (NORDLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
4:7:15:25:2 MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT BALLANGEN LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
90:2:2:18:4 NAV NORDLAND NAV BALLANGEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 4.0
89:51:10:4 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME BALLANGEN PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0